Ez a szamszára jelentése

Mi a szamszára jelentése és lényege?

A szamszára tana emberemlékezet óta foglalkoztatja az emberiséget. A szamszára jelentése: az anyagi világban való ismétlődő születés és halál folyamata. Alapvető filozófiai fogalomként elválaszthatatlan a lélekvándorlás és a karma tanításától.

A lélekvándorlásról szóló tanítás a filozófiatörténet ismétlődő motívuma. Röviden: az élőlény addig vándorol különféle testeket öltve, amíg tudata teljesen meg nem tisztul minden egoizmustól és anyagi szennyeződéstől.

Megtisztulva alkalmassá válik a tiszta istenszeretet útjára lépni. A tudat fejlődésének különféle állomásai jelentik a szamszára létforgatagát.

Érdemes megjegyezni, hogy Szamszára c. film valósággal berobbantotta a köztudatba a szamszára kifejezést.

A szamszára szó eredete

A szamszára szó eredete nem meghatározható, hiszen több vallás is tartalmazza ezt a filozófiai fogalmat.

Leginkább a buddhizmushoz és a hinduizmushoz kötjük, de jelen van a dzsaina és a szikh tanításban is. A lélekvándorlás és a karma is központi témája ezeknek a kultúráknak.

Tény viszont, hogy az óind szent könyvek, a Védák és az Upanisadok  beszélnek a szamszára törvényéről. Brihadaranyaka Upanishad 4.4.6.:

A halál után a lélek a következő világba megy, azon cselekedetei vezérlik, melyekhez elméje kötődik. Amilyen a vágya, olyan az akarata; amilyen az akarata, olyan a cselekedete; bármit is tesz, azt aratja le. Így, akinek vágyai vannak, továbbra is újjászületésnek van kitéve.”

A szamszára ábrázolása

Az újjászületések körforgását egy kerék ábrázolja leginkább. Több jelentéssel is bír. Mutathatja azt, hogy egy életen belül is állandóan változnak a dolgok, azt is, hogy újabb és újabb szerepekbe kényszerítjük saját magunkat.

Szamszára ábrázolása a konarki templomban

A szamszára ábrázolása kerék formájában a konarki Naptemplomban

Tévedés azt gondolni, hogy csak az emberi születés az egyetlen lehetőség. Az anyagi létben oly sok faj van az állatok, növények között is. Mindenki pontosan olyan testet ölt, melyet tetteivel szövött magának.

A szamszára jelentése

A szanszkrit: संसार szó magyar átírása szanszára vagy szamszára.

A szamszára jelentése: „vándorlás”. Mivel a szanszkrit filozofikus nyelv, ez a fogalom nem egy rövid, kedvtelésből végzett barangolást jelent. A szamszára jelentése: az anyagi világban való ismétlődő születés és halál folyamata.

Bár korábbi tetteink és vágyaink szerinti létállapotba kerülünk, mégis elmondható, hogy a szamszára megszabja ennek mikéntjét. A feltételek aszerint alakulnak, hogy milyen tudatállapotot értünk el előző születésünk során, és mit kell megtanulnunk a jelenlegiben.

Mi a szamszára célja?

A szamszára célját sokan büntetésként tekintik, holott ez csupán egy tőlünk független törvény működése. Nem lehet a tüzet hibáztatni azért, mert megéget, amikor belenyúlunk.

Hasonlóan a szamszára, a lélekvándorlás folyamata sem az élőlénnyel szembeni megtorlás. Csupán egy újabb lehetőség, hogy tökéletesítsük magunkat, és sikeres „vizsgát” tegyünk.

Szabadulás a szamszára béklyóiból

A hindu Bibliaként tekintett Bhagavad-gítá vagy a másik hindu szentírás, a Srímad Bhágavatam is tökéletes tudást ad az anyagi világban vándorló lélek helyzetéről. Nemcsak arra tanítja meg a keresőt, hogy miért került ilyen helyzetbe, hanem arra is, hogyan keveredhet ki belőle.

Mindaddig amíg az élőlény a maja, az illúzió rabja, nincs esélye a megszabadulásra. Amíg boldogságát nem lelki síkon keresi, ha az anyagi világ ideiglenes kínálatából próbál örömöt meríteni, addig a szamszára foglya a marad.

Pontosítva: a szamszára lehetővé teszi az újabb játszótereket, ahol az egyén próbálkozhat. Az intelligens személy azonban egy idő után belátja, hogy nem mulandó és szomorúsággal váltakozó örömök után kell szaladgálnia.

Szanszára idézet a Gítából

Összegzés

A szamszára egy iskola, mely megtanít arra: ki vagyok, miért vagyok itt, és hogyan keveredhetek ki a mulandó világ kettősségei közül. Az önmegvalósított személy felismeri lelki mivoltát, sőt minden élőlényben meglátja a lelket. Mihelyt elkezd tudakozódni mindennek forrása, vagyis Isten után, megnyílik az út haza, valódi otthona, a lelki birodalom felé.

Ez nem azt jelenti, hogy több születés már nem vár rá, csak azt, hogy már nem azt érzi, hogy egy elveszett, „létbedobott” állapotban vergődik. A tudás után kibontakozó Isten iránti szeretet arra sarkallja, hogy lelki tetteket végezzen. Így már világi létében megtapasztalhatja a lelki boldogságot.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .