3 Guna

A három guna: szattva, radzsasz és tamasz

A védikus filozófia kulcsfontosságú fogalma a három guna, az anyagi kötelék. A világegyetem lényeges része, és az anyagi tudatú élőlény minden tevékenységének mozgatórugója. Az anyagi természet három kötőereje a jóság, a szenvedély és a tudatlanság. Szanszritul a 3 guna, avagy a tri-guna a következő: szattva, radzsasz és tamasz. Transzliterálisan: rajas, tamas, sattva.

Három kötőerő: szattva, radzsasz és  tamasz

Az emberre e három guna keveréke hat, ez befolyásolja gondolkodását és tetteit. A különböző életszinteket is a gunák kölcsönhatása befolyásolja. Az anyagi köteléktől csakis a tiszta tudatállapot elérésével lehet megszabadulni.

Tipp>> Védikus tanítások videócsatorna

A gúna jelentése

A szanszkrit guna kifejezés jelentése minőség, szál vagy kötél. Az illúzió, a májá világához tartozik. A kötőerők a bábjátékos zsinórjához hasonlóan mozgatja a különböző testbe kényszerült élőlényt. Ez a három minőség jelen van mindenben. Különféle arányokban, mértékben keverednek, s így határozzák meg az alaptulajdonságot.

Az anyagi természet három kötőerejének jellemzői

  • A szattva, a jóság kötőereje. A harmónia, az egyensúly, az öröm és az intelligencia állapota. Akire ez jellemző, általában jámbor, vallásos, tiszta, igazságos, együtt érző, fegyelmezett és nyugodt. Pozitív képet alkot a világról, másokkal szemben segítőkész, adakozó. Egészséges életre törekszik, szatvikus ételeket fogyaszt, főleg gabonafélét és hüvelyeseket, valamint friss gyümölcsöket és zöldségeket. A jóság mért kötőerő? Mert akire ez jellemző, az sokszor megelégszik azzal, hogy „jó emberként” él, a saját emberbaráti jelleme kielégíti, s nem törekszik a teljes lelki tudás és megvalósítás felé. Jó karmája következtében jó helyre születik, s elfelejti valódi lelki otthonát.
  • Azok a személyek, akiknél a radzsasz, a szenvedély kötőereje dominál, keveset pihennek, inkább túlvállalják magukat. A radzsasz erőteljesen köti az embereket munkájuk gyümölcséhez, mert élvezni akarják környezetüket. Intenzív érzelmek, nyugtalanság, vágyakozás, sokszor irigység, düh jellemző rájuk. Olyan tetteket részesítenek előnyben, amelyek rövidtávú örömmel vagy megkönnyebbüléssel járnak. Még akkor is, ha ezek hosszú távon károsak lehetnek. Ráadásul sokszor egészségtelen életmódot folytatnak, ez étkezésükben is megmutatkozik.
  • A tamasz a tudatlanság anyagi köteléke. Tompaságot, tisztátalanságot és tudatlanságot okoz. Akikre leginkább ez hat, azok elégedetlenek az életükkel, sokszor tapasztalják a letargia, a halogatás, a tehetetlenség és az alvás vonzerejét. A tudatlanság inaktivitáshoz, sőt romboláshoz vezethet. A lelki igazságok nem érdeklik őket, hajlamosak bűncselekményre is. A tamasztikus élelmiszerek egészségtelenek vagy tisztátlanok, nem az ahimsza, az erőszakmentesség jellemző rájuk. Ezek közé tartoznak a húsok és a finomított, kémiailag kezelt, feldolgozott élelmiszerek.
Három Guna idézet

A három guna uralkodó istensége

Mint ahogy minden fontos feladat mögött egy személy húzódik meg, a kötőerők is kontroll alatt állnak. Visnu (mint fenntartó) a szattva gunát ellenőrzi. Két félisten, Brahma (mint az univerzum mérnöke) a radzsaszért, Siva pedig (mint megsemmisítő) a tama gunáért felelős. A Maitrayaniya Upanisad az egyik legkorábbi szöveg, amely kifejezetten utal erre.

Az anyagi kötőerőkön túl: Suddha-szattva – a tiszta jóság

Emberi létformában egyedülálló képességünk van arra, hogy tudatosan megváltoztassuk a gunák szintjét. A kötőerőket nem lehet elválasztani vagy eltávolítani önmagunktól, de tudatos cselekvéssel lehet szabályozni. Sőt túl is lehet lépni, ha teljesen lelki módon élünk.

Amikor a lélek megtisztul az anyagi szennyeződésektől, kibontakozik az ember valódi, lelki természete. Szerető hajlandóság ébred benne, spontán szolgálatot végez az Úrnak. Az odaadó szolgálat hatására a tudatlanság és a szenvedély teljesen háttérbe szorul, nem érvényesül többé, és megszilárdul a jóság kötőereje. A következő lépés a tiszta jóság, a suddha-szattva. Ebben az állapotban már nincs semmi önös érdek, csakis az Úr és minden élőlény iránti tiszta szeretet. A suddha-szattva már nem kötőerő, a lelki világban is a tiszta jóság van jelen.

A Legfelsőbb nirguna – akire nem hatnak a gunák

Az anyagi természet jóság, szenvedély és tudatlanság hatása alatt álló kötőereje¬ a Legfelsőbb Úrból, Krisnából árad. Rá azonban nincs hatással az anyagi természet. Bár a kötőerők az Ő energiái, nem befolyásolják Őt. Ő nirguna, vagyis a gunák feletti. Amikor az Úr vagy különféle avatárja megjelenik, soha nem kerül a kötőerők hatása alá, mindig transzcendentális szinten marad.

„Mindegyik létállapot az Én energiámból nyilvánul meg, legyen az a jóság, a szenvedély vagy a tudatlanság kötőerejében. Bizonyos értelemben Én vagyok minden, mégis független mindentől. Rám nem hatnak az anyagi természet kötőerői.” (Bhagavad-gítá 7.12.)

Mit ír a 3 gunáról a Bhagavad-gítá?

Az ókori indiai gondolatrendszerek hatalmas gyűjteménye leírja és megmagyarázza az emberi viselkedést. A gunákat úgy tárgyalja, mint az egyén veleszületett természetét, személyiségét. Az egyéniség alapja az előző életéből magával hozott karma, valamint a kötőerők keverékének eredménye.

Gunák idézet a kötőerők legyőzhetetlenségéről

A hindu irodalom, így a Bhagavad-gítá is dinamikus, pontos és egyben gyakorlatias tudást ad az életet érintő legfontosabb témákban. Mivel az anyagi kötőerők ismerete az egyik legfontosabb téma, egy egész fejezet mellett sok vers is erről szól. A 14. fejezet címe: Az anyagi természet három kötőereje.

A 17. és 18. fejezet az anyagi kötőerők által bemutatott különböző elemeket és cselekedeteket szemlélteti. Itt olvashatunk arról, mi jellemzi a szattva, a radzsasz és a tamasz hatása alatt álló embert különféle helyzetekben. Például a tudás, cselekvések, adományozás, étkezés kapcsán.

Az anyagi kötelék a Srímad Bhágavatam szerint

Összeszedtünk a Srímad Bhágavatam versei közül néhány idézetet a három gunáról.

Amikor megszabadulsz a durva és finom testek felfogásától, s érzékeidre többé nem lesznek hatással az anyagi természet kötőerői, megismered majd tiszta formádat az Én társaságomban. Ekkor tiszta tudatállapotban leszel. (3.9.33.)

Elméjét az Istenség Legfelsőbb Személyiségére, Parabrahmanra rögzítette, aki túl van az okon és az okozaton, aki megnyilvánítja az anyagi természet három kötőerejét, aki e három kötőerő fölött áll, s akit egyedül a töretlen odaadó szolgálat által lehet érzékelni. (3.24.43.)

Teljes elmélyedéssel az Istenség Legfelsőbb Személyiségén meditált, s az anyagi természet kötőerői okozta valamennyi aggodalma szertefoszlott. (3.33.25.)

A jóság kötőerejének kifejlesztésével győzze le a szenvedély és tudatlanság kötőerőit, s aztán váljon meg a jóság kötőerejétől is azáltal, hogy a suddha-szattva szintre emelkedik. Mindez automatikusan történik, ha hittel és odaadással szolgálja a lelki tanítómesterét. Így győzheti le az ember a természet kötőerőinek befolyását. (7.15.25.)

Összefoglalás

Az anyagi természet három kötőerejének kölcsönhatása határozza meg az egyén fizikai és pszichológiai jellegét és természetét.

„Az anyagi kötőerő tana az emberi személyiséget alkotó értékekre nézve egyedülálló, mégis összhangban van más etikai elméletekkel”

– ismerik el a nyugati pszichológusok.

A testet öltött lélek az anyagi öröm és bánat kettőssége között próbál boldogulni. Tudatlanságában anyagi vágyai irányítják, s ennek megfelelően cselekszik. Nem meglepő tehát, hogy előrehaladásában az első és alapvető akadály a lelki sötétség. Az anyagi kötelék rabságban tart. A jóság, a szenvedély és a tudatlanság keveréke azonban nem feltétlenül stabil. A tudatállapottól függően változik, ami azt jelenti, hogy: a szattva, a jóság szintjének növelése kívánatos célnak tekinthető. Innét lehet elérni a kötőerők nélküli állapotot, a tiszta jóság szintjét.

A mai korban az emberekre leginkább a szenvedély és a tudatlanság kötőereje hat. (Bhágavatam 5.6.12.) A végcél a lelki szint, a suddha-szattva, vagyis a tiszta jóság állapota, mely az anyagi természet kötőerői felette áll. A transzcendentális világban csak tiszta jóság létezik.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .