fbpx
Dharma jelentése

A dharma jelentése és célja

A dharma az emberi élet feladatait és változatlan igazságait jelenti. A Szanátana-dharma elvei pedig az örök kötelességet tanító védikus rendszert alkotják, mely egyetemes lelki igazságokon alapul. A hinduizmussal rokon vallások mind használják a dharma kifejezést. Cikkünkben a Védák tanításai alapján járjuk körbe a dharma jelentését és célját. Összefoglaljuk Buddha dharma tanításainak idevonatkozó utalásait is. Jöjjenek a részletek!

A dharma univerzális, de konkrét is. Közösségi és egyéni szinten is létezik. A sokféle, különböző korú és társadalmi helyzetű ember kötelezettségeit tárja fel.

A dharma jelentése

Az embernek többféle, meghatározott kötelességnek kell eleget tennie, ez a dharmája. Élete során tulajdonságainak, képességeinek megfelelően különféle tetteket és munkát végez.

Ha tudata fejlett, akkor feladatait a vallásos elveknek megfelelően végzi. Az önmegvalósítás során ez is előrébb segítheti. A Bhagavad-gítá (18.48) azt tanácsolja, hogy

„az embernek nem szabad feladnia a természetéből fakadó munkát még akkor sem, ha az hibákkal teli”.

Minden embernek van saját dharmája, sajátos kötelessége, ez a sva-dharma. Például, ami helyes egy nő számára, lehet, hogy nem ajánlott a férfinak, vagy ami helyes a felnőtt számára, az nem lehet egy gyermek kötelessége. Ha az ember sva-dharmája lelkivé válik, már nem az anyagi testhez kapcsolódik.

Sanatana dharma, mint hindu alapigazság

A védikus filozófia és kultúra feladata és küldetése, hogy megtanítsa az embert életének valódi céljára. Ez a sanatana dharma, az örök kötelesség. Ha a tetteket áthatja az Isten-tudat, akkor megszűnik minden önös motiváció. Úgy is mondhatjuk, hogy nincs újabb karma.

Ez magas lelki szint, ekkor az ember minden élőlény és Isten örömére cselekszik. A dharmával összhangban végzett helyes tett más szavakkal: minden élőlény és Isten szolgálata.

Buddhista dharma

A buddhista dharma tanítások lényege

A buddhizmusban a dharma a kozmikus törvény és rend mellett Buddha tanítását jelenti. Buddha mondásai mellett a buddhizmus különböző iskoláinak későbbi értelmezései is ide tartoznak. A folyamatosan ismételt újjászületés körforgása, a szeretteinktől való távollét vagy a nem szeretettekkel való kényszerű együttlét, valamint a ki nem elégített vágy a szenvedés forrása. Meg kell szüntetni ezeket az okokat, ez a „szenvedés megszüntetésének igazsága”.

Buddha mutatott egy utat, hogy ez elkerülhető legyen. A Nemes Nyolcrétű Ösvény a belátás, elhatározás, beszéd, cselekedet, életmód, elmélkedés és elmélyedés helyes módjait jelenti. A vágytalanság segít elérni a felszabadulást, és megszakítja a lét körforgásának, a szamszárának a kényszerét. „Buddhához folyamodom oltalomért, a Tanhoz (dharma) folyamodom oltalomért, a szerzetesek közösségéhez (szangha) folyamodom oltalomért” ­– mondja a buddhizmus követője.

Mi a dharma kerék jelentése?

Nyugaton azt mondanánk: a sors kereke. A dharma fontosságát szemlélteti, hogy a dharmacsakra, a dharma kereke az indiai zászló központi motívuma.

A dharma kerék szanszkritul dharmacsakra, a hinduizmus egyik szimbóluma. A szamszára, a születés-betegség-öregség-halál végtelen ciklusát jelenti. A régészek az ősi Indus-völgyi civilizáció pecsétjein is megtalálták ezt a jelet.

Visnu egyik kezében isteni fegyverét, a csakrát tartja. De ez nem csupán harci eszköz, a sötétséget eloszlató univerzális tudatot vagy tudatosságot is jelképezi. A dharmacsakra szimbólum 8 vagy 24 küllőből áll. A hinduizmus puránái szerint a 24 himalájai híres bölcset is jelképezik. Ezek egyike Yajnavalkya, a Dharmasastra hagyomány hindu szövegének szerzője.

A dharma kerék a buddhizmus legfontosabb szimbólumainak is egyike. A Tant, Buddha tanításának tökéletességét jelképezi. Buddha leírta ideális követőinek 24 tulajdonságát (türelem, önzetlenség, igazlelkűség, Isten jóságába vetett remény stb.). Az Asoka Csakra a tankerék egyik ábrázolási módja. A híres ókori indiai császár, Asoka a buddhizmus lelkes követője volt. A tankerék 24 küllője a fent említett erkölcsi alapelvekre utal. Ha 8 küllője van, akkor az a Nemes Nyolcrétű Ösvényre mutat.

A dharma lényege a hindu szentírásokban

Az emberek jó anyagi helyzetre, valamint érzéki élvezetre vágynak. Esetleg vallásosak akarnak lenni, és el akarják érni a felszabadulást. Ez az anyagi élet szerinti dharma.

Az Upanisádokban a dharma fogalma a törvény, a rend, a harmónia és az igazság egyetemes elve szerint rajzolódik ki. A zavartalan élet alapja a megfelelő magatartás és az erényesség. A hindu dharma magába foglalja az egyének vallásos feladatait, erkölcsi jogait és kötelességeit, valamint olyan viselkedésmintákat, melyek lehetővé teszik a társadalmi rendet.

Dharma idézet

A lelkileg fejlett személy ennél többre vágyik. Nem elégszik meg a földi dharma, a földi kötelezettségek betartásával. Boldogságát nem a kényelmes élet kialakításával, hanem a tiszta istenszeretet elérésével kívánja beteljesíteni. A Bhagavad-gítá híres verse az élőlény örök problémáját idézi. Arjuna így fordul Krisna, a Legfelsőbb felé:

„Most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és gyengeségem miatt elvesztettem a lélekjelenlétemet. Ebben a helyzetben kérlek Téged, mondd meg világosan, mi a legjobb számomra!” (2.7.)

A hindu szentírások mindegyike erre a kérdésre válaszol a maga sajátos módján. Az élet valódi célja felé segíti a keresőt. A szentírások az anyagi vágyak és törekvések helyett lelki tetteket ajánlanak. A végső, egyetlen értelmes célt pedig az Isten iránti önzetlen odaadásban jelölik meg. Ez természetesen magába foglalja a minden élőlény iránti megértést és az örömteli lelki szolgálatot. Ekkor a dharma már nem kötelék, szent kapcsolattá válik. Így az ember minden tettét ebben a szellemben hajtja végre.

Összegzés

A dharma egy központi fogalom az indiai filozófiában és a vallásban. Szintén megtalálható a hinduizmusban, a buddhizmusban és a dzsainizmusban. A hinduizmusban a dharma az életszakaszok és társadalmi rétegződés szerint ajánlott tettek összessége. Ennek ellenkezője adharma, vagyis dharma ellenes cselekedet.

Az ember ne adja föl előírt kötelességeit még akkor sem, ha hibázik közben. Emellett a hindu szentírások azt is kijelentik, hogy az ideiglenes kötelezettségek felett áll az „örök feladat”: Isten odaadó szolgálatán keresztül a tiszta istenszeretet elérése. Ezért a védikus hagyomány több mint egy vallás, inkább egy életmód, mely a sanatana dharmára, az élőlény örök kötelességére fókuszál.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .