srimad bhagavatam

Srímad Bhágavatam, a Folttalan Purána

A Srímad Bhágavatamot Bhágavata Puránának és Folttalan Puránának is nevezik. Miért? Mert a Legfelsőbb, vagyis Krisna cselekedeteit és tanításait tartalmazza.

18 mahápurána van, összesen több mint 400 000 slókát, metrikus páros verset tartalmaznak. Közülük a Srímad Bhágavatam a legfontosabb, mert közvetlenül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének dicsőségével foglalkozik. A Srímad Bhágavatam a védikus irodalom lényege. 12 énekből, 18 000 slókából, versből áll. Az első kilenc ének a nélkülözhetetlen alapokat tanítja, felvezeti a tízediket, mely csak Krisnáról szól. Utána a mai Vas-kort mutatja be, sőt a jövőt illetően megdöbbentő jóslatokat is tartalmaz.

A Srímad Bhágavatam filozófiája és tanítása számos hagyományt foglal magába. Teljesen nélkülözi a szűklátókörűséget, a szektás nézőpontot. E szentírás színvonala eleget tesz a legigényesebb kérdező valamennyi követelményének, mivel ez a teista törekvés irodalmának csúcspontja. A Legfelsőbb dicsőségéről, mindenhatóságáról szól, egyben az önmegvalósításra vonatkozó tökéletes iránymutatás.

A puránák

A puránák egyidősek a Védákkal, az ötödik Védának is tekintik, a szanszkrit purana szó jelentése: ősi. Az Atharva-védában olvashatjuk: „A Ṛig-, a Száma-, a Jadzsur-, és az Atharva-véda a puránákkal együtt a Legfelsőbb Úrtól származik.”

„A tudás eredeti forrását [a Védát] négy különálló részre osztották fel, a puráṇákban említett történelmi tényeket és hiteles történeteket pedig az ötödik Védának nevezik.” (1.4.20.)

A puránák történelmi háttere

A legkorábbi írott szövegek dátuma nem határozza meg a puránák keletkezési dátumát, hiszen a régi korokban az elhangzott slókákat megtanulták, majd szintén elbeszélve adták tovább. Hagyományosan Vjásza, a Mahábhárata elbeszélője számít a puránák szerkesztőjének. A legkorábbi írásos változatokat a Gupta Birodalom ideje alatt állították össze (4- 6. sz.).

A puránák nem csupán lelki töltésű írások, bár céljuk szempontjából ez az elsődleges. Ugyanakkor történelmi tényeket is feltárnak, méghozzá régmúlt korok pontos bemutatásával. A témával kapcsolatban R. Morton Smith, a Columbia Egyetem professzora így vélekedett: „történelmi szempontból, összhangban vannak a régészet adataival”.

A belga származású dr. Ludo Rocher kiemelkedő szanszkrit tudós volt, többek között az Amerikai Filozófiai Társaság és a belga Királyi Tudományos Akadémia tagja. A puránákról így írt:

„Bármit is írtak vagy tettek a régi korok szerzői, azt őszinteség és pontosság jellemzi. […] A királyi dinasztiáknak és birodalmaknak a puránákban fellelhető listái oly hatalmas mennyiségben látnak el bennünket pontos dátumokkal, hogy e tény még a történelmi feljegyzések e modern korában is megdöbbentő.”

Srímad Bhágavatam idézet

A Srímad Bhágavatam keletkezése

Maga a Bhágavatam beszél eredetéről (1.3.43.):

„Ez a Bhágavata-purána oly ragyogó, mint a Nap, s akkor kelt fel, amikor az Úr Krisna a vallás és a tudás kíséretében visszatért saját hajlékára. Azok, akik a Kali-korban a tudatlanság sűrű sötétsége miatt elvesztették látásukat, ebből a Puránából merítenek majd fényt.”

Vjászadeva, aki megszerkesztette a Védákat, leírta a Mahábháratát és a puránákat, elégedetlen volt munkájával. Lelki tanítómestere nyitotta fel szemét, kijelentette: azért van hiányérzeted, mert „az Istenség Személyisége dicsőségéről nem beszéltél.” (1.5.9.)

„Kérlek ezért, írj a Mindenható Úr cselekedeteiről, melyeket a Védákról szóló mérhetetlen tudásod révén ismertél meg, mert ez beteljesíti a kiváló bölcsek vágyait, ugyanakkor a közönséges emberek gyötrelmeit is enyhíti, akik állandóan szenvednek az anyagi nyomorúságtól. Nincs más út, hogy megszabaduljanak e gyötrelmektől.” (1.5.40.)

Sukatéd gószvámí és Pariksit Mahárádzs

A Srímad Bhágavatam négy fő verse

A teremtés törvényei Krisnától származnak, de Brahmá, az univerzum mérnöke a végrehajtó. Rögtön munkája kezdetén kérdéseket tett fel – a védikus szisztéma szerint. Ugyanaz a módszer, mint amit a Bhagavad-gítá is tanácsol: A megfelelő személytől kérdezni, majd követni a tanácsot. A négy fő vers: 2.9.33-36.

Brahmá kérdései Isten megjelenésével, formáival, az Úr energiáival, tetteivel kapcsolatosak. Majd minden élőlény javára elhangzik a legfontosabb kérdés: Mi a teendő, mit tegyek? Krisna válasza egyértelmű: különféle módon Ő mindenhol jelen van, ha valaki ezt megérti, Isten-tudatos élete elkezdődik.

„Annak, aki a Legfelsőbb Abszolút Igazság, az Istenség Személyisége után kutat, folytatnia kell a keresést közvetlenül és közvetve, minden körülmények között, mindig és mindenhol.” (2.9.36.)

A Srímad Bhágavatam, a Folttalan Purána

A szentírások mindig a különböző lelki szinten álló embereknek adnak segítséget. Bár mindegyik transzcendentális, de az egyén megvalósítástól, pontosabban a felfogóképességétől függően tárják fel az igazságot. Ezért a tizennyolc fő purána a 3 kötőerő szerint tagolódik. A jóság (szattva), a szenvedély (radzsasz) és a tudatlanság (tamasz) hatása alatt álló csoportok mindegyike 6-6 kötetet tanulmányozhat.

Bhágavata purána idézet

Akik csak történeteket akarnak olvasni, azoknak a tamasz kötőerejében, akik csupán a földi igazság szerinti kérdésekre várják a választ, azoknak a szenvedély minőségében levő szól. A jámborak a jóság kötőerejében keresik életük valódi értelmét, nekik is van megfelelő. Az Isten-kereső emberek komoly lelki tanításra vágynak. A nekik szóló puránák közül a kötőerők feletti, a tiszta jóság szintjén álló Bhágavata-purána ajánlott. A Srímad Bhágavatam vagy más néven Bhágavata-purána ezért kapta a Folttalan Purána nevet.

„A Srímad Bhágavatam a szeplőtlen Purána. (…) feltárja azokat a lehetőségeket, amelyek mentesek minden anyagitól, valamint a transzcendentális tudás, a lemondás és az odaadás folyamatait. Bárki, aki komolyan megpróbálja megérteni a Srímad Bhágavatamot, aki hittel és odaadással hallgatja és továbbadja, az teljesen felszabadul.” (12.13.18.)

A Srímad Bhágavatam tíz témája

A tíz témát maga az elbeszélő, Sukadéva Goszvámi, Vjászadéva fia a mű Második Énekében összefoglalta:

„A Srímad Bhágavatam a következő tíz témával foglalkozik: az univerzum teremtése, a másodlagos teremtés, a bolygórendszerek, az Úr menedéke, a teremtő impulzus, a Manuk, a nagy bölcsek, Isten tudománya, visszatérés Istenhez, a felszabadulás és a summum bonum.” (2.10.1.)

Mi ez a summum bonum, a legfőbb tanítás? A bhakti, az Úr Krisna szeretetteljes szolgálata. Az emberi élet egyedülállóan értékes, hiszen biztosítja a lehetőséget, hogy az egyén tudakozódjon az Abszolút Igazságról, és kialakíthassa szeretetteljes kapcsolatát Istennel.

A Srímad Bhágavatam néhány jelentős verse

„Teljes mértékben elvetve minden anyagi célú vallásos cselekedetet, e Bhágavata-purána a legfelsőbb igazságot tárja fel, amelyet csak a tökéletesen tiszta szívű bhakták érthetnek meg. A legfelsőbb igazság az illúziótól megkülönböztetett valóság, amely mindenki javát szolgálja. Ez az igazság gyökerestől elpusztítja a háromszoros szenvedést. E szépséges Bhágavatam, amelyet [érett tudása teljében] a nagy szent, Vjászadéva állított össze, önmagában elegendő Isten megvalósításához. Mi szükség hát más írásra? Amint az ember figyelmesen és alázatosan hallgatja a Bhágavatam üzenetét, e tudás művelésével azonnal kapcsolódik szívében a Legfelsőbb Úrhoz.” (1.1.2.)

„Mi szolgálja az emberiség abszolút és alapvető javát?” (1.1.9.)

„Az élet során felmerülő vágyak soha ne irányuljanak az érzékkielégítésre. Az embernek csupán egészséges életre, önmaga fenntartására kell vágynia, mert feladata az, hogy tudakozódjon az Abszolút Igazságról. Ne legyen semmi más célja munkájának.” (1.2.10.)

„A haladás legmegfelelőbb és legbiztonságosabb útja tehát a bhakti-jóga, a tiszta odaadó szolgálat.”
(2.9.36.)

Összegzés

A Srímad Bhágavatam a tiszta transzcendentális tudás közvetítője, a védikus bölcsesség fájának érett gyümölcse. Legfőbb témája az Úr odaadó szolgálata. A Puránák, a Rámájana vagy a Mahábhárata recitálása nagyon népszerű rituálé Indiában. Sokszor szerveznek felolvasást, ezek több hétig is eltarthatnak.

A Srímad Bhágavatam elbeszélése többnyire 7 napig tart, emlékezve az alaptörténetre: Pariksit király, amikor megtudta, hogy hét nap van vissza az életéből, hátralévő napjait kizárólag lelki tettekkel akarta tölteni. A bölcsek társaságában a Legfelsőbb Úr transzcendentális személyiségéről és a Vele kapcsolatos tudásról, a Bhágavatamról akart hallani.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .