fbpx

Írások a következő témában:Indiai istennők

:

A hindu panteonban számtalan női istenség található, annak ellenére, hogy a hinduizmuson belül a legtöbb vallási ágazat alapvetően egyistenhívő. Miként az istenségek, az indiai istennők is megkülönböztetett és összetett személyiséggel rendelkeznek, de ugyanazon Végső Valóság részei.

Indiai istennők

A hinduizmus a világ legrégebbi vallása. Szentírásai az önmegvalósítás és az erkölcsiség epikus történeteinek örömteli felfogását közvetítik. A Védák 33 nagy istenséget említenek. Annak ellenére, hogy a vallásos hagyományok ennél több imádandó személyt ismernek, különféle feladatokat ellátó félisteneket és istennőket, a hinduk elsődleges odaadása egyetlen Istenség felé irányul. Minden más isteni személy csupán a Legfelsőbb különböző avatárja, megjelenési formája vagy felhatalmazott képviselője.

Az indiai istennők szerepe

A hinduizmusban mind a férfias, mind a nőies istenségek a Legfelsőbb alárendeltjei, az univerzum különféle tisztségviselői. A hinduizmus mindegyik vallásfilozófiai iskolája kiemelt jelentőséggel beszél a női princípiumról, melyet legtöbbször „sakti”-ként nevez. Sakti a világegyetem női, kreatív energiája. Hódolat és hatalom veszi körül. Számos olyan fesztivál van, amely tiszteletben tartja a hindu istennőket, a két legfontosabb a Navrati és a Divali. A Navratit kilenc éjszakán és hét napon keresztül ünneplik, ez Durga különböző aspektusait tükrözi. A Divali, a fényfesztivál Laksmi istennőhöz kapcsolódik.

Az indiai istennők központi szerepet játszanak a világegyetem működésében, védelmében és az emberek életének szabályozásában. A természet erőit és az erkölcsi értékeket képviselik. Vannak, akiknek saját temploma van, ahol a hívek bonyolult rituálékkal imádják őket. Minden nagyobb isteni megnyilvánulásnak van női társa is. A tiszteletre jellemző, hogy mindig a női név áll elöl: Laksmi-Naraján, Szita-Rám, Rádhá-Krisna.

Az indiai istennők listája

A hindu istenségek némelyike más vallásokban is megtalálható, mint pl. a dzsainizmusban. Sőt az Indián kívüli régiókban, főleg a túlnyomóan buddhista Thaiföldön, de Vietnámban és Japánban is. Japánban számos indiai istennőt tartanak tiszteletben a regionális templomokban, és a művészi ábrázolásokban is fellelhetőek.

Siva nevére sokan tévesen így keresnek rá: „Shiva istennő”. Ez téves, hiszen Siva maszkulin személy, aki félisteni pozícióban többek között a világegyetem pusztításáért felelős.

A legnépszerűbb indiai istennők abc sorrendben:

Bhumi – a Föld istennője, Földanya.

Durga – India szerte imádott istennő, talán Sakti egyik legismertebb megnyilvánulása. A neve azt jelenti: aki enyhíti a szenvedést.

Ganga, a Gangesz folyó népszerű istennője.

Jamuna – a szent Jamuna folyó istennője. Kálindi néven is ismert.

Káli – Sakti sötét oldala pusztító szerepben.

Laksmi a jószerencse, a bölcsesség istennője, Visnu örök párja.

Maja – Az illúzió istennője, amelyen keresztül az anyagi világ megjelenik. Elkápráztat, így nem látjuk a mélyebb szellemi igazságokat.

Párvati – Siva felesége, a hűség és az odaadás istennője.

Rádháráni – Krisna legbensőségesebb társa, a tiszta odaadás példaképe.

Szaraszvati – a művészetek, a zene és a tudományok védőszentje, a tanulás istennője.

Szitá – Ráma társa, Laksmi istennő inkarnációja.

Májá, avagy az illúzió tana

Májá, az illúzió tana

A hindu hagyomány azt állítja, hogy az önmegvalósítás útján semmi sem nehezebb vagy fontosabb, mint felébredni illuzórikus képzelgéseinkből. Májá, az illúzió tana arra világít rá, hogy valós információk nélkül nincs előrelépés. Lelki fejlődés nélkül pedig az ismétlődő születés és halál körforgásában maradunk. A májá illúzió, mágikus hatalom, de nem független a Legfelsőbbtől. A védikus irodalom […]

Bhumi, a Földanya istennője

Bhumi, a Földanya istennője

A védikus filozófia a Földet anyának tekinti. Bhúmi Devi vagy Bhúdevi néven ismert. Az egész világ Földanya gyermeke is, aki önzetlenül megad mindent, még akkor is, ha tiszteletlenek vele. Életterünk a Föld, melynek állapotáért felelősek vagyunk. Az egyetlen módja annak, hogy megmentsük a természetet, ha lelki módon viszonyulunk hozzá. Nemcsak a Föld Napján, egész évben […]

Gangesz folyó alászállása

Gangesz folyó

A Ganga vagy Gangesz folyó ma már India nemzeti folyója címet élvezi. A szubkontinens legnagyobb folyórendszere. Már a Rigvéda is említi. A Gangesz folyó vízét a hindu hagyomány és vallás szentnek tartja. A tudomány is nagyra értékeli öntisztító és antiszeptikus tulajdonsága miatt. A gyarmatosítás idején még a brit katonák is magukkal vitték Angliába, mert a […]

Jamuna folyó Vrindaávanban

Jamuna folyó

A Jamuna folyó különleges helyet foglal el az indiai hinduk szívében. India egyik legszentebb folyója, az olyan ősi hindu szövegben is szerepel, mint a Rigvéda vagy az Atharvavéda. Az ókori India számos nagy birodalma és azok fővárosa virágzott a Jamuna partján. A Jamuna folyó ma kiemelkedő gazdasági jelentőséggel bír, nagy kiterjedésű, termékeny területet öntöz. Delhi […]

Káli istennő

Káli istennő, a félelmetes

Káli istennő ábrázolásának szimbolikus jelentőségéről sokféle értelmezés létezik. Attól függően, hogy tantrikus vagy odaadó megközelítésről van-e szó. Durga istennőhöz hasonlóan, Káli eredete is az Úr Siva hitvese, Párvati. Káli félelmetesnek tűnik, mind az ábrázolása, mind a hozzá kapcsolódó történetek miatt. A nyakában, a derekán levágott fejek lógnak, keze halálos fegyvereket fog. A tudatlanok számára csupán […]

Sita istennő Ráma avatárral

Szítá istennő

Szítá istennő a Rámájana híres nőalakja, aki a női erény és odaadás megszemélyesítője. Szítá örök társa Ráma, aki Visnu avatárja. Visnu hitvese, Laksmi pedig Szítáként jelenik meg. Ideális lány, feleség és anya szerepet tölt be. Szítá földi szerepe Szítá a Földanya gyermeke. Másik neve apja, Janaka Maharádzs után Janaki (Dzsánaki). Szítá egy különleges ceremónia keretén belül […]

Durga istennő

Durga istennő

Az istennő tisztelete a védikus időkig nyúlik vissza. Durga az univerzum istennője, Siva feleségének, Párvati istennőnek egyik formája. Párvati harcos aspektusai Durga és Káli. Durga istennő a bölcsesség és az emlékezet ereje. Akár 64 különböző formában is meg tud jelenni, melyek az istennő különböző időtöltését, hatalmát vagy aspektusát képviseli. Ilyen például: Bhagavati, Katyayani, Meenakshi, Sati, […]

Parvati

Párvati istennő

Párvati a termékenység, szeretet és odaadás, valamint az isteni erő és hatalom istennője. Siva első felesége Szati volt, aki rituális halála után Párvatiként született újjá. Párvati istennő az anyagi világ, a prakriti jelképe is. Számtalan neve ismert. Személyisége megjelenik szelíd formákban, mint Uma vagy Gauri, de haragos és büntető istennő is lehet, mint Durgá vagy […]

Szaraszvati megjelenése

Szaraszvati istennő, a tudás védnöke

Szaraszvati a hindu istenségek között az ékesszólás, költészet és a tudomány, valamint a művészet, különösen a zene felügyelője, pártfogója. Brahma felesége, India nagy szent folyói közül az egyiknek a megszemélyesítője. A Szaraszvati puját a diákok az oktatás kezdetén ünnepelik. Szaraszvati ábrázolása Szaraszvatinak négy karja van. Könyvet tart, hiszen a tudomány istennője, másik tenyere áldásosztó, a […]

Laksmi istennő indiai festmény

Laksmi istennő, a jószerencse adományozója

Laksmi istennő Visnu hitvese a hindu teológiában. Az egyik legnépszerűbb, legtöbbet emlegetett személy, hiszen ő tartja kézben a sikert és a gazdagságot. Két kezében lótuszvirágot tart, a harmadikkal védelmet nyújt, a negyedik keze táplál. Az ikonográfiában sokszor látni, hogy pénzérmék hullnak egyik tenyeréből, de ez a vagyon nemcsak az anyagi, hanem lelki értékekre is vonatkozik. […]