fbpx
Siker idézetek Indiából

Siker idézetek a védikus irodalomból

Ki nem szeretne sikeres lenni? A spirituális India siker definíciója frappánsan foglalja össze a biztos siker receptjét. Mutatjuk, a hindu siker idézetek hogyan fogalmazzák meg a siker titkát.

A siker első feltétele az önmegismerés. Mindenek előtt a Ki vagyok én kérdését tisztázza. Ha már tudom, hogy nem a test, hanem a lélek vagyok, akkor céljaim sem anyagiak, hanem lelkiek lesznek. Ebben segít a hiteles szentírások tanulmányozása és tanácsainak követése. Válogatásunk témája tehát, a siker spirituális megközelítésből.

A népszerű, materialista sikerszemlélet főleg a gazdagságra és az élvezetekre összpontosít. Mindez ideiglenes. A tartós boldogság elérése az igazi siker fémjele. A védikus szentírásokban az eredményesség mindig lelki haszonnal jár. Még az adományozás  esetében is. Mi hát a siker titka a védikus irodalomban?

A hindu sikerszemlélet

A hindu sikerszemlélet a purushartha fogalmával jellemezhető, ami szó szerint azt jelenti: „emberi törekvések tárgya”. A hinduizmus kulcsfontosságú fogalma, és az emberi élet négy céljára utal. A földi siker négy elve:

  1. dharma, az élet kötelességeinek erényesen végzett feladatai
  2. artha, gazdagsági fejlődés
  3. káma, világi örömök
  4. moksa, felszabadulás a születés és halál körforgásából

A lelki embert ezek közül egyik sem érdekli igazán. A Védák ötödik, rejtett célként a bhaktit, az odaadó istenszeretetet jelölik meg.

„Amikor valakinek az elméje, teste és érzékei Hari transzcendentális tulajdonságaihoz vonzódnak, akkor lemond az anyagi siker négy elvéről.” (Cc. Madhja 24.64.)

Míg az első négy a tömegek útja, a bhaktit csak azok választják, akik előző életeik során már megértették az ideiglenes anyagi célok haszontalanságát. Ez nem zárja ki, hogy az egyén sikeres legyen az anyag világban.

A Védák sikertörténetei

Az egyik leghíresebb sikertörténet egy kisfiú esete. Az ifjú Prahlád herceg számtalan nehézségen ment keresztül, melyekből teljes győzelemmel került ki – Narasimha avatár megjelenésével. A védikus irodalomnak sok olyan története van, mely sikerorientált. Ezek minden esetben a lelki sikerre helyezik a hangsúlyt, a földi élet eredményessége csak hozadéka ennek.

Ez utóbbit az élőlény karmája, előző életének tettei befolyásolják – lásd: reinkarnáció. Ez is egyfajta siker, hiszen újabb lehetőséget kap a tökéletesedésre:

„Erényei alapján választ a Lélek
finom vagy durva formát magának,
és tettének, lelkének erényei
lesznek majd okává újabb kötésnek.” (Svétásvatara upanisad 5.12. Takács László fordítása)

A Védák a halált az élőlény szenvedésének fő forrásaként ismerik el, de még ezzel kapcsolatban is vannak reményt adó sorai. Sőt, siker sztorikat is olvashatunk.

A hindu teológiában a félistenek a Legfelsőbb megbízottjai. Például Yama, a halál ura.

A gyermek Nachiketa vele folytatott érdekes társalgását a Katha Upanisad is említi. Szávitri szintén hosszas beszélgetésbe kezdett Yamával, és végül kimentette férjét a halál kötelékeiből.

Bhagiratha király vezeklése, hatalmas erőfeszítése a kitartó akaraterő példája. Súlyos lemondásokat hajtott végre, hogy a szent Gangesz folyót a földre invitálja. Sikere az emberiség javát szolgálta.

A védikus filozófia több helyen is kiemelt fontosságúnak tartja a guru elfogadását. Tanár nélkül hogyan lehetne tanulni?

A tanítványi láncolat, a parampara rendszere elengedhetetlen a lelki siker eléréséhez.

„Minden kinyilatkoztatott szentírás véleménye az, hogy ha csak egy pillanatra is élvezhetjük egy tiszta bhakta társaságát, teljes sikert érhetünk el.” (Csaitanja-csaritámrita, Madhja 22.54.)

Siker idézetek a Bhagavad-gítából

A Bhagavad-gítá a siker abszolút kézikönyve. Egyrészt megmutatja a szamszarából kivezető utat, melynek létfontosságú eleme az Isten iránti odaadás. Másrészt több versében is sikert ígér a kitartó gyakorlónak.

„Az önmegvalósítás nehéz feladat annak, kinek elméje zabolátlan. Ám a szabályozott elméjű, helyes módszerrel törekvő ember számára biztos a siker. Ez az Én véleményem.” (6.36.)

A Bhagavad-gítá gyakran utal arra, hogy a fejlődés a kitartó próbálkozástól függ:

„Amikor a jógi komoly eltökéltséggel hozzáfog, hogy még jobban előre haladjon, akkor a sok-sok életen át tartó gyakorlás után megtisztul mindenféle bűntől, és végül eléri a legfelsőbb célt.” (6.45.)

Mivel a legtöbben nem ismerik a valódi siker titkát, a boldogság eléréséhez különféle terveket készítenek. Így azonban nem lehet elérni a tartós boldogságot. A Bhagavad-gítának pontosabb fogalma van az igazi diadalról:

„A transzcendentális tudásban elmélyedt és az érzékein uralkodó nagyhitű ember hamarosan eléri a legfelsőbb lelki békét.” (4.39.)

Az Isten iránti szeretet mindenki szívében ott szunnyad, az élet legnagyobb sikere, ha ezt felfedezzük és felélesztjük. Ahogy a Bhagavad-gítá még a halálfélelem ellenszerét is megadja:

„Ebben a törekvésben nincsen veszteség vagy csökkenés, s ezen az úton már egy kis fejlődés is megvédi az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától.” (2.40.)

A Bhagavad-gítá kimondja, hogy Krisna mindig a segítségünkre van, és sikerrel koronázza meg erőfeszítéseinket:

„Óh, Kunti fia, hirdesd bátran: az Én hívem nem vész el soha!” (9.31.)

Siker-kudarc idézetek

Életünket szüntelenül kíséri a siker és kudarc kettőssége. Fontos téma, még Arjuna is érdeklődik ez iránt a Bhagavad-gítában:

„Arjuna kérdezett: Mi a sorsa az olyan embernek, akinek hite ugyan van, de nem kitartó, s bár az önmegvalósítás folyamatába belefog, túlságosan világias elméje miatt később letér az útról, tehát a misztika tökéletességét nem éri el? Vajon a transzcendencia útjáról letért ember nem fog-e a széltől szétkergetett felhőhöz hasonlóan elveszni?” (6.37-38.)

Megnyugodhatunk a válaszban, mert Krisna maga ígéri meg:

„A jámbor cselekedeteket végző transzcendentalistát nem éri elmúlás sem ebben, sem a lelki világban. A jótevőt sohasem győzi le a gonosz.” (6.40.)

A siker és kudarc egyfajta tesztnek is tekinthető. Az ember végül kiegyensúlyozottá válik a siker-kudarc hullámzásában, mert felfedezi valódi életcélját.

„Sohasem kötik tettei az olyan cselekvőt, aki elégedett a számára önként kínálkozó nyereséggel, megszabadult az ellentétpároktól, nem irigy, és aki rendíthetetlen a sikerben és kudarcban egyaránt.” (4.22.)

Idézetek siker, kitartás témában

Tudjuk, hogy a kitartás a siker elengedhetetlen feltétele.

„A bölcsesség ragyogó embere úgy éri el a sikert, hogy türelmesen kivárja az idejét!”

– olvassuk a Mahabharatában. A védikus szentírásokban is rengeteg bíztatást találunk az állhatatossággal kapcsolatban. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a sikeres kitartás szinonimája a keresés, a kutatás:

„Annak, aki a Legfelsőbb Abszolút Igazság után kutat, minden bizonnyal az Istenség Személyisége után kutatva kell folytatnia a keresést, minden körülmények között, mindig és mindenhol, közvetlenül és közvetve.” (Bhágavatam 2.9.36.)

A vaisnava filozófia szerint a legmagasabb értelemben vett személyes siker a tiszta istenszeretet elérése. A lélekvándorlás során, a kitartó keresés eredményeként valósulhat meg:

„Miután a feltételekhez kötött lelkek millió és millió évig vándorolnak az anyagi világban, felszabadulnak, menedékre találnak lótuszlábadnál, s elérik a legnagyobb sikert az életükben.” (Bhágavatam 6.9.45.)

Siker motivációs idézetek

Kit is idézhetnénk először siker motivációs témában, mint egy óind politikust, bölcselőt, egy virágzó birodalom létrehozóját? Csánakja Pandit a legkorábbi politikatudományi értekezés szerzője, Maurja császárának, Csandraguptának (i.e. 340-293) tanácsadó minisztere volt. Sok akadályt kellett legyőznie, tudta hát, mi a siker és a kitartás.

„A szantálfa illatos még ha le is törik, a cukornád a présben is édes. A nagy ember még nehéz körülmények között is megőrzi jótulajdonságait.”

Csánakja gyakran használta kifejező hasonlataihoz az állatok viselkedését. Ismerte azt az általános alapelvet, hogy mindenkitől és minden helyzettől lehet valamit tanulni.

„A bölcs embernek vissza kell tartania érzékeit, mint a darunak, és a hely, idő és saját képességeinek kellő ismeretében kell megvalósítania célját.”

Csánakja géniusza messze túlmutatott korán. Gondolatai időtlen bölcsességet sugároznak, ezért biztatás lehet minden ember számára:

„A beszéd, az elme, az érzékek és a könyörületes szív tisztaságára van szüksége annak, aki fel akar emelkedni az isteni szintre.”

Rúpa Gosvámi a Bhakti-rasámrita-szindhu c. munkájában leírja, milyen nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik Krisna. Lelkesítő, sikert ígérő bíztatás ez:

„Ha bhaktája valamilyen csekély szolgálatot végez, úgy tekinti, mintha nagyon nagy dolog lenne.” (2.1.138.)

Mindnyájan tartós boldogságra vágyunk, de többnyire nem jó helyen keressük. A Mahabharatában a motivációs sikert Yudhisthira Maharádzs a boldogság elérésében látta:

„Aki felhagy a világi élettel, amely igazából múló illúzió, bár örökkévalónak tűnik, és amelyet születés, halál, betegségek és fájdalom gyötör, az biztosan elnyeri a boldogságot.” (Santi Parva IX.)

Siker idézetek a Srímad Bhágavatamból

A Srímad Bhágavatam azt üzeni, hogy a siker egyik titka a tanulás. Hallgatni kell azokra, akik tökéletesen ismerik Isten tudományát. Az ilyen személy képes felébreszteni a bennünk rejlő, Isten iránti szeretetet. Ez a legnagyobb siker az életben.

„Miután a feltételekhez kötött lelkek millió és millió évig vándorolnak az anyagi világban, felszabadulnak, menedékre találnak lótuszlábadnál, s elérik a legnagyobb sikert az életükben.” (6.9.45.)

A végső győzelem érdekében meg kell szabadulnunk a siker útjában álló akadályoktól. Ennek része, hogy az ember a szenvedély és a tudatlanság kötőereje fölé emelkedik. Csak ezután válik alkalmassá arra, hogy zengje Isten nevét:

Krisna végtelenül toleráns. Számtalan módon lehet közeledni felé. Minden ember választhat olyan lelki utat, melyet szívből, minden kényszer nélkül járhat. A lelki témák hallgatásától a szolgálatvégzésen át a Krisna előtti teljes meghódolásig:

„Amikor valaki az odaadó szolgálatnak ezt a kilenc folyamatát közvetlenül Krisnának felajánlva végzi, az a legnagyobb siker az életben.” (7.5.23.)

Mi a legnagyobb siker?

A vaisnava szentírások idézetei végső sikerként az istenszeretetet, az odaadó szolgálatot és a mantrázás fontosságát említik. A legnagyobb sikert az éri el, akinek szívében megnyilvánult Isten önzetlen szeretete.

„Az Úr szent nevének állandó éneklése a kétségek és félelem nélküli út, mely a siker felé vezet mindenkit.” (Bhágavatam 2.1.11.)

„A siker alapelve az Úr szent nevének éneklése.” (Csaitanja-csaritámrita, Adi 16.15.)

„Amikor az ember eljut az Úr Krisnának végzett szerető szolgálat síkjára, akkor elérte a siker ötödik szintjét és az élet céljainak legfelső határát.” (Cs.cs. Madhja 9.261.)

„Az Úr elégedett volt vele, így megtanította az élet céljára és elérésének folyamatára. Elmondta neki, hogy a siker alapelve az Úr szent nevének éneklése.”( Cs.cs. Adi 16.14.)

Üzleti siker idézetek

Az üzleti siker kapcsán két videót is ajánlunk. Íme, egy tanmese a pozitív gondolkodás hatalmáról. Ez a tanítás tökéletes motivációs videóként is szolgálhat azoknak, akik változtatni szeretnének, és sikerre vinni életüket.

Az üzleti siker definíciója a mai kontextusban egészen más jellegű.

Védikus siker recept Ellora barlangtemplomainál! Az UNESCO világörökség komplexum 17-es számú temploma, a Kailász templom hét generáción keresztül épült. Lebilincselő történelem!

A siker titka a védikus tanítások szerint abban rejlik, hogy az ember nem önmagát tekinti a cselekvőnek, de ugyanakkor nem hanyagolja el kötelességeit sem.

Siker, irigység idézetek

Az anasūya (अनसूय) szanszkrit szó jelentése: rosszindulattól mentes, nem irigy. Számtalan esetben előfordul a védikus szentírásokban, a Gítában is.

„Akik kötelességeiket az Én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen, irigység nélkül követik ezt a tanítást, felszabadulnak a karma rabságából.” (3.31.)

A spirituális ember egyik sikere: irigység nélkül él, így megszabadul a karma bilincseitől. Ha a saját létfeladatára koncentrálva hallgatja és követi a tanítást:

„Aki pedig hittel és irigység nélkül hallja, megszabadul a karma összes bűnös visszahatásától, s eljut a jámborok lakta bolygókra.” (18.71.)

Mi kell a sikerhez egy középkori indiai filozófus szerint?

A lelki gyakorlás során gyakran felmerül a kérdés: mi a siker titka a lelki fejlődésben? Mi a siker kulcsa a meditációban és a bhakti útján? Rúpa Gószvámi szerint a bhakti, az odaadás útjának sikeréhez a következő elengedhetetlen feltételek szükségesek:

„A bhakti teljes sikeréhez elengedhetetlen az alábbi hat tényező: szívből jövő lelkesedés, elszánt törekvés, kitartás, a szabályozó elvek pontos betartása, a bhakták társasága, valamint az előző tanítómesterek nyomdokainak követése.” (Upadesámrita 3. mantra)

Ki a siker istensége a hinduizmusban?

Ganesa a legismertebb és legszélesebb körben imádott Isten a hindu vallásban. Elefántfejjel és pocakos emberi testtel való ábrázolása világszerte ismert. Úgy tartják, gazdagságot, sikert hoz, de a lelki emberek az akadályok elhárítójaként tisztelik.

A Mahábháratából jól ismert Kunti királynő, a Pándavák édesanyja. Ő Krisna siker-energiájának inkarnációja. Azt jelképezi, hogy a végső sikert kitartás és a hibák kijavítása előzi meg. Kunti látszólag sok nehézségen ment keresztül, de rendkívüli bölcsesség jellemezte. Már maga az a tény hogy olyan gyermekei voltak, mint Juddhisthira, Arjuna és Bima, rendkívül sikeressé tették életét.

Ezek a siker titkai Siva szerint

A Siva Purána szerint Siva a következő tanácsokat adta Parvatinak, amikor felesége beszélgetéseik során a siker titkairól kérdezte:

  • Légy határozott céljaid követésében.
  • Mindig tiszteld tanáraidat.
  • Elméd legyen kiegyensúlyozott.
  • Ne hagyd, hogy a társadalom és az emberek befolyásoljanak téged.
  • Legyen önkontrolod, ne más, te irányítsd önmagad.
  • Táplálkozz egészségesen! Az életcélok eléréséhez energiára van szükség, ehhez pedig tápláló étrendet kell fogyasztani.

Összefoglalás

További sok sikert kívánunk a siker idézetek gyűjteménnyel!

Hogyan legyek sikeres az életben? Minden sikerhez kitartás kell. Mi a legnagyobb siker? A bölcs ember tisztában van azzal, hogy a siker Krisnától jön. A Bhágavatam szerint:

„Kérhetsz Tőlem bármit, teljesítem, mert Tőlem származik minden áldás. Tudd meg, hogy minden vezeklés eredményeként a végső siker nem más, mint teljes valómban megpillantani Engem!” (2.9.21.)

A Bhagavad-gítá különbséget tesz a becsülettel elvégzett, önmagamat és másokat lelkileg segítő tettek, valamint a csak siker miatt elvégzett munka között. A védikus Puránák történetei több példát hoznak arra, hogy a siker érdekében önzetlen elkötelezettséggel párosult, őszinte kemény munkára van szükség.

Neked melyik a kedvenc siker idézeted?

Siker idézetek a Bhagavad gítából

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .