fbpx
Om jel jelentése és aum mantra hatása

Az Om jel jelentése a hindu filozófiában

Az Om jel jelentése az univerzális és felfoghatatlan Égi rezgés. Az Om vagy Aum az eredendő hang, a végső valóság isteni hangja, egyben az egyik legfontosabb spirituális hindu szimbólum. Az Om jel a mantra hangját vizuálisan ábrázolja. Az ősi hindu szövegekben, imákban és szertartásokban egyaránt megtalálható.

Az Om a világegyetem teljességét képviseli. A transzcendentális om szótag egy szent hang: „ez a Védák örök magja, és az összes mantra titka”. Az Om vagy AUM ősi hang, több konkrét és allegorikus értelmezés van. Az Om másik megnevezése pránava, ami „kozmikus hangot” jelent. A lelki értékek kutatóját transzcendens élmény felé irányítja – a teljesség felé.

Az indiai Om jel eredete

Az Om szerepel a Védákban, egyik első említése a Mandukya Upanisadban található. A szöveg az Om különböző jelentésére összpontosít. Kimondja, hogy az Om elpusztíthatatlan, magába foglal minden idősíkot, a múltat, a jelent, a jövőt, valamint az időt meghaladó állapotot egyaránt.

Az Om a legfontosabb alap- vagy gyökérmantra, bija-mantra, mag-mantra. A bija mantrák egy szótagos imák, melyek segítenek a lelki tudatosságra összpontosítani. Az Om és az Aum szó közötti különbség egyszerűen a szanszkrit verzió helyesírásából ered: az a és az u magánhangzók „o” hanggá vállnak.

Az Aum a szó tényleges hangjára utal. A szanszkrit om jelet tévedésből gyakran „Ohm” jelként írják. Az ohm az elektromos ellenállás alap mértékegysége.

Az Om jelentése

Az Om szimbólum jelentését kimeríthetetlennek, végtelennek, teljes tudásnak, valamint a létezés és az élet lényegének tekintik. Az Om legszebb magyarázatai megtalálhatók az ősi védikus szentírásokban. A Mundaka Upanisad szép hasonlattal él:

„Az Om az íj, a lélek a nyíl, és a Legfelsőbb a cél.”

Annak, aki koncentrált elmével zengi, olyan lesz, mint egy nyíl. Eljuttatja a legmagasabb célig.

„Az AUM az egész világ. Ami volt, ami van és ami lesz. AUM azt is jelenti, ami a múlton, a jelenen és a jövőn túl van. ” (Mándukja Upanisad)

Az Om jel jelentése

Az Om jel görbék, félhold és pont kombinációja, melyek jelentése összetett. Az Om egy gyönyörű szkript jel, pusztán vizuális formájára nézve is magas szintű filozófiát tartalmaz.

Aum jel magyarázata

Az Om jel négy görbéje a tudat négy állapotát, a kör pedig a Legfelsőbbet és a legfelsőbb ént képviseli. Az alsó görbe az ébrenlét, a középső az álom, a felső pedig a mély alvás állapotát reprezentálja.

E hármat egy félkör, az illúzió választja el a transzcendentális állapottól. A félkör a „májá”, az illúzió fátyla, az álomszerű élet és az abszolút világ realitása között. A félkör nem érinti a pontot. Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb állapotot a maya nem befolyásolja.

Az Om ikonográfiájában a bindu vagy kör a lelki valóság. A lelki Valóság a biztos pont.

Az Om szimbólum pontja vagy kis négyzete Isvarát, a Legfelsőbbet jelképezi, valamint tudatunk abszolút állapotát jelzi. A tudatosságot, mint végső célt. A tiszta tudat a negyedik állapot az abszolút béke és boldogság síkja. Az a szint, ahol valóban kapcsolatba kerülhetünk Istennel.

Az Om jel utal az agyi tevékenységre

Jóval azelőtt, hogy a tudósok képesek voltak rögzíteni és elemezni az agyhullámainkat, a jógik tudták, hogy ezek az állapotok különböznek egymástól. Felismerték, hogy a tudat minden állapota tükröződik az OM szimbólumában és hangjában. Technikailag az OM-ként ismert hang, valójában AUM; három betűből és a végén a csendből áll.

  • Ébrenléti állapot: Gyors frekvenciájú, esetleg kaotikus agyhullámok, a nagy mennyiségű szenzoros információ feldolgozása miatt.
  • Lassú hullámú alvás, ösztönözi az agy távoli régiói közötti együttműködést.
  • Gyors agyhullámok, amelyek feldolgozzák az elme belső tartalmát – érzelmeket, motivációkat, emlékeket.

A Mandukya Upanisad beszél a negyedik tudatállapotról, amely eltér a másik háromtól: „Atman vagy a lélek negyedik aspektusa turiya – szó szerint a negyedik. Ebben a negyedik állapotban a tudatosság nem fordul sem kifelé, sem befelé. Túlmutat a megismerésen és a megismerés hiányán. Turiya, ez a negyedik állapot érzéken keresztül nem tapasztalható, az elmével elképzelhetetlen. Ez maga a tiszta tudat. Ez a lelki valóság, a Legfelsőbb és a lelki lény, vagyis az igazi én birodalma. Nyugodt, boldogsággal teli, és időtlen.

„Ez a valódi vagy igazi Én, amelyet fel kell ismerni.”

Ezt a negyedik állapotot általában „tiszta tudatosságnak” nevezik. Hasonlít a jellegzetes agyhullám-aktivitással rendelkező meditációs állapotra, amelyet már a tudósok is mérni tudnak.

Az Om jel az Om mantra vizuális formája

Az Om jel az Om mantra vizuális formája, mely több szinten is értelmezhető. Jelentheti a három kötőerőt, a Trimurti, Visnu, Brahmá, Siva hármas egységét, vagy a tudat állapotait is. A hindu filozófia és a Védák azt tanítják, hogy az Om transzcendentális hangrezgés, mely a teremtés kezdetén is felhangzott.

Összességében az Om szimbólum teljes képet alkot az életről: születés, élet, halál. Metaforukis képet ad a három világról: az alsó, középső és felső bolygókról. Az életben rejlő lehetőségeinkről: az öntudatlan állapottól a tudatosság felé ível. Az illúzió fátyla, amely kereső tudatunk és az abszolút között lebeg, szintén jelen van.

Om jel dizájn variációk
Om jel variációk a különféle indiai és ázsiai nyelvek írásjeleivel

Tudni kell, hogy évszázadokkal ezelőtt csupán hallás útján is megtanulták a szent szövegeket. Így öröklődött át mesterről tanítványra. A 6. századtól az Om írott szimbóluma is megjelenik. A pálmalevél kéziratokon a szöveg kezdetét az Om jel ékesítette.

Az OM a Bhagavad-gítában idézetekkel

Az Om mantra Isten képviselője. Krisna több helyen is idézi, hogy Ő Maga nem különbözik a transzcendentális OM mantrától vagy a z AUM kezdő hangjától.

Mutatjuk a Bhagavad-gítában szereplő Om jellel és hanggal kapcsolatos idézeteket:

अक्षराणां अकारोऽस्मि – „A betűk közül az „a”vagyok”. (10.33)

„Én vagyok az om szótag a védikus mantrákban.” 7.8.

„Én vagyok a tudás tárgya, a tisztító és az om szótag.” 9.17.

„A hangvibrációk közül a transzcendentális om vagyok.” 10.25.

Az Om jel képekben – variációk, különféle dizájnok

Az Om jel sokféle variációban megmutatkozik, a képek alapjellege azonban állandó. Az Om jel ma már a jóga, a lelkiség és a meditáció nem hivatalos szimbóluma is. Néha lótuszvirághoz kapcsolódik, hiszen a lótusz a tisztaság, az emelkedettség jelképe. Más esetekben a Nap stilizált rajza veszi körül, de önmagában is állhat.

Om jel variaciók pénzérméken
Om jel motívumok megjelenése régi érméken.

Az Om jel megtalálható a buddhizmusban és a dzsainizmusban is. A különböző vallások különféle módon veszik figyelembe, de abban egyetértenek, hogy szimbolikus jelentése egy felsőbb szférába vezet. Magasztosságát az sem csorbítja, hogy köznapi helyeken is fellelhető. Ilyen pl. a poló, a testékszer vagy a tetoválás, de reklámok és csomagolás tartozékaként is láthatjuk.

Összefoglalás

Valamennyi védikus mantrában előfordul az om szó, a transzcendentális hangvibráció. Az Om mantra zengése az összpontosított figyelem és koncentráció állapota. Az Om mantra a teremtés teljességét, írásjele a tudatosság különböző minőségét jelképezi. A szimbólum tetején lévő pont az abszolút állapotot képviseli, amely a tudat tiszta síkja.

Az Om jel a végső valóság szimbóluma, beágyazott jelentése többrétegű szépség. A tudattalan állapottól, az illúzió által elválasztott álomszerű léttől a transzcendentális tudatosságig emelkedik. Az Om írott jele a legtöbb hindu szakrális szövegben megtalálható.

Külön téma az Om fizikai testünkre és a csakrákra gyakorolt hatása. Az már bizonyított, hogy az Om hosszan tartó zengése is segítheti az egészség és jó közérzet kialakulását.

Az OM mantra hatása és jelentése

Leveles Zoltán a Hinduizmus YouTube csatornáján beszél az Om mantra jelentéséről.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .