fbpx
Trimurti - Brahma, Siva é Visnu

Trimurti: Brahma, Visnu és Siva egyben

A trimurti szó szerint azt jelenti: három forma, de egyben három különálló személyről van szó. Brahma, Visnu és Siva többek között a teremtés, fenntartás és pusztítás feladatait látja el. A hinduizmusban egyistenhitről beszélhetünk. Például a vaisnaváknak Visnu, a saivák számára Siva a Legfelsőbb. Brahma – bár teremtőként tisztelik – csupán az univerzum mérnöke, aki Visnu instrukciói alapján alkotta meg a világot.

Trimurti - Brahma, Siva é Visnu
Trimurti – Brahma, Siva é Visnut ábrázoló murti az indiai Elephanta barlangtemplomban

A nyugati világ leginkább az egykori brit gyarmatosítók tolmácsolásában kapott hírt India kultúrájáról és szerteágazó hitvilágáról, mely mind a mai napig sok téves információt tartalmaz. A hinduizmus monoteista vallás, de számtalan félistent különböztet meg, akiknek különféle feladataik vannak a világban. Erre talán a király és a speciális ügyekkel foglalkozó miniszterei a legjobb hasonlat. A Legfelsőbb a hívek felfogóképességétől és odaadásától függően különféle formákban nyilvánulhat meg.

Trimurti: három hindu Főistenség az elephantai barlangtemplomokban

Brahma, Visnu, Siva, vagyis a három hindu Főisten a világi lét három legfontosabb kozmikus funkcióját végzi.

Egyik legimpozánsabb ábrázolásuk az elephantai barlangtemplomokban találkozunk. Teremtő, fenntartó és pusztító. Brahma a Legfelsőbb törvényei szerint megszerkeszti a világegyetemet. Visnu a megtartó, szerepe rendkívül összetett. Tőle jön többek között a természet vagy a karma minden törvénye, ami mozgásban tartja a világot és az élőlényeket. Siva szerepe az, hogy a világkorszakok végén elpusztítsa a hanyatló univerzumot, annak újbóli létrehozása érdekében.

Dattatreya
A három istenség, a Trimurti egyetlen avatárként is tevékenykedhet. A Brahma, Visnu és Siva egy lényként való megjelenése: Dattatreya. Róla több szentírásban, Puránában is olvashatunk. Dattatreyát általában három fejjel ábrázolják, amelyek Brahmát, Visnut és Sivát jelképezik. Tiszta transzcendentális tudással a lélek filozófiájáról és a jóga misztikájáról tanította az emberiséget.

Brahma, Visnu, Siva más felosztásban a múltat, a jelent és a jövőt képviselik, valamint a tudat három állapotát: az ébredést, vagyis a cselekvést (radzsa guna) a tudatosságot (szattva guna) és az alvást (tama guna).

Az isteni Trimurti tesztelése

A Védákhoz tartozó Puránák írják le az ősi történetet.
Egyszer a bölcsek, a munik összegyűltek a Szaraszvati folyó partján, hogy lelki témákról társalogjanak. Nem tudták eldönteni, hogy az Úr Visnu, Brahma és Siva között ki a legkiemelkedőbb. Úgy határoztak, hogy Bhrigu Muni személyében követet küldenek, aki próbára teszi őket.

Bhrigu Muni kivételes misztikus erővel rendelkezett, de híres volt haragos átkairól is. Először Brahmát kereste fel. Szándékosan tiszteletlenül viselkedett, mire Brahma nagyon dühössé vált. A vendéget csak felesége, Szaraszvati, a tudás istennője tudta megmenteni Brahma haragjától. Mivel a vendégjog, még ha tiszteletlenül is viselkedett, Bhrigu Muni pártján állt, ő megátkozta Brahmát, hogy senki se imádja. A mai napig csupán egy-két templomot szenteltek Indiában Brahmának.

Bhrigu ezután meglátogatta Sivát. Amikor elérte a Kailas hegyet, Siva mással volt elfoglalva, és nem fogadta a vendéget. Másik variáció szerint, amikor át akarta ölelni Bhrigut, az hátralépett, mondván: nem akarja, hogy Siva bepiszkítsa a testéről lehulló hamuval. Siva megneheztelt a látszólag felfuvalkodott cselekedet miatt. Egyszóval itt is vitára került sor.

A Legfelsőbb, Visnu

Ezután Bhrigu tovább indult. Az Úr Visnut a nidra-jógában elmerülve találta, az ébrenlét és alvás közötti meditációban. Mivel nem vette észre a vendégét, Bhrigu megrúgta őt a mellkasán. Visnu azonnal kinyitotta a szemét, és aggódva kérdezte: Nem fáj a lábad? A mellkasom nem sértette fel? Bhrigu Muni azonnal látta, hogy ki az, aki a legmagasabb tudatszinten áll. Ki legkiválóbb jellemű, ki a legszerényebb és legszeretetteljesebb – ki a Legfelsőbb.

A történet azonban itt még nem ért véget. Visnu felesége, Laksmi Dévi is tanúja volt az egész incidensnek. Nem bírta elviselni, hogy Bhrigu bántalmazta férjét. Laksmi, a szerencse istennője kijelentette: elveszi a vagyont és a szerencsét a brahmanáktól. Sőt az elkövetkező Kali-júgában, a Vaskorban a papok iránti tiszteletet is. Bhrigu Muni azzal próbálta enyhíteni a büntetést, hogy majd létrehozza az asztrológiát, a csillagelemzés rendszerét, amivel a papok megkereshetik kenyerüket. De Laksmi megjegyezte, hogy a nézeteltérések és viszályok korában a papok többsége elveszti védikus tudását, és nem tudja megtanulni ezt a bonyolult tudományos rendszert sem.

Ekkor Bhrigu Muni elmondta neki a látogatásának valódi okát, és bocsánatot kért. Laksmi kissé megenyhült, s megígérte, hogy akik imádják majd az Úr Visnut, felszabadulnak az átok alól. Bhrigu miután visszatért, és elmesélte a történteket, megírta a Bhrigu Samhitát, az első asztrológiáról szóló könyvet.

Összefoglalás

Brahma, Visnu és Siva a teremtő, fenntartó és pusztító. Három egymástól különálló személyről van szó. Isteni és félisteni pozíciójuk szerint különféle feladatokat látnak el. A hinduizmusról kijelenthető, hogy egyistenhívő vallás jellemzi, de számtalan félisten is létezik a hindu panteonban, akiket a hívők szabadon választhatnak imádatuk céljaként.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .