Krisna Isten Legfelsőbb személy

Krisna isteni élete mindenkit vonzó

A hindu világszemléletben Krisna Isten eredeti formája. Fuvolával a kezében, pávatollal a hajában ábrázolják. Bőre színe esőfelhőre emlékeztetően kékes fekete. Örök társa Rádhá. 5000 évvel ezelőtt élt a Földön.

Krisna születése, élete, tettei és tanításai mind mézédesek és transzcendentálisak. Ki Krisna, mikor járt a Földön, mi Krisna jelentése és története? Mutatjuk a részleteket.

Krisna jelentése: Kṛṣṇa, mindenkit vonzó

Krisna jelentése magyarul: mindenkit vonzó. A Kṛṣṇa név etimológiai elemzése szerint két szóból tevődik össze:

A kṛṣ kifejezés a Legfelsőbb vonzó aspektusát jelenti. Továbbá jelent létezést is.

A ṇa szó jelentése lelki boldogság. Továbbá, utal arra is, hogy ereje által megszünteti az anyagi világban raboskodó élőlények ismétlődő újraszületését.

Így megérthetjük, hogy a kṛṣ és ṇa kifejezések együttes jelentése mekkora erővel bír.

Krsna név jelentése tehát arra utal, hogy e gyönyörű név eredeti tulajdonosa mindenki számára vonzó.

Ebben a terminológiában Krsna nem félelmetes vagy hatalmas, hanem ellenállhatatlanul vonzó és szeretetteljes. Olyannyira, hogy rá emlékezve, Őt szolgálva minden anyagi motiváltságú öröm élvezhetetlenül szárazzá válik.

Nők és férfiak, fiatalok és idősek, emberek és állatok, indiaiak, magyarok és bármiféle élőlények, mind ellenállhatatlan vonzalmat éreznek Krisna isteni alászállása iránt.


Tipp>> Védikus Tanítások és előadások


Krisna ábrázolása

Krisnát a hajába, koronájára vagy turbánjára illesztett pávatollal ábrázolják. Kezében fuvolát tart. Krisna fuvolájának elbűvölő hangja a legkeményebb szívet is meglágyítja.

Krisna bőrszíne kék, melynek árnyalata az esőfelhőre emlékeztet.

Krisna ábrázolásakor megfigyelhetjük, hogy gyakran egy tehén mellett áll. Ennek oka, hogy Krisna a tehenek jóakarója és védelmezője.

Összefoglalva: ha valakit fuvolával és/vagy pávatollal ábrázolnak, akkor az biztosan Krisna. A színe és a tehén alapján nem lehetünk róla biztosak, mert Siva szürkéskék színű és hátas állata Nandi bika, Ráma zöldes színű.

Mikor élt Krisna a Földön?

Krisna 5000 évvel ezelőtt élt a Földön. Egész pontosan ie. 3277-től ie. 3102-ig, összesen 125 évet élt a Földön.

A jelen vaskorszak vagy kali-júga kezdete Krisna eltávozásához köthető. Stephen Knapp tanulmánya kronológia szerint részletesen kifejti Krisna életét.

Krisna miért kék?

A Védikus irodalom több helyen is megerősíti, hogy Krisna kék színű. Erről a Bhágavata Puránában, a Bhagavad-gítában, a Brahma-samhitában olvashatunk részletesebben.

Krisna nīlotpala-dala, vagyis a kék lótuszhoz hasonlítható. Más helyütt az Írások esőfelhőszínűnek említik.

A lótusz az anyagi világhoz való nem-tartozás jelképe. A lótusz ugyan a vízben él, virága mégsem érintkezik a vízzel.

Hasonlóan az anyagi világban élő lelki tudatú ember bár az anyagi világban él, mégsem érintkezik vele, csak amennyire feltétlenül szükséges a létfenntartás érdekében.

Krisna pedig egyáltalán nem érintkezik az anyagi világgal. Az anyagi energia a legcsekélyebb mértékben sem hat Rá.

Az esőfelhő pedig az életet jelenti. A páva hangja jelentése, gyertek fellegek, mossátok le a lerakódott port az emberi szívekről.

E fenti két példából már érthetővé válik Krisna miért kék színű. Ugyanakkor bármilyen színű volna, akkor úgy lenne a legvonzóbb, hiszen Ő mindenképpen a legelbűvölőbb.

Krisna isteni alászállása Visnu által történik

A védikus irodalomban arról is olvashatunk, hogy Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége, vagyis Isten legvégső, eredeti formája.

Ugyanakkor olyan információt is találunk, miszerint Krisna Visnu avatárja. Tegyük hát rendbe ezt a kérdést.

Krisna valóban maga a Legfelsőbb. Amikor azonban úgy dönt, hogy eredeti formájában a Földre alászáll, akkor azt egy kiterjedésén, Visnun keresztül teszi.

Így azoknak is igaza van, akik azt állítják, hogy Krisna a Legeslegfelsőbb, és azoknak is, akik azt, hogy Krisna Visnu egyik avatárja.

Krisna születése vagy Krisna megjelenése?

Krisna születése helyett helyénvalóbb a Krisna alászállása kifejezést használni. Isten és a lélek ugyanis örökkévaló, azaz nem-született és halhatatlan.

Az egyéni lélek anyagi világban való születése egészen más kategória, mint a Legfelsőbb alászállása. Az egyéni lélek a reinkarnáció körforgásába keveredve születik meg újra és újra. Kivételes esetekben, pl kiemelkedő guruk, Krisna megbízásából, valamilyen feladat elvégzése miatt öltenek testet.

Krisna születése helyes Krisna alászállása - Janmastami

Krisna születése egészen más természetű. Eredeti formájában száll alá a lelki világból. Hogy híveinek örömöt szerezzen, kisdedformát öltött. Így szülei gyermekként gondoskodhattak a Legfelsőbbről.

Krisna az év nyolcadik teliholdja utáni nyolcadik nap éjfélkor jelent meg Észak-Indiában, a Jamuná folyó partján elterülő Mathura városban.

Ezt a napot mind máig megünneplik a vaisnavák világszerte. Krisna születésnapja a Srí Krisna Dzsanmástamí ünnep. Szanszkrit átírással Janmāṣṭamī, angol átírással Janmashtami. Krisna születésnapját a Krisna hívők a holdnaptárhoz igazodva minden év nyolcadik teliholdja utáni nyolcadik nap ünneplik.

Krisna születési helye Mathurában meglátogatható. A hely neve Shri Krishna Janmabhoomi vagy Shri Krishna Janmasthan.

Krisna tanítása idézet Krisna születése kapcsán

Krisna a gonosz Kamsza király börtönében jelent meg. A születést megelőzően Kamsza ugyanis bebörtönözte saját húgát és annak férjét, Dévakit és Vaszudévet.

Kamsza a húga mennyegzőjén egy égi hangot hallott, mely szerint testvére nyolcadik gyermeke okozza majd végzetét. Krisna ezt a nyolcadik gyermeki helyet nézte ki magának megjelenéséhez.

Kamsza sehogyan sem tudta megakadályozni Krisna alászállását. Hiába vetette börtönbe húgát és sógorát, hiába ölte meg sorra Dévaki és Vaszudév újszölött gyermekeit.

Krisna ugyanis Vaszudév eltökéltsége és Krisna trükkjeinek köszönhetően az éjszaka kellős közepén kikerült Kamsza börtönéből. Vaszudév átmenekítette Vrindávanba, Jasóda mamához és Nanda Maharádzshoz.

Kamsza negatív módon ugyan, de folyamatosan Krisnára gondolt, így akarata ellenére Krisna tudatúvá vált. Krisna olyannyira vonzó, hogy mindenki tudatába beférkőzik. Még az ellene forduló kamsza is rajta meditált.

A Krisna tudat kifejezés A.C. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupádhoz kötődik. A Krisna tudat jelentése meglehetősen találó, ugyanis a Bhagavad-gítá tanítása szerint a helyes megértés az, ha a vallás fölé emelkedve tudatossá válunk Krisnáról. Más szóval tudatunk Krisnás lesz.

Átszellemülve képessé válunk mindent Őbennne és mindenben őt látni. Ez a Krisna tudat jelentése.

Krisna élete örök boldogság

Krisna élete emberi mérce szerint nem volt könnyű. Kamsza ugyanis eltökélte, hogy megöli Krisnát. Éppen ezért sorra küldte a kor legnagyobb haramiáit és démoni lényeit az újszülött és gyermek Krisnára.

Krisna élete tulajdonképpen nem más, mint híveinek a szeretete. Mint mondják a bölcsek, Krisna tiszte híveinek szívében lakozik.

Krisna élete alatt nem csak Földön töltött idejét értjük, hanem az örökkévalóságban élő Legfelsőbbről beszélünk.

Krisna Jasóda és Nanda szeretetétől elbűvölve élte gyerekkorát. A ráküldött szörnyű ellenségeket pedig játszi könnyedséggel semmisítette meg. Ilyenek voltak Putána, aki áldajkaként szerette volna megmérgezni Krisnát. Putána képviseli az álgurukat, akik hamis tanítást adnak. Aztán jöttek sorba Kamsza ügynökei: Trinávarta szélvihar formájában, Szatakaszúra szekér alakjában és így tovább. Krisna mindegyik ellenséget könnyűszerrel hatástalanította.

Krisna élete képekben - orisszai festmény

Krisna élete Virndávanban mézédes. Tehénpásztorként barátaival, a gópákkal és a gópikkal, a tehénpásztor fiúkkal és lányokkal teheneket legeltetett, miközben játékos kedvteléseit töltötte.

Ezekről a kedvtelésekről vagy lílákról, a Srímad Bhágavatam 10. énekében olvashatunk. Ennek az összefoglalása a csodálatos Krisna könyv, melynek eredeti angol kiadását George Harrison finanszírozta. A pótolhatatlan mű Sríla A.Cs. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád munkája.

Krisna felnőttként elbeszélte a Bhagavad-gítát, ami azóta is a hinduizmus legfontosabb szent könyve. A Bhagavad-gítá a Mahábhárata egyik jelenetében hangzik el. Krisna jó barátját, Ardzsunát tanítja.

Mi Krisna tanítása?

Krisna tanítása a Bhagavad-gítában került összefoglalásra. Krisna A Magasztos szózataként is ismert párbeszédben tárja fel a hindu tanítás lényegét.

Krisna tanítása a következő öt témára épül:

 • Isten – Ísvara | Krisna kifejti, hogy minden a Legfelsőbbön nyugszik, mint gyöngysor a fonálon. Arról is beszél, hogy Krisna, az Istenség Legfelsőbb Személyisége örökkévaló és mindenható. Továbbá minden boldogság forrása.
 •  
 • Élőlény – Dzsíva | Krisna tanítása szerint az egyéni élőlény több tekintetben hasonlít Istenhez: ilyen az örökkévalóság, tudatosság, boldogság és a személyesség. A nagy különbség viszont az, hogy míg Isten mindenható és hatalmas, addig az egyéni élőlény parányi.
 •  
 • Anyagi természet – Prákriti | A lélek az anyagi természetbe kerülve a májá, vagyis anyagi illúzió hatására megfeledkezik eredeti lelki természetéről. Ezzel szemben Krisnára nem hat az illúzió.
 •  
 • Idő – Kála | Krisna tanítása szerint Ő maga az idő. Az anyagi világban létezik a mindent felemésztő múlt és jelen. A lelki világban örök jelen van.
 •  
 • Tettek – Karma | Bhagavad-gítában Krisna elmeséli mi a helyes tett, és hogy a tettek miként kötik az embert az anyagi világhoz, vagy éppen szabadítják fel az anyagi kötelékektől.

Krisna tanítása olyan mélységig képesek elvinni a kutatót, mely alkalmassá teszi az anyagi világ elhagyására. Ezt a bölcsességet tanulmányozva az ember előtt mindig új távlatok nyílnak.

Hogy kell értelmezni azt, hogy Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége?

A Bhagavad-gítá tanítása szerint a Legfelsőbb időről-időre alászáll különféle avatárok formájában. Ezek az avatárok a Legfelsőbb különféle megnyilvánulásai vagy kiterjedései.

Krisnát azért nevezik az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, mert Ő minden forrása, az eredeti és Legfelsőbb. Egyik részkiterjedésével vagy avatárjával sem összetévesztendő vagy mellérendelhető.

Krisna hívők a nagyvilágban

A saivák Sívát, a sakták saktit, a vaisnava hitűek Visnut imádják. Indiában és világszerte is rengeteg vaisnava Krisna hívő található. A Krisna hívők számtalan tradícióban imádják Krisnát. 

A dél-indiai krisna hívők egészen más gyakorlatot követnem, mint a bengáliai gaudíja vaisnava Krisna hívők.

Emellett még megannyi hiteles Krisna tudatú folyamat létezik Indiában és világszerte.

A vaisnavák leginkább Ráma vagy Krisna hívei. Nem a legszerencsésebb módon, Krisna híveit krisnásoknak is nevezik. A krisnás ragadványnév azonban kissé tiszteletlen, mintha azt mondanánk a keresztényekre, hogy “jézusos”.

Krisna híveit nevezik Krisna-tudatú hívőknek is. Indiában leginkább a bhakta vagy a vaisnava kifejezést használják maguk között Krisna hívei.

A 20. században a spirituális India felé nyitó fiatal értelmiségiek és a nyugat felé nyitó guruk tanításainak köszönhetően meglehetősen nagyszámú Krisna tudatú hívő gyakorolja hitét.

Krisna Magyarországra a ’70-es évek közepén érkezett. Ennek érdeme kétségkívül  Bhaktivédánta Szvámí Prabhupádé, hiszen tanítványai nem kis kockázatot vállalva utaztak be a vasfüggöny mögé.

Krisna magyarországon való megjelenése és a legelső Krisna tanítások B.A. Paramadvaiti Szvámí és a magyar származású B.A. Narayan Szvámí nevéhez kötődnek.

Mindketten Bhaktivédánta Szvámí Prabhupáda tanítványai. Szerzetesi beavatásaikat és tanítómesteri felhatalmazásukat B.R. Srídhar Mahárádzstól kapták.

Egy tucatnyi különféle Krisna közösség tevékenykedik Magyarországon a Krisna vallás nevében, melyek közül számukat tekintve a Krisna falut is működtető ISKCON a legnagyobb.

Ez az 5 kegismertebb Krisna templom Indiában

A teljesség igénye nélkül mutatom a széles tömegek előtt legismertebb 5 Krisna templomot Indiában

 1. Dwarkadish Templom, Dwaraka – Gudzsarat államban, az Arab-tenger partján fekszik
 2. Guruvayur Templom, Kerala – a dél-indiai keralában, ugyancsak az Arab-tenger partján fekszik
 3. Sri Krishna Templom, Udupi – a dél-indiai Karnataka állam tengerpari részén fekszik, Madhvacsárja alapította
 4. Govind Dev Ji Templom, Jaipur – Rádzsasztán főfárosa, Jaipur a Vrindávanból kimenekített Góvinda Dévji számára épült
 5. Nathdwara Templom, Udaipur – Srí Nath Ji Dél-Rajasthanban található Natadvárban. A Vrindávan közeli Góvardhan-hegyről került Rajasthanba.

 

Legszebb Krisna képek

Összeválogattunk néhányat a legszebb Krisna képekből.

Krisna képek rajasthani stilus
Krisnát ábrázoló kép rajasthani stílusban
Krisna képek Pattachitra stílusban Govardhan hegy felemelése
Krisna képek Pattachitra stílusban: a Govardhan hegy felemelése
Emlékezetes krisna képek: Gopa Kumar hazatérése
Krisna tárt karokkal várja az anyagi világból hazatérő lelkeket. A képen Gopa Kumár érkezése látható.

Gyakran ismételt kérdések

Ki Krisna?

Krisna születésnapja: Sri Krsna Janmastami

Krisna a Bhagavad-gítá tanítása szerint az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez a kifejezés arra utal, hogy Istennek számtalan megnyilvánulása van, és ezek forrása Krisna.

Krisna mikor élt a Földön?

Emlékezetes krisna képek: Gopa Kumar hazatérése

Krisna időszámításunk előtt 3228-ben szállt alá és időszámításunk előtt 3102-ig tartózkodott itt.

Hol született Krisna?

Brahmá felkeresi Krisnát

Krisna az indiai Mathurában született. Mathura Delhitől 183 km-re fekszik a Jamuná folyó partján. Krisna szülőhelye a Janma Bhoomi templom alagsorában található.

Hol élt Krisna?

Govardhan puja indiai ünnep

Krisna Mathurában született, Vrindávanban nőtt fel, majd Dvárakában töltötte életét.

Melyik könyvben található Krisna tanítása?

Bhagavad-gítá

Krisna a kuruksétrai csatamezőn mondta el tanítását. Ez a tanítás a Bhagavad-gítá vagy a Magasztos szózata.

Krisna miért kék?

Krisna Balaram Nandafalva

Krisna esőfelhő színű, ezért egyik neve Syamasundar. Krisna kékes színe a kék színű lótuszra is utal. A lótusz nem érintkezik a vízzel, ahogyan Krisnára sincs hatással az anyag. Az esőfelhő pedig az életet jelentő, alászálló esőre utal. Krisna színének jelentése életet adó, felülről alászáló, az anyagi világ nincs rá hatással.

Mikor van Krisna születésnapja?

Krisna janmasthami ünnep

Krisna Születésnapja a nyolcadik telihold utáni nyolcadik nap. Ez rendszerint augusztus végére esik

Mi a neve Krisna születésnapi ünnepségének?

A gyermek Krisna Testvérével, Balarámmal és papájáva, Nanda Maharáddzsal

Krisna születésnapi ünnepsége a Srí Krisna Dzsanmastamí. Krisan születésének ünnepének időpontja a holdnaptárhoz igazodva általában augusztus végére esik.

Melyek a leghíresebb Krisna templomok Indiában?

Dwarakadish, az 5 leghíresebb Krisna templom egyike

Dwarkadish Templom, Dwaraka – Gudzsarat államban, az Arab-tenger partján fekszik
Guruvayur Templom, Kerala – a dél-indiai keralában, ugyancsak az Arab-tenger partján fekszik
Sri Krishna Templom, Udupi – a dél-indiai Karnataka állam tengerpari részén fekszik, Madhvacsárja alapította
Govind Dev Ji Templom, Jaipur – Rádzsasztán főfárosa, Jaipur a Vrindávanból kimenekített Góvinda Dévji számára épült
Nathdwara Templom, Udaipur – Srí Nath Ji Dél-Rajasthanban található Natadvárban. A Vrindávan közeli Góvardhan-hegyről került Rajasthanba.
 

Volt-e Krisnának testvére?

Igen. Krisna húga Subhadra, bátyja pedig Balarám.

Mi volt Krisna alászállásának célja?

Krisna alapvetően három céllal született meg a Földön. 1. hogy helyreállítsa az eltorzul spirituális gyakolatot és felfogást; 2. hogy híveinek örömöt szerezzen; 3. hogy a gonoszoktol megmentse a világot.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .