fbpx
Dashavatar: tíz vavatár freskó hindu templom Nandafalva

Avatárok: a 10 legfontosabb inkarnáció

A Legfelsőbb időről időre, különleges feladatok elvégzése miatt jelenik meg az anyagi világban. Ilyenkor szerepének megfelelően sajátos, de továbbra is lelki testet ölt. Ők az avatárok vagy kevésbé pontosan inkarnációnak is nevezik őket. Mutatjuk a tíz legfontosabb avatárt. A cikkből megismerheted az avatár és az inkarnáció kifejezés pontos jelentését is.

Dashavatar: tíz vavatár freskó hindu templom Nandafalva

A Dasavatar ábrázolás a nandafalvi hindu templom mennyezeti freskója. Készítette: Krasznai Barbara

A Legfelsőbb mindenhatóságának bizonysága, hogy nemcsak emberi, hanem állati alakban is megjelenhet. Krisna megígéri, hogy soha nem hagyja magára az emberiséget.

„Bármikor és bárhol is legyen a vallás gyakorlása hanyatlásban, és fölényes túlsúlyban a vallástalanság, akkor alászállok Én Magam.” (Bhagavad-gítá 4.7.)

Mik az avatárok és mi az avatár jelentése?

Avatár jelentése: aki alászáll. Visnu a világegyetem védelmezőjeként különféle formákban jelenik meg. Ők az avatárok, akik megvédik a világot a gonosz hatalmaktól, helyreállítják a békét és rendet. Nem utolsó sorban pedig jelenlétükkel megörvendeztetik a híveket.


Tipp: Hindu lelki gyakorlatok, meditácíó és tanítások>> Spirituális programok


Helyesen: avatár vagy inkarnáció?

Az avatár mindenképpen pontosabb kifejezés, hiszen azt jelzi, hogy Visnu a lelki univerzumból jön át az anyagi világba. Egy felsőbb szintről az alacsonyabb szférába. Az inkarnáció szó szerinti jelentése: megtestesülés, emberi alak öltése. Tehát nem igaz Visnu alászállásával kapcsolatban. Ha Visnu „ikarnálódik”, testet ölt, azt mindig lelki formában teszi, nem az anyagi elemek által meghatározott testben.

Avatárok – állati formában?

Az ember víz alatti tevékenységéhez búvárruhát vesz fel, ha pedig az űrbe száll kénytelen űrhajósnak öltözni. Ilyen egyszerű: a Legfelsőbb a különböző feladatok elvégzéséhez különféle formákat ölt magára. Mivel mérhetetlenül nagyobb teljesítményekről van szó, nem ruhába bújik, mint az ember, hanem Ő maga változik olyanná, amilyen formában a legjobban eleget tehet küldetésének.

A nyugati kultúrkörben elfogadott vallási jelkép a galamb, a Szentlélek képviselője. A hinduizmus nem egy, de számtalan formában mutatja meg Isten mindenhatóságának ezt a vonását: a Legfelsőbb küldöttei megnyilvánulhatnak állati létformákban is.

A szanszkrit visva-ripa szó azt jelenti, „különféle formák”, „minden forma”, de azt is, hogy színes, változatos, sokrétű. Isten univerzális formája ez, mely magába foglal végtelen sok élőlényt. A félistenek hordozó állatai is külön személyek, erkölcsi tulajdonságok szimbólumai, és érdekes történetekkel gazdagítják a hindu teológiát. Minden a Legfelsőbbel kapcsolatos, de megvan a maga helye a teremtésen belül.

A legfontosabb avatarok – Dashavatar: a Tíz Avatár

Visnu a világegyetem védelmezőjeként különféle formákban jelenik meg. A szanszkrit दशावतार, daśāvatāra (angol átírással Dashavatar) a legfontosabb 10 lelki inkarnáció. Ők azok az avatárok, akik megvédik a világot a gonosz hatalmaktól, helyreállítják a békét és a rendet. Nem utolsó sorban pedig jelenlétükkel megörvendeztetik a híveket.

Az isteni avatárok szerepei

Visnu neve azt jelenti: „aki mindent áthat, mindenbe behatol”. Visnu a kozmikus rend visszaállítása érdekében jelenik meg a különböző korszakokban. A gonoszokat megbünteti, híveinek pedig jelenlétével okoz extatikus örömöt.

Matszja

Matsya AvatarAmikor az embereket túlságosan hatalmába kerítette a tudatlanság, s a védikus tudás eltűnőben volt, hatalmas vízözön zúdult a Földre. Az Úr hal formájában jelent meg, hogy megvédelmezze híveit.

Mindez Szatjavrata Manu király idejében történt, aki megfogadva az Úr Visnu utasításait egy nagy hajóba menekítette a megmaradt élőlényeket. A hajót Matszja vontatta, és közben felelgetett a király kérdéseire.

A vízözön elmúlt, a Föld újra benépesülhetett, Visnu válaszai pedig a Matszja Puránában olvashatók.

Kurma

Kurma hal avatar: Visnu inkarnációA félistenek és a démonok sokszor kerültek szembe egymással. Amikor a tejóceánt kiköpülték, az Úr Visnu egy hatalmas teknős formáját öltötte.

A hátára vette a Mandara hegyet, amit köpülőrúdnak használtak. Ő a világot tartó erő jelképe is, aki a Földet tartja a páncélján, hogy segítse híveit a jó és a rossz harcában.

Varáha

Varaha vadkan avatarVisnu egy gigantikus méretű vadkan formáját öltötte, hogy megmentse az alvilág felé süllyedő Földet.

Hiranjaksa, a démoni uralkodó rémületben tartotta az egész univerzumot, és a Földet a tenger alá süllyesztette. Varáha óriási agyaraival kiemelte, és megküzdött a pusztítóval, akit le is győzött.

Naraszimha

Narasinha avatar: félig ember, félig oroszlán inkarnációAz Úr Visnu félig ember, félig oroszlán alakban jelent meg, hogy megmentse odaadó hívét, Prahládot, a nagyhatalmú démonkirály kisfiát.

A rettegett uralkodó még a félisteneket is elűzte birodalmukból, sőt még szentéletű fiát is el akarta pusztítani. Prahlád nagy szeretettel, tántoríthatatlanul imádta Visnut, és minden megpróbáltatásában Hozzá fohászkodott, Visnu isteni beavatkozása pedig mindig megvédte őt.

Naraszimha (nara=ember, szimha=oroszlán) a bhakták védelmezője.

Vámana

Vamana avatar törpe inkarnacióTörpe bráhmana pap formában Visnu három lépés földet kért az elbizakodott Bali királytól, aki azt hitte, nincs nála hatalmasabb.

Vámana két lépéssel átszelte a teljes univerzumot. Bali maharádzs belátta hibáját, így a harmadik lépésben Visnu a meghódolt király fejére helyezte lábát. Ez az egyik legszebb tanítás a dölyfös ember számára, aki a világ urának hiszi magát, s akinek Isten még egy törpe formájában is könnyedén letöri büszkeségét.

Visnut Trivikramnak, háromléptűnek is nevezik.

Parasurám

Parasuram avatarA csatabárdos, aki több nemzedéken keresztül kiirtotta a ksatrijákat, a harcosok rendjét, akik korábban legyilkolták a bráhmanákat, és lehetetlenné tették a papság munkáját és életét.

Ezzel megbosszulta apja halálát, akit a király katona fiai öltek meg, másrészt helyreállította a védikus civilizációt.

Ráma

Rama avatarA tökéletes király, tanítvány és férj, a híres óind eposz, a Rámájana hőse. Legyőzte a gonosz Rávanát, aki Ráma örök társát, Szítá istennőt elrabolta.

Több segítője is volt, útja során. Testvére, Laksman és a majomhadsereg vezére Hanumán, aki Rámát örökre a szívébe zárta.

A legtöbb képzőművészeti alkotásban együtt látni őket.

Krisna és Balarám

Krisna Balaram NandafalvaEbben az inkarnációban nem Visnu, hanem maga a Legfelsőbb jelenik meg bátyjával, Balarámmal együtt, hogy különféle kedvteléseit bemutassa.

Ezen kívül Krisna még egy világkorszakot lezáró, és új fejezetet nyitó háborúban, a kuruksetrai csatában is részt vett, ahol elmondta a Bhagavad-gítát, a Magasztos Énekét.

Ez a mű a hindu vaisnava filozófia alapja, a hindu Biblia.

Buddha

Buddha avatarFelemelte szavát a Védák nevében elkövetett állatmészárlás ellen. Az erőszak-nélküliséget tette fő céllá, és a vallás egy új ágát alapította meg.

Követői a szenvedésektől való megszabadulásra törekszenek. A buddha szó önmagában is használatos, jelentése: „megvilágosodott”. Olyan személyre vonatkoztatják, aki elérte ezt az állapotot.

Kalki

Kalki avatarA mai vaskor, a kali-juga végét a tengernyi küzdelem, tudatlanság, vallástalanság és kegyetlenség jellemzi majd, az erény teljes hiány.

A gonoszság oly hatalmas méretű lesz, hogy a korszak végén maga a Legfelsőbb Úr jelenik meg.

Fehér lovon, lángoló karddal a kezében jön, hogy elpusztítsa a bűnösöket, és megmentse híveit. Ezzel egy új világkorszak veszi kezdetét.

„A fent említett inkarnációk vagy az Úr teljes részei, vagy az Úr teljes részeinek részei, ám az Úr Krisna az eredeti Istenség Személyisége. Mindegyikük akkor jelenik meg a bolygókon, amikor a hitetlenek zavart okoznak. Az Úr alászáll, hogy megvédelmezze híveit. (Bhágavatam 1.3.28.)

Összefoglalás

A Legfelsőbb számtalan formában jelenik meg. Nem korlátozhatjuk Őt megjelenési formáiban.

Az avatarok nem összetévesztendőek a Dévákkal, azaz a félistenekkel. Erről bővebben a Hindu istenek írásunkban olvashatsz. Az avatarok, vagy Visnu inkarnációk egy adott korban jelennek meg, hogy helyreállítsák az eltorzult elveket és örömet szerezzenek az emberiségnek.

2 hozzászólás

   • hinduizmus
    On 2019-07-21 at 20:00

    Koszonjuk 🙂

    Reply

 • Leave a Comment

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .