fbpx
Narada Muni vínáján játszik

Narada Muni, a pajkos bölcs

Nárada Muni egy védikus bölcs, aki a hindu hagyományokban, mint utazó zenész és hírnök szerepel. A világtörténelem egyik első gurujának tekintik. A Mahábháratában és a Rámájanában, valamint a Puránák szövegeiben is találkozunk vele. Híreket hordoz, és segít, felvilágosító bölcsességet ad. Őszinte, határozott, intelligens és rendkívüli emlékezet birtokosa. Jártas a következtetések levonásában: nem a közvetlen tudáson belül ítéli meg a dolgokat.

Narada Muni vínáján játszik

A szanszkrit muni szó bölcset jelent. Nárada misztikus képessége révén képes a távoli világokba és birodalmakba, a különféle bolygókra (szanszkrit: lokákra) ellátogatni. Az istenek tanácsadója és hírnöke. Náradát néhány történet szerint pletykásnak tarthatnánk, de ha „fecseg” is, okkal teszi azt. Tette soha nem rosszindulatú, inkább humoros. Az egyik hiteles tanítványi láncolatban Nárada a második, aki apjától, Brahmától kapta meg a Visnu által kinyilatkoztatott transzcendentális tudást.


Tipp>> Spirituális tanítások és előadások


Nárada muni ábrázolása

Nárada Muni kezében egy khartal és húros hangszere a vina látható. Rendkívül képzett zenész, aki tökéletesen ismeri a Védák tanítását. Ajkán mindig ott cseng szeretett ura, Narajan-Náráján neve. Narajan, vagyis az Úr Visnu iránti elkötelezettsége megingathatatlan. Utazás közben is himnuszokat, imákat és mantrákat zeng. Ábrázolásában is többnyire énekelve látjuk. A modern újságírók elődjének is tekinthető, vándorló kommunikációs személy.

Nárada muni írásai

A Nárada Purana szerzője, amely csodálatos történeteket tartalmaz. Ő írta a Nárada smriti és a Nárada shiksha című munkákat is, összefoglalta a fonetika és a nyelvtan elveit.

Bhakti Sutra

Narada legismertebb és legszívhezszólóbb könyve a Bhakti sutra, mely a műfaj követelményének megfelelően tömör, lényeges kijelentések gyűjteménye.

Bhakti sutra tanítása

A Bhakti sutra 84 aforizma szerű gondolatának témája a Legfelsőbb iránti odaadás.

Ezek a szövegek felülmúlják a korábbi filozófiák klasszikus tekintélyét. A szanszkrit sutra (szútra) irodalom ősi formája gyakran nagyon feszes, jelentése homályos és különböző értelmezésekre alkalmas. Nárada Bhakti sutrája világos, egyszerűségre törekvő ősi és hiteles szentírás.

Narada Muni

Nárada jelentősége

Emelkedett lélek, aki odaadó dalait énekli, és folyton dicsőíti Visnut. A Hari és Narajan neveket énekli, közben szenvedélyesen hirdeti az odaadás és a hit fontosságát. A félistenek tanácsadója és hírnöke. Rendkívül képzett zenész, aki tökéletesen ismeri a Védákat.

Nárada Muni nagyon összetett személyiség, globális karakter, enciklopédikus tudós.

Narada idézet

Nevét sokszor Devarsi Nárada összetételben olvashatjuk. A Devarsi szó azt jelenti, szent a félistenek között, a félistenek legkiválóbb bölcse. Nárada a Mahábhárata egyik fontos szereplője. Felkereste a Pándavákat, amikor az erdőben száműzetésben éltek. Tanácsokkal látta el Yudhistirt, és megtanította neki az alázat fontosságát.

Történetek Nárada Muniról

Nárada és a földművesek

Egyszer Nárada megkérdezte az Úr Visnut, hogy ki a kedvenc bhaktája. Arra számított, őt fogja megnevezni. Meglepődve hallotta a választ: a földművesek. Nárada nyugtalan lett. Lement a Földre, és követte a gazdálkodókat, hogy megtudja, mit csinálnak egész nap, mi az, ami boldoggá tette Visnut. Nárada megfigyelte, hogy a szántóvető emberek naponta kétszer imádkoztak. Reggel, miután felébredtek és este, alvás előtt. A nap többi részében mindennapi munkájukat végezték.

Nárada visszatért Visnuhoz, és így panaszkodott: Ez a farmer naponta kétszer imádkozik, én pedig éjjel-nappal énekelem a nevedet. Hát miért jobb ez a gazda, mint én? Visnu így válaszolt: Ó, Nárada! Mielőtt válaszolok, kérlek, tégy meg egy szívességet. Vidd el ezt az olajjal telt edényt a világ másik részére. Vigyázz, nehogy egyetlen csepp is kifolyjon.

Nárada keményen koncentrálva vitte az edényt, anélkül, hogy az olaj lecseppent volna. A munka befejeztével visszament Visnu lakhelyére. Az Úr megkérdezte:
– Hányszor énekelted a nevemet a feladat közben?
– Egyszer sem, mert csak a csuporra figyeltem, jól akartam végezni a feladatomat.
– Látod, a gazda is dolgozik. Az ő nagysága az, hogy őszintén és önzetlenül gondol rám feladatai ellátásakor. Nem az számít, mennyi ideig imádkozik, maga a szolgálata is ima, felajánlás.

Válmiki, a haramiából lett szent

Ratnakara útonálló rablógyilkos volt, aki családját így tartotta el. Egy nap a szent bölcset, Náradát, a mindentudó misztikust támadta le. Nárada azonban nem rémült meg:

– Kedvesem, mindössze ez a régi vína hangszerem van és az általam viselt egyszerű ruha.
Ratnakara meglepődött, Nárada ragyogó arcára nézett. Nem látott sem félelmet, sem haragot; csak békét. Nárada arca gyöngéd és ártatlan volt, mint egy gyermeké. Ahogy nézte, kegyetlen elméje kissé megolvadt.

Nárada egy fa alatt ült, a vínáján játszott, Isten dicsőítve énekelt. Majd így szólt:

– Alávaló, bűnös tetteket követsz el. Vajon a családtagjaid, akikért ezt teszed osztozni akarnak e tettek visszahatásaiban is?

Ratnakara egy fához kötözte Naradát, és hazament. Otthon szembesült az igazsággal, természetesen senki sem akarta a bűnöket követő büntetést elszenvedni. Ratnakara szeme kinyílt. Rájött, hogy egyedül ő felelős minden bűnéért, senki mást nem hibáztathat. A rabló visszatért, eloldozta a szentet, és sírva könyörgött a bocsánatáért. Nárada felemelte és megtörölte könnyeit:

– Ne félj, én megtanítom egy módját, hogyan változtass életeden. Adok neked egy mantrát, amely a világ leggazdagabb emberévé tesz, ha folyamatosan ismétled. Énekeld a tökéletes király, Ráma nevét.

Ratnakara azonban korábbi bűnös tevékenysége miatt nem tudta Ráma nevét zengeni. Ekkor a rendkívül intelligens Nárada azt javasolta: mantrázza a mara szót, ami halált jelent. Gyors ismétléssel a ma-ra, ma-ra, valójában Rama, Rama lett.

Nárada egy fa alá ültette, és megkérte Ratnakarát, hogy folytassa Ráma szent nevének ismétlését mindaddig, amíg ő visszatér. Mivel a megtért bűnös éppen egy „valmika”, vagyis hangyaboly közepén ült, és nem zavartatta magát, nem hagyta abba a mantra éneklést, Valmiki néven vált ismertté. Remetévé vált, és amikor Nárada meglátogatta, nagy tisztelettel gurujának fogadta el.

Megkérdezte tőle: ki az ideális ember? A válasz: az Úr Ráma, aki királyként ezt a szerepet töltötte be. Később ez adta az alapot Valmiki csodálatos, 24 000 verset tartalmazó Rámájana költeményéhez.

Nárada és a vadász

Élt egyszer egy vadász Prayág erdejében, aki olyan szerencsés volt, hogy találkozhatott Nárada Munival. A nagy szent a Gangesz és a Jamuna folyó találkozásánál akart megfürödni. Nárada miközben az erdőn haladt keresztül egy félig halott madarat látott a földön.

Valaki eltalálta egy nyílvesszővel, s a kismadár kétségbeesetten csipogott fájdalmában. Később Nárada egy vergődő őzet vett észre, majd egy fájdalomtól rángatózó nyulat, aztán pedig egy szenvedő vaddisznóval találkozott.

Végtelen együttérzéssel gondolta: Ki lehet az az ostoba, aki ezeket a bűnöket elkövette? Pár lépéssel aztán meglátta a vadászt. Bőre sötét volt, szemei vörösen izzottak. Félelmetes látványt mutatott.

A vadász nagyon mérges volt rá, mert miközben Nárada Muni áthaladt az erdőn, az összes csapdába esett állatot kiszabadította. Durván rá akart kiáltani, de képtelen volt rá, Nárada tisztasága megakadályozta ebben. Így hát csöndesen csak annyit kérdezett:

– Miért jössz ide, amikor én vadászom, minden állatom kiszabadult? Talán eltévedtél?
– Láttam, hogy vaddisznók, őzek, nyulak fekszenek a földön. Úgy vergődtek ott, hogy már alig volt bennük élet. Ki követhette el ezeket a bűnöket? – kérdezte Nárada.
– Amit láttál, az rendben van, mind én csináltam. A nevem Mrigari, az állatok ellensége. Én csak követem azt, amire az apám tanított, hogyan kell az állatokat félig megölni és hagyni őket, így finomabb a húsuk.
– Kérlek, ne hagyd őket félholtan szenvedni! Nagy bűn az, ha állatot ölsz, de még nagyobb, ha szenvedni hagyod. Bizony az állat fájdalmát te fogod megkapni következő életedben.

Mrigari megdöbbent ennek hallatán. Elfogadta Náradát gurujának, és felhagyott korábbi szörnyű életmódjával. Isten önzetlen hívei értékesebbek, mint a bölcsek köve. Nem arannyá változtatják, amihez érnek, hanem a velük kapcsolatba kerülő őszinte személy a lelki fejlődés útjára léphet.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .