fbpx
Guru parampara - tanítványi láncolat

Guru parampara: a tanítványi láncolat lényege

A guru-parampara az egymást követő lelki tanítómesterek tradícióját jelenti. A vaisnava filozófia 4 hiteles tanítványi láncolatot (sampradaya-szampradája) tart számon, mindegyik a Legfelsőbbtől, az Úr Krisnától ered. Az ősi tanulási módszer lényege, hogy a tanítvány a hiteles lelki tanítómester révén kapott tudást adja tovább. Mégha guru pozíciót is kell felvállalnia, mindig megmarad mestere tanítványának. A hiteles lelki tanítómesterek jelleméről a Guruk c. cikkgyűjteményben állítottunk össze hasznos olvasnivalót.

Guru parampara - tanítványi láncolat

A parampara rendszerét elutasítani nem célravezető. Aki büszke saját csekélyke képességére, az úgy véli, hogy műveltsége elegendő a magasztos tudás befogadásához. A Legfelsőbbről szóló transzcendentális tudás a tanítványi láncolaton keresztül juthat el hozzánk. Vannak, akik el akarják kerülni ezt a közvetítő közeget, mondván: majd könyvekből megtanulom.

Az ilyen próbálkozás azonban kudarcra van ítélve. A Padma-purána írja:

sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ

„Ha nem a hiteles tanítványi lánchoz tartozó lelki tanítómester avatott fel, akkor hatástalan marad a mantra, amit kaptál.”


Tipp>> Spirituális tanítások és előadások


A tanítványi láncolat lényege

A guru paramparában egy jól megfogalmazott guru-tanítványi kapcsolatról van szó, mely során a mester elkötelezettséget vállal a tanonc lelki felemelésére.

A tanítvány szolgálatkész, érdeklődő, és alázattal viszonyul mesteréhez, mert tiszteli benne a megvalósított tudást, ami egyben indokolatlan áldás, és kitartó gyakorlás eredménye is. A tanítvány önszántából, saját belátásából közeledik mesteréhez.

Az önmagát mestere tanítványának tekintő mester képes tanítványának továbbadni a megérlelt tudást, az alázatos tanítvány pedig képes azt befogadni.

A tanítvány mindig hálával emlékezik mesterére, mert rajta keresztül szállt alá a lelki bölcsesség.

A tanítás ily módon működő, hiteles menete megkönnyíti a tudás továbbításának folyamatát.

Krisna maga mondja a Bhagavad-gítában (4.2.), hogy a legfelsőbb tudomány a tanítványi láncon keresztül szállt alá. A tiszta lelki tudás továbbörökítése a tanítványi láncolat lényege. A lelki életben fejlődni akaró számára nincs más lehetőség, mint tanulni a guru parampara egy tagjától.

Param para, tanítványi láncolat idezet

Az Úr az eredeti guru, aki felelősséget vállal a szentírás hagyományának fenntartásában.
Krisna a Bhagavad-gítában, vagyis a Legfelsőbb Énekében is tömören összefoglalta a lényeget. Néha közvetlenül Krisna vagy akár egy részleges kiterjedése, máskor felhatalmazott képviselője vagy híve tölti be az általa rendelt pozíciót. A védikus kultúrában négy elsődleges tanítványi vonalat találunk, amelyek számtalan koron átívelnek.

A legjobb tanulási módszerek az ősi Indiában keresendők

Alapvetően ktféle tanulási módszert különböztetünk meg:

  • Alulról, tapasztalati úton szerzett tudásÁróha panthá

Az alulról építkező empirikus tudásszerzés meglehetősen korlátolt. Az emberi élet túl rövid ahhoz, hogy ily módon elérhessük a végcélt, ami nem más, mint a lelki tökéletesség

  • Felülről alászálló tudásAvaroha panthá

Az alászálló tudásszerzés során a tudás felülről ereszkedik alá. Ez a rendszerezett és ősi tanulási módszer során a tudás nem az agyban, hanem a szívben nyilvánul meg, mely során elfogadásra kerül a bölcseken, a guru parampara révén alászálló tudás.

Az alászálló tudás elfogadása magában foglalja az évezredek bölcsességét, ami a lelki szférából származik.

Éppen ezért a felülről alászálló tudásszerzés sokkal biztonságosabb és hatékonyabb, hiszen élő tradícióról, nem pedig száraz tananyagról vagy dogmáról beszélünk.

Guru parampara jelentése

A guru parampara egymást követő lelki tanítómesterek láncolata. Különböző időkben különböző bhakták, hívek jelentek, jelennek meg a parampara rendszeren belül. Ők az ácsárják (acharya), a magas szinten álló tanítómesterek. A parampara vonalon belül számos ág és ágazat is létezik.

Indiában soha nem volt központosított egyház. A tanítványok egy guru köré csoportosultak, mert tőle akartak tanulni. Ez egy nagyon személyes folyamat: a guru elfogadása nem kényszer, hanem szív dolga. A tanítvány számára mestere guruja a „nagypapa” guru. A törekvő a guru parampara minden egyes tagjára lelki tanáraként tekint, az ő védelmükben és iránymutatásuk szerint él. Lelki értelemben nincs idő vagy tér okozta határ: a növendéknek a guru parampara egy korábban élt lelki tanítómesterével is lehet szeretetteljes kapcsolata.

Mitől hiteles egy tanítványi láncolat

Egy tanítványi láncolat akkor hiteles, ha a kiindulópont Isten, és az egymást követő lelki tanítómesterek a tudást változatlanul adják tovább.

„A Védák üzenete örökkévaló vallás, amely nem különbözik Tőlem. Amikor az elévülhetetlen tanítások az egyetemes megsemmisüléskor eltűntek, átadtam őket az Úr Brahmának egy új teremtés hajnalán.” ( Bhágavatam 11.14.3.)

A lelki tanítómester egyben tanítvány is, mesterének szavait valósítja meg és adja tovább. A lelki tanítómester feladata a bhakti, az odaadó szolgálat megértetése. Szeretné feléleszteni tanítványai szívében az eredendően meglévő vonzódást, az istenszeretetet, mely által Krisna és tiszta híveinek szolgálata egy örömteli folyamattá válik.

4 Sampradaya: hiteles tanítványi láncolatok

A védikus kultúrában a mai korban 4 hiteles tanítványi láncolat, négy vaisnava sampradája létezik:

  1. Brahma sampradaya, Brahma, és Sri Madhvacarya nevéhez fűződik.
  2. Laksmi sampradaya, Laksmidévi – Sri Ramanujacharya nevéhez fűződik.
  3. Kumara sampradaya, a négy Kumára – Sri Nimbarkacarya nevéhez fűződik.
  4. Rudra (Siva) sampradaya, Siva – Sri Visnu szvámi nevéhez fűződik.

E négy hiteles guru-parampara napjainkig töretlenül folytatódik, és mindegyik tanítása megegyezik: Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége, és nincs senki, aki Vele egyenlő vagy Nála nagyobb lenne.

Nyugaton leginkább a Brahma-Madhva-gaudiya sampradaya van jelen.

Brahma-Madhva-gaudiya tanítványi láncolat első személye maga Isten, Krisna. Tőle kapta meg a lelki tudást az Úr Brahmá, az univerzum legintelligensebb személye, aki egyben a teremtés feladatával megbízott félisten.

Madhvacarya felelevenítette ezt a rendszert. Az Úr Caitanya Krisna rejtett avatárja pedig megreformálva újra átadta az emberiségnek. Caitanya másik neve Maháprabhu, nagy tudós. Caitanya Maháprabhu 1486-ban jelent meg Bengálban, Gauda régióban, ezért kapta ez a tanítványi láncolat a Brahma-Madhva-gaudiya sampradaya nevet. Ez a név tehát a 3 legnagyobb képviselőjére utal.

Bhaktivinoda Thakura a Jaiva-dharma c művében röviden megmagyarázza:

„A paramparában szereplő lelki tanítómesterek neve teljesen folytonos. Időről időre csak a legfontosabb spirituális guruk neve van feltüntetve e listákban.” (Jaiva-dharma – Ch.13.)

Összegzés

Könnyű belátni, hogy bármit is akarunk megtanulni, ahhoz egy abban a témában jártas, komoly tanárra van szükségünk. Hasonlóan, a guru elfogadása nélkülözhetetlen a lelki életben. A mester továbbadja tudását, és egy komoly tanítványát felhatalmazza, hogy lépjen nyomdokaiba. Ez a guru parampara. Az Úr jóváhagyásával különböző személyiségek töltik be ezt a funkciót, felvállalják a lelki tanítómester szerepét, hogy segítsék a guru parampara küldetését.

Négy isteni személy jelenik meg a Kali korában, hogy tanítványi iskolát nyisson. E négy vaisnava szampradája alapítója: Laksmi, Brahma, Rudra (Siva) és Sanaka Rishi. Laksmi istennő Ramanuja ácsárját választotta ki a szampradája képviseletére; Madhvácsárját Brahma szemelte ki, Visnuszvámit Siva, Nimbarka ácsárját pedig Sanaka Rishivel az élen a négy Kumára választotta.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .