Bhaktivinod Thakur

Bhaktivinod Thakur élete és tanítása

Bhaktivinod Thakur élete és tanítása lelki megújulást jelentett saját korában. A Gaudiya vaisnavizmus vezető szellemi reformátora és filozófusa, a vaisnava tanítványi lánc  kiemelkedő lelki tanítómestere volt ő. Ácsárja, egyben úttörő spirituális vezető, író és költő. Bhaktivinod Thakur a gyarmati Indiában, a brit uralom alatt köztiszteletnek örvendő bíróként dolgozott. A legmagasabb szintű lelkiséget képviselő könyvei mind a mai napig biztos útmutatók. Csaitanja Maháprabhu magasztos tanítását újra közkinccsé tette. Több száz Krisnát dicsőítő, odaadó dalt is komponált.

Bhaktivinod Thakur élete

Bhaktivinod Thakur élete Nyugat-Bengálban kezdődött, Nadia kerületében jelent meg 1838. szeptember 2-án. A Kedarnatha Datta nevet kapta. 11 éves volt, amikor apja meghalt, a család elszegényedett. A fiatal Kedaranatha Dattát nagybátyja, Kasiprasada Ghosh Mahasaya, tanította az otthonában, Kalkuttában.

Kasiprasada a kor irodalmi köreiben elismert bengáli költő volt. A Hindu Intelligencer, egy angol nyelvű folyóirat szerkesztője. Kedaranatha segített nagybátyjának a cikkek kiválasztásában, sokat tanult, rendszeresen látogatta a nyilvános könyvtárt. 18 éves korában Kedaranatha felvételt nyert a kalkuttai főiskolára. Ekkor már angolul és bengáliul is írt. Angol irodalmat tanult, és retorikát tanított. Olyan személynek, aki később a brit parlament híres szónokává vált. A keresztény teológia is felkeltette Kedaranatha érdeklődését. Órákat töltött az amerikai transzcendentalisták, Theodore Parker vagy Emerson munkáinak tanulmányozásával is.

Vizsgái után Kedaranatha Datta tanárként dolgozott, majd a Medinipura iskola igazgatója lett. Első felesége halála után újra nősült, a lelki nagyságban hozzá illő Bhagavati Devit vette el. Helyettes bíróként küzdött a korrupció ellen, és egyre magasabb tisztséget töltött be. 1868-ban kormánytisztviselőként elérte a legmagasabb rangot, amit indiai személy a brit uralom alatt kaphatott. Bengáli nyelven írt versei már elismerést szereztek neki.

Spirituálisan is lehet magas állami pozíciót betölteni

Kedaranatha Datta hosszas kutatás során beszerezte a Srímad Bhágavatam szent szövegeinek ritka példányait, valamint Chaitanya-charitamritát, Csaitanja Maháprabhu  életrajzát. Ettől kezdve élete végéig elsődleges kötelességének tekintette, hogy megismertesse a világgal Maháprabhu szent küldetését és magasztos filozófiáját.

A bengáli kormány helyettes bírájaként szolgált tovább, de emellett filozófiai előadásokat is tartott, tanulmányokat írt. Jagannatha Puri szent városába költözött. Maháprabhu megjelenésének 400. évfordulóján, 1885-ben a Bhaktivinoda címet kapta. Ettől kezdve Kedaranatha Datta a vaisnava társadalomban Sri Saccidananda Bhaktivinoda Thakur néven vált ismertté. Minden erejével azért dolgozott, hogy Csaitanja Maháprabhu tanítása eljusson a világ minden tanult emberéhez.

Amikor Bhaktivinod Thakur a Jagannatha Puri templom-komplexum menedzserévé vált, megreformálta az istenség imádatának téves gyakorlatát. A templom udvarán létrehozott egy Bhakti Mandapát, a hindu templomépítészet azon helyét, ahol a Srímad Bhágavatam napi előadásait tartották. Bhaktivinod Thakur hosszú órákat töltött a Krisnával kapcsolatos előadásokkal és a szent név zengésével. 1866-ban több szent helyet felkereső zarándokútja során megismerkedett Srila Jagannatha Dasa Babajival, akit oktató gurujának fogadott el.

Bhaktivinoda Thakura családja
Bhaktivinoda Thakura családja

Bhaktivinoda Thakur kiváló fia

Bhaktivinoda Thakura gyakorlatilag egymaga elevenítette fel a Nama-sankirtan tiszta mozgalmát: Isten szent nevének zengését. Annak érdekében, hogy a Nama-sankirtan lelki útja még eltávozása után is töretlenül folytatódhasson, Csaitanja Maháprabhuhoz imádkozott. Fohászkodott egy olyan személy jelenlétéért, aki méltó módon folytatja megkezdett misszióját. Arra kérte szeretett urát, hogy „küldjön egy Vishnu-sugarat”, aki földi eltávozása után Csaitanja üzenetét hirdeti.

Az ima meghallgatásra talált, 1874. február 6-án fia született. A gyermek már az első percekben jelezte, hogy nem átlagos életre érkezett: a köldökzsinór oly módon tekeredett rá, mint a bráhmanák tradicionális szent zsinórja. Hat hónappal később az éves Jagannatha Puri Rathayatra fesztiválon az Úr Jagannatha szekere, amit több száz ember húzott, megállt Bhaktivinod Thakur háza előtt. Amikor az emberek megpróbálták a kocsi mozgatni, Bhaktivinod Thakur felesége megragadta a lehetőséget, hogy kihozza gyermekét Jagannatha elé. Mindenki tisztelte őt, utat engedtek a kocsi elé. Az Úr nyakában lógó egyik hatalmas virágfüzér leesett, és körülölelte a gyermeket. Bhaktivinod szíve örömmel telt meg, mert minden kétséget kizáróan tudta, hogy ez a gyermek válasz imáira.

Bhagavati Dévi is tisztában volt azzal, hogy ez a nagy lélek nem csupán a fiuk, hanem egy küldetést teljesítő kiváló személy lesz. Csaitanja Maháprabhu küldte, az apa, Bhaktivinod Thakur által elkezdett prédikációs munka folytatására. Bimala Prasada-nak hívták, ő lett a tanítványi lánc egyik legnagyobb vaisnava lelki tanítómestere, spirituális reformer és tudós – Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.

Bhaktivinod Thakur missziójának jelentősége

Bhaktivinod Thakur oly korban jelen meg, amikor a tiszta vallási elvek befedetté váltak, az érzéki élvezet és a hamis lemondás álságos, szektás vonásai borították. Azok, akik nem voltak képesek megérteni Maháprabhu tanításának

tisztaságát, számos hitel nélküli, önhasznú irányzatot kezdeményeztek.

Abban az időben munkálkodott, amikor a tiszta odaadó szolgálat, a bhakti tudománya háttérbe szorult az angol gyarmatosítók soviniszta kulturális és vallási politikája miatt is. Bhaktivinod Thákúr a Gaudiya vaisnavizmus világát új fénnyel ajándékozta meg. A májá, az illúzió rabságában vergődő lelkek iránti könyörület vezérelte egész életében és minden munkájában.

1908-ban vonult vissza az aktív élettől. Babaji ruhát öltött, jelezve, hogy hátralevő életét odaadó gyakorlatok, különösen a szent neveik zengésének szenteli. Még mindig írt könyveket, de 2 év múlva már teljesen a bhajan, a meditáció, az ima és Krisna szent neveinek éneklése töltötte ki napjait. Hátralevő éveiben minden idejét az elmélyült lelki életnek szentelte.

Bhaktivinoda Thakura szobája Gódrum-Navadvipban
Bhaktivinoda Thakura szobája Gódrum-Navadvipban

Eltávozásának előestéjén Bhaktivinoda Thakura kérte fiát, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurt, hogy széles körben hirdesse a hat gószvámi és Csaitanja Maháprabhu tanításait, és gondozza Maháprabhu megjelenési helyét. Bhaktisiddhanta Sarasvati méltó volt mindkét feladatra. Ő maga is kiemelkedő ácsárja lett, tanítványai között számos rendkívül tiszta lelkű prédikátor akadt. Ezek egyike, Bhaktivedanta Szvámi Prabhupada vitte Nyugatra a szanátana dharmáról, vagyis a lélek örök feladatáról szóló tanítást és a Krisna-tudat üzenetét.

A vaisnava tradíció kiemelkedő képviselője, megújítója és felvirágoztatója, Bhaktivinoda Thakura 1914. június 23-án délelőtt, Jagannatha Puriban hagyta el a testét.

Gitavali: Bhaktivinod Thakur költészete

A Gitavali, Bhaktivinod Thakur dalgyűjteménye, eredetileg 1893-ban jelent meg. A bengáli dalok az Úr dicsőségét, és az ember egyetlen menedékét jelentő lelki tudat fontosságát hirdetik. A Gitavali megzenésített dalai minden vaisnava templom énekeskönyvében megtalálhatóak.

Bhaktivinod Thakur kétévesen komponálta első versét. Mindössze hat évesen megtanulta a történelmi eposzok, a Mahábhárata és Rámájana minden részletét. Felnőttként a Krisna iránti odaadás meghitt érzelmeivel telt szent dalokat írt. Ezek az imák a lelkiséget kereső ember legszebb költeményei ma is. Felébresztik a Legfelsőbb iránti szeretetet, alázatra tanítanak, és reményt adnak a szenvedő embernek.

Bhaktivinod Thakur Saranagati versciklusa

Bhaktivinod Thakur Saranagati versciklusa a meghódolt lélek éneke. A saranágati a meghódolás. Azt jelenti, hogy az ember kétség nélkül tudja, elfogadja, hogy Krisna, az Istenség Legfelsőbb Személyisége mindig megvédi őt. Meghódolt lélekként bárhol is él, az isteni kegy segíteni fogja.

sampade vipade jīvane-maraṇe
dāy mama gelā tuvā o-pada baraṇe

„Jószerencsében vagy balsorsban, élve vagy halva, nincs egyéb kötelesség, mint lótuszvirág lábaid oltalmának keresése.”

Bhaktivinod Thakur saranagati versciklusának minden sora arról a tényről szól, hogy
valódi védelmezőnk Krisna, nem pedig anyagi javak, elrendezések. A szanszkrit bhajan (bhadzsan) kifejezés jelentése: odaadással imádni. A teljes önátadás szellemében Bhaktivinod így énekelt:

mānasa deho geho jo kichu mor
arpiluṅ tuvā pade nanda-kiśor

„Elmém, testem, házam és mindenem, amivel még rendelkezem, mind átadom a Te lótuszvirág lábaidnál, óh, kedves Uram, Nanda Mahárádzs kisfia.”

Bhaktivinod Thakur dalai

Bhaktivinod Thakur dalai minden embercsoportnak, minden korosztályhoz szólnak. Minden vallás képviselője számára rendkívül értékesek lehetnek. E dalokkal akarta az embereket az odaadó szolgálat útjára segíteni. Bhaktivinoda Thakura számtalan verset írt. Ezeket négy könyvre osztják: Kalyana Kalpataru, Saranagati, Gitavali és Gitamala.

Srila Bhaktivinod Thakur könyvei

Nagyapja azt kérte a fiatal Bhaktivinod Thakurtól, hogy tanulmányozza Orissza tartomány fontosabb szent helyeit. E zarándokút jelentette Bhaktivinod irodalmi tevékenységének kezdetét. Első munkájának egyike egy angol nyelvű könyv, melyben bemutatta Orisza ásramjait, templomait, és összefoglalta tapasztalatait.

Bár kitartóan végezte világi feladatait, közben számos könyvet írt szanszkrit nyelven. Ekkor jelent meg a Sri Krishna Samhita, Tattva-Sutram és Tattva-Viveka. Bengáli nyelven is publikált. 1881-ben elkezdte a Sajjana Toshani című vaisnava folyóiratának kiadását. A Jaiva Dharma (ejtsd. dzsaiva dharma) című regényt Bhaktivinód Thákur Bengáliában írta. A könyv a filozófia és a szépirodalom tökéletes fúziója.

1886-ban adta ki a Bhagavad-gítát Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura szanszkrit kommentárjával, amelyet bengálira fordított. Összeállította és kiadta mesteri Sri Caitanya Siksamrta-ját, valamint a Vaisnava-siddhanta-mala, a Prema-pradipa és az Manah-siksa című könyveket. Kalkuttai házában felállította a Sri Chaitanya Yantra nyomdát, itt készült a Maladhara Sri Krsna-vijaya, az Amnaya-szútra és a Chaitanyopanishad.

A Chaitanyopanishad megtalálása nehéz feladat volt. Bengáliában alig hallottak róla. Bhaktivinod Thakur sok helyre elutazott keresése közben. Végül Madhusudana dasa, az odaadó vaisnava ügyvéd küldött neki egy régi példányt. Bhaktivinod Thakur szankszkrit kommentárt írt hozzá, és Sri Chaitanya Charanamritának nevezte.

1887-ben Bhaktivinod Thakur felfedezte Maháprabhu születési helyét, ami addig elhagyatottan állt. E szent hely dicsőítésére közzétette a Navadvipa Dhama Mahatmyat. 1890-ben megalapította a Nama Hatta helyet, a „szent név piacát”. Ekkor írta Vidva-ranjana kommentárját, és ekkor készült a Bhagavad-gítá fordítása. 1891-ben tették közzé Baladeva Vidyabhushana kommentárjával.

Ezután két évre távozott a kormányzati szolgálatból. Utazott és prédikált, de közben folyamatosan írt. Arra törekedett, hogy a Krsna-tudatot elterjessze Nyugaton is. Biztos volt abban, hogy hamarosan megjelenik az a személy, aki a nyugati emberek előtt is kinyitja Maháprabhu fenséges filozófiájának kincseskamráját.

A legismertebb Bhaktivinod Thakur idézetek

Bhaktivinod Thakur volt korának egyik legfontosabb odaadó tudósa, ám mindig alázatosan, az Úr jelentéktelen hírnökeként mutatta be magát. Bhaktivinód Thákur egyik legszebb kis könyve, a Bhágavata az ember és Isten kapcsolatáról szóló tudás ragyogó ékszere. Magyar nyelven is olvasható. Bevezetése így kezdődik:

Hinduizmus… e fogalom hallatán sokféle érzés merül föl a nyugati emberben. Egyrészt az értetlenség, amit a jelenség páratlan bonyolultsága magyaráz, ugyanakkor a kíváncsiság, amit a misztikum iránti igény táplál. Talán ez az összetettség, sokrétűség tette és teszi ma is olyan vonzóvá és érdekessé ezt a világszemléletet.”

Bhaktivinod Thakur felbecsülhetetlen hagyatékából álljon még itt néhány idézet:

„A hinduizmusban az anyagi tudás helyes használatát nevezik tudománynak. Nincs közvetlen köze a lélek örök cselekedeteihez és örök kötelességeihez.”

„Ha hiszel abban, hogy a lélek Krisna örök szolgája, akkor megszűnik a szenvedés.”

Bhaktivinod Thakur idézet

„A Srímad Bhágavatam nem engedi követőinek, hogy bármit kérjenek Istentől, kivéve az iránta érzett tiszta szeretetet.”

„Ez az átmeneti élet tele van szenvedéssel. A szent névnél keress menedéket.”

„Maháprabhu tanításaiban két fő utasítás található: ragaszkodni a szent nevek énekléséhez, megtapasztalni ízét, és együttérzéssel viseltetni a szenvedő lelkekkel.”

„A személytelen Brahman az Úr Krisna testi kiáradása. Mivel a szentjánosbogarak ragyogónak tűnnek, amikor nem süt a Nap, így a személytelen Brahman csak akkor dicső, ha Krisna formája láthatatlan marad.”

„Azok, akik Istent személytelennek tartják, valamilyen természeti erővel vagy tulajdonsággal azonosítják Őt, bár valójában Ő a természet fölött van. Szent akarata maga a törvény.”

„Vaisnava az, aki segít másoknak vaisnavává válni.”

Összegzés

Bhaktivinod Thakur élete során több, mint száz könyvet adott ki és írt angol, szanszkrit és bengáli nyelven. Nappal hivatásának élt, szabadidejét népes családjának szentelte, éjjel pedig írt, fordított, jegyzeteket készített, a Védákat tanulmányozta. 1881-ben vaisnava folyóiratot indított, később filozófiai egyesületet alapított. A századforduló egyik legkiemelkedőbb vaisnava tudósaként, a Védák végkövetkeztetésének tökéletes ismerőjeként tartják számon.

Egyik fia feljegyezte napirendjét. Nagyon keveset aludt, fordítással, mantrázással, Isten szent nevének zengésével és meditációval töltötte minden szabad percét. Mindig barátságos volt minden kasztbélivel, ez életének jellegzetes vonása volt. Soha nem szennyezte büszkeség.

Soha nem volt tartozása, soha senkitől nem fogadott el ajándékokat; elutasította az összes kitüntetést és címet, amelyet a kormány kínált neki. Azzal indokolta, hogy ellenkezik az élet szent küldetésével. Nagyon szigorú volt az erkölcsi elvekben és elkerülte a fényűző életet. Beszélt bengáli, szanszkrit, angol, latin, urdu, perzsa és oriya nyelven. Kapcsolatban volt a korabeli filozófusokkal, teológusokkal, vezetőkkel, tudósokkal és professzorokkal.

Bhaktivinoda Thakura kegye messze meghaladta India vagy akár Ázsia földrajzi határait, és nagyban hozzájárult az emberiség végső, szellemi jólétéhez.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .