Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura élete és tanítása

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura szentéletű vaisnava tanítómester, a XX. század kiemelkedő filozófusa volt. A spirituális igazságok mellett bátran és határozottan kiálló lelki tanítómester. Édesapja, Srila Bhaktivinoda Thakura nyomdokait követve munkálkodott a védikus tanítások értékeinek továbbörökítésével a társadalom felemelésén.

Erélyesen fellépett a vallási fanatizmus és szentimentalizmus ellen. Srila Bhaktisiddhanta Saravati forradalmi gondolatai új korszakot nyitottak a sanatana dharma megértésében. Számos vaisnava könyvet publikált. Tanítómesteri munkásságának köszönhetően olyan lelki kiválóságok nevelődtek ki, mint A.C. Bhaktivedanta Szvámi Prabhupáda vagy Bhakti Raksaka Sridhar Maharaja és még sok más kiemelkedő tanítómester, akik méltó módon vitték tovább mesterük misszióját.

Egyszer egy magas beosztású úriember felkereste Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatit, és így szólt: A Gaudiya missziód oly szép, hogy templomokat kellene nyitnod a világ minden városában. Bhaktisiddhanta válaszolt:

„Az igazi misszióm templomok felállítása mindenki szívében.”

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati a 20. század legkiemelkedőbb vaisnava tanítómestere
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati kétségkívül a 20. század egyik legkiemelkedőbb vaisnava tanítómestere volt

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura élete

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 1874. február 6-án jelent meg Srila Sacidananda Bhaktivinoda Thakura és szentéletű felesége Bhagavati Devi fiaként Jagannatha Puriban.

Születésekor a Bimala Prasad Datta nevet kapta. Édesapja bíró és Jagannatha Puri igazgatótanácsának ügyvezetője volt. Rendkívül művelt ember, aki számos könyvet írt és fordított.

Bimala Prasad gyermekkorában hihetetlenül gyorsan elsajátította a Védák tanítását. Örömmel tanulmányozta apja filozófiai munkáit. Hétéves korára memorizálta a Bhagavad-gítá hétszáz versét, és mindegyiket meg tudta magyarázni. Kiemelkedő tudása miatt az „Élő enciklopédia” névvel illették.

Emelt szintű szanszkrit főiskolára járt. A szanszkrit nyelvtan szakértőjévé vált. Szisztematikusan tanulmányozta a védikus szentírásokat.

Emellett a matematika, a világtörténelem és a filozófia, valamint a védikus csillagászat területén is kimagasló eredményeket ért el.

1897-ben, huszonhárom évesen iskolát nyitott Kalkuttában, amelyet Sarasvata Chatuspathi-nak nevezett el. Védikus csillagászatot tanított. Kiemelkedő és tudományos képzettségű kalkuttai úriemberek kezdték itt tanulmányaikat.

Bhaktisiddhanta Sarasvati ebben az időben két önálló havilapot szerkesztett. Védikus csillagászat témában publikált néhány hiteles dokumentumot, mint pl. az általa írt Surya-siddhantát. A kalkuttai egyetemen tanári állást ajánlottak neki, de elutasította, mert akadályozta volna spirituális küldetésében.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sannyasa avatásaApja határozott kérésére a szentéletű Gaurakishora dasa Babajit fogadta el gurujának. 1918-ban, 44 évesen a sannyasa szerzetes rendbe lépett. A Bhágavata Purana hiteles tolmácsolójává vált.

Szerzetesi neve Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja lett. Egész életen át tartó cölibátusa révén kimagasló memóriával rendelkezett. Utolsó napjaiban is képes volt szóról szóra felidézni minden korábban olvasott könyvet. Életét Csaitanja Maháprabhu tanításainak terjesztésére szentelte.

1937. január 1-jének kora hajnalán, 62 évesen Jagannatha Puriban hagyta abba földi pályafutását, és visszatért az örök lelki otthonba.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati szüleitől kapott öröksége

Eltávozásának előestéjén Bhaktivinoda Thakura arra kérte fiát, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura-t, hogy széles körben hirdesse a hat gószvámi és Csaitanja Maháprabhu tanításait. Azt is örökül hagyta, hogy fia folytassa Maháprabhu szülőhelyének kiépítését.

Édesanyja, Bhagavati Devi néhány évvel később távozott. Halálos ágyán, fia kezét fogva, szintén Maháprabhu dicsőségének hirdetésére buzdította Bhaktisiddhanta Sarasvatit. Továbbá Maháprabhu szülőhelyének és környezetének felvirágoztatására ösztönözte.

Szülei utasításait elsődleges kötelességeként fogadva, Bhaktisiddhanta Sarasvati töretlen lelkesedéssel vállalta magára e lelki feladatokat.

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, a fáradhatatlan szent

Csaitanja Maháprabhu születési helyét Bhaktivinoda Thakura fedezte fel a bengáliai Mayapurban. Maháprabhu egy neemfa alatt született. Bhaktivinod ennél a fánál alapította meg Maháprabhu születését jelző Yogapith zarándokhelyet.

Sarasvati Thakur a Yogapith közvetlen szomszédságában alapította a Chaitanya Math templomot, melynek megnyitása fontos mérföldkő volt missziójában.

Magasztos jellemű, rettenthetetlen tanítómester volt. Életét az eksztatikus istenszeretet itatta át. 64 Gaudiya Math templomot alapított Indiában, valamint vaisnava központokat Burmában, Angliában és Németországban.

A védikus bölcsesség továbbörökítése érdekében a kor társadalmi kihívásaira reflektálva alkalmazta az ősi tanítást. India szerte Krisna és Csaitanja Maháprabhu életét bemutató kiállításokat és dioráma installációkat készített. Ezek a tárlatok óriási tömegeket mozgattak meg. Megjósolta, hogy sok külföldi megtanul majd bengáliul, hogy élvezhesse a Caitanya-caritamrta nektárját.

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura határozottan visszautasította a büszke és arrogáns, kaszt-tudatú brahmanák merev vagy spekulatív gondolkodásmódját.

Kihangsúlyozta, hogy a lelki fejlődés nem függ semmilyen anyagi képzettségtől. Őszinte törekvéssel és kitartó lelkesedéssel bárki, kaszttól, nemtől, nemzetiségétől, korábbi társadalmi hátterétől stb. függetlenül kimagasló lelki eredményeket érhet el.

Így tanított Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

Édesapja eltávozása után átvette a Sajjana-tosani című vaisnava folyóirat szerkesztését, és létrehozta a spirituális sajtóját Krisnanagarban. Gauranga Maháprabhu üzenetének terjesztésére három „Brhat-mridanga” nevű nyomdát alapított. A nyomda nevének jelentése „nagy-mridanga”, vagyis a szertartásokon használt kétfenekű dob, melynek hangja messzire száll.

Könyveket, folyóiratokat, újságokat, sőt vaisnava napilapot is publikált. Arra a kérdésre, hogy miért adja ki a Nadia Prakash című napilapot, Sarasvati Thakura így válaszolt:

„Ha egy jelentéktelen város öt napilapot képes megjelentetni, akkor miért ne tudnánk kiadni akár két ilyen napilapot is a Legfelsőbb örök, mindig új, transzcendentális tevékenységeiről, és az Istenség Legfelsőbb Személyiségének határtalan szellemi bolygójáról, Goloka Vrindavanáról?”

Bhaktisiddhanta Sarasvati számára a nyomda a vaisnava tanítások ismertetésének leghatékonyabb eszköze lett. A négy vaisnava sampradáya tanításának publikálásával közelebb hozta egymáshoz a különféle tradíciókat.

Bhaktisiddhanta Sarasvati a vaisnava végkövetkeztetés félelmet nem ismerő, határozott kézbesítője volt. Ezért kapta a Nrisimha Guru címet, „Oroszlán guru”-ként küzdött minden hamis filozófiai spekuláció ellen. Az odaadó szolgálat tudományát tanította ezreknek.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati kiváló tanítványai

Örökkévaló, felszabadult lélekként Saraswati Thakura világítótoronyként kiemelkedő tanítványokat képzett, akik az egész világ lelki felemelkedését elősegítették.

Olyan kivételes személyiségek bontakoztak ki irányítása alatt, mint Bhakti Pramod Puri Maharaja,  Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja  és a számunkra oly fontos A.C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupada.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati angolul
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati víziója az volt, hogy ha az angol ajkúak értékelik a védikus tanításokat, akkor majd az egész világ felfigyel a spirituális felemelkedést szolgáló páratlan bölcsességre.

Mesterük transzcendentális látásmódja elbűvölte követőit, akik Saraswati Thakurt a megtisztelő Prabhupada címmel illeték.

Tanítványai közül néhányat arra inspirált, hogy Maháprabhu üzenetét juttassák el a tengerentúlra és Európába is. 1933-ban Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura néhány sannyasa tanítványát Angliába küldte.

Kiemelkedő tanítványát, A.C. Bhaktivedanta Swamit arra kérte, hogy angol nyelven ismertesse Krisna üzenetét. A világ minden emberének javára Bhaktivedánta Szvámi sikeresen teljesítette guruja kérését.

Amikor Bhaktivedánta Szvámitól érdeklődtek, hogy jellemezze lelki tanítómesterét, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurt, röviden felelt:

„Mit mondhatnék? Vaikuntha ember volt.”

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura öröksége

Eltávozása előtt néhány nappal Bhaktisiddhanta Sarasvati összehívta legfontosabb tanítványait, áldását küldte az összes bhaktának, és a következő utasításokat adta nekik:

„A legnagyobb lelkesedéssel hirdessétek a gószvámik tanítását. Ne adjátok fel Hari imádatát még veszélyek, sértések vagy üldöztetések százai közepette sem. Ne csüggedjetek, ha az emberek többsége nem fogadja el Krisna őszinte imádatának üzenetét. Soha ne hagyjátok abba Krisna dicsőítését, a saját személyes bhajanotokat. Ez a kincs a mindenetek. Legyetek alázatosabbak a fűszálnál, és toleránsabbak a fánál, folyamatosan dicsőítsétek Harit.”

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati tanítávnyok körében

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura tanítása

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura tanítása mentes minden félreértéstől. A tiszta istenszeretet felé vezet. Mindig arra inspirálta követőit, hogy a mulandó dolgok helyett a lelki értékeket keressék. Az alábbi idézetek rövid bepillantást nyújtanak páratlan életművébe.

„Semmiben sem szűkölködünk ezen a világon, csupán a Krisna-tudat hiányzik.”

„Földi életünk rövid. Életünket siker koronázza, ha állandóan párbeszédet folytatunk Harival.”

„Aki állandóan Sri Hariról beszél, az egy szent. Aki folyamatosan az Istenség Legfelsőbb Személyiségének végez szolgálatot, az egy szent. Aki minden erőfeszítésében megpróbálja szolgálni Krisnát, az egy szent.”

„Krisna irgalmas lesz hozzánk, és megáld az odaadás ajándékával. Azon a napon, amikor megszabadulunk a gonosz vágyaktól, melyekkel másoktól előnyöket és kitüntetéseket várunk.”

„Ha csak egy lelket is haza tudok vinni, vissza az Istenséghez, azt gondolom, a Krisna-tudat terjesztésében vállalt küldetésem sikeres lesz.”

„Amint megismerjük az Abszolút Igazságot, abban kell megszilárdítani magunkat. Egy pillanatnyi időt se pazaroljunk másra, csak Sri Hari szolgálatával foglalkozzunk.”

„Légy közömbös a világi pletykák iránt, kövesd rendületlenül céljaid.”

„Világi életünkben nincs béke vagy boldogság.”

„A testi luxus fokozása, csökkenti az Úr szolgálata iránti vágyat.”

„Az ’ateizmus’ agresszív intellektualizmus.”

„Minden születés során van apánk és anyánk, de az nem biztos, hogy kapunk útbaigazítást a végső jó érdekében.”

„A Krisnához nem kapcsolodó dolgok birtoklása a mi fő betegségünk.”

„Nem lehet világi érveléssel értékelni transzcendentális ügyeket. Nagy ostobaság, ha valaki értelmének mérőpálcájával akarja ezeket megfejteni.”

„Az élet Harival kapcsolatos témák dicsőítésére való. Ha ez leáll, mi szükség lenne az élet folytatására?”

„Az Úr különféle nehézségekbe és körülményekbe helyezi bhaktáit, hogy próbára tegye türelmüket és elméjüket.”

„Ahelyett, hogy mások gyarlóságait vizsgálgatnád, nézz önmagadba, javítsd magadat.”

„A vaisnavizmus az egyszerűség másik neve.”

„Egyedüli védelmezőink az igaz szent által megosztott, Krisnával kapcsolatos témák.”

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .