Bhakti Pramod Puri Maharaj

Bhakti Pramod Puri Maharaj élete és tanítása

Bhakti Pramod Puri Maharaj a XX. századi történelem egyik legnagyobb spirituális csapatának volt a tagja. A Gaudiya Vaisnava tradíció kiemelkedő lelki tanítómestere. Képesítése és lelki nagysága egyaránt a makulátlan lelki vezetők közé emelte. A tiszta istenszeretet útját hivatott továbbadni azoknak, akik a világ bűvköréből kiszabadulva keresték a transzcendentális igazságot. Sri Chaitanya Mahaprabhu üzenetének átadása volt az a szolgálat, mely lényének egyetlen céljává és legfőbb törekvésévé vált. Misszióját haláláig a legnagyobb önzetlenséggel végezte.

Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tanítványai révén olyan kiváló csapatot hozott össze, akik munkásságukkal az egész világ lelkiségét elősegítették. E kiváló emberek egyike volt Bhakti Pramod Puri Maharaj. Ő lett az alázatosság és az egyszerűség emblémája, szárnyaló intellektusa, kedvessége és nagylelkűsége megérintette az egész vaisnava közösség szívét.

Bhakti Pramod Puri Maharaj élete (1898-1999)

Bhakti Pramod Puri Maharaj 1898. október 18-án jelent meg ezen a földön Nyugat-Bengálban, Ganganandapur faluban, egy komoly brahmin családban. Apja Tarini Charan Chakraborty, anyja Ramrangini Devi volt.

Szomszédjuk Bhakti Ratna Thakura a Gaudiya-vaisnava mozgalom legendás építésze, egyben Bhaktivinoda Thakura hittestvére volt. Ő hívta fel a fiatalember figyelmét a Sajjana-tosani című spirituális folyóiratra is. A bengáli lapot 1882-ben indította Bhaktivinoda Thakura, majd a szerkesztését 1918-ban fia, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vett át. A későbbi Puri Maharajnak a folyóirat adta az első találkozást leendő gurujával.

Abban az időben a Gaudiya Math az indiai vallási kultúra mozgalmaként egyre fejlődött. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a hinduizmus kaszttudatos társadalmi-vallási világát kívánta a tiszta, önzetlen istenszeretet felé vezetni.

Bhakti Pramod Puri Maharaj találkozása Bhaktisiddhanta Saraswatival

Bhakti Pramod Puri Maharaj még fiatal egyetemi hallgató volt, amikor 1915-ben Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Mayapurba, Jóga Pithbe látogatott. Ez jelentős esemény volt, ugyanis guruja eltávozásának emlékünnepére érkezett. Puri Maharaja gyakran felidézte ezt a napot. Mihelyt meglátta Bhaktisiddhanta Prabhupadot, és először segített neki, azonnal tudta a szívében, hogy megtalálta lelki tanítómesterét.

Puri Maharaja kitüntetéssel végezte tanulmányait, kémia szakon szerzett diplomát. A kalkuttai kikötői bizottságban dolgozott, miközben lelki tanítómestere templomának ashramjában élt. Néhány évvel később, 1922-ben Krisna Janmastami kedvező napján kapta felavatását, Bhaktisiddhanta Saraswati a Pranavananda Brahmachari névvel fogadta tanítványává.

B. P. Puri Maharaj a Dainika Nadiya Prakasa vaisnava napilap főszerkesztője

Pranavananda Brahmachari 1925-ben feladta munkáját, hogy teljesen lelki tanítómestere küldetésének szentelje magát. A beavatás után Bhaktisiddhanta Prabhupada töltőtollat adott neki. Azt kérte, hogy attól a naptól kezdve használja azt a tollat publikációs szolgálatához. Mindig a közelében tartotta tehetséges tanítványát, új cikkeket diktált, és egyéb kiadványok is folyamatosan jelentek meg. Alázatosságának köszönhetően Puri Maharaja soha nem engedte, hogy nevét kinyomtassák ezekben a könyvekben.

Puri Maharaja 1926-ban a világ egyetlen vaishnava napilapjának, a Dainika Nadiya Prakasa-nak a társszerkesztője lett. Később guruja utasítása alapján vezette a Gaudiya Patrika újságot. Nagy szakértelemmel és kemény munkával segített könyveket és folyóiratokat összeállítani, lektorálni, kinyomtatni és kiadni. Ekkor még minden könyvet, magazint és hírlevelet manuálisan készítettek.

Szolgálata és tanítása sem maradt észrevétlenül. Lelki tanítómestere a maha-mahopadesaka, „nagy oktató” és a pratna-vidyalankara, „az ősi szentírás-tudomány bölcsességének fenntartója” címet adományozta neki.

Puri Maharaja mestere iránti teljes elkötelezettségben tizenhárom évig szorosan Bhaktisiddhanta Prabhupada közelében dolgozott. Mestere előadásainak és beszélgetéseinek rögzítésével, majd közzétételével személyesen szolgálta őt, és az utókort egyaránt. Bhaktisiddhanta Saraswati előadásainak nagy része, e jegyzetek átírásából származik.

A szerkesztői pozíciót kiváló képzettsége miatt kapta meg. Nemcsak azért, mert páratlan tudományos ismeretanyaggal rendelkezett, hanem mert mindig alázatos volt. Minden vaisnavával szemben, nem számított, hogy idős vagy fiatal, kezdő vagy fejlett hívőről volt szó.

Bhakti Pramod Puri Maharaj szerzetesi szannyász beavatása

Puri Maharajot többször kérte mestere, hogy lépjen a szerzetesi rendbe, de ő méltatlannak érezte magát. Erre csak Bhaktisiddhanta Prabhupada eltávozása után került sor. Lelki tanítómestere 1942-ben megjelent Puri Maharaja álmában, és átadta neki a sannyasa mantrát, megparancsolva, hogy fogadja el a lemondott rendet. Így 1947-ben svami, szannyászi, vagyis szerzetes lett, ekkor kapta a Bhakti Pramod Puri Goswami nevet.

Lelkesen tovább folytatta az írást és az előadásokat, emellett hét évig fő pujariként végzett szolgálatot Csaitanja Mahaprabhu születési helyén, a Yoga-pitha templomban is.

1989-ben, 91 éves korában Srila Puri Goswami Maharaja létrehozta a Sri Gopinatha Gaudiya math-ot. A következő években más templomokat alapított Jagannatha Puriban, Vrindávanában, Kalkuttában és Midnapore-ban. 1995-ben pedig a Világ Vaishnava Egyesület elnökévé vált.

Puri Maharaja vaisnava lelki tanító tanítómester

Bhakti Pramod Puri Maharaja minden cselekedetével tanított. Nem volt olyan terület, ahol nem tűnt volna ki odaadó szolgálata, amelyben nem tündökölt volna tudása, szorgalma és előrelátása. Bölcsessége a tettekben is megmutatkozott, többek között a szentírás enciklopédikus ismeretétől, a nyomda karbantartásán át a kirtan gyönyörű énekléséig terjedt.

Bhakti Pramod Puri Maharaj idézet

Beavató gurui feladatot csak egészen idős korában kezdett vállalni.

Különösen kiemelkedő volt az istentisztelet és az odaadó rítusok végzése során mutatott érzékenysége és a részletek iránti figyelme. Hamarosan felkérték, a Gaudiya Math feladatok vezetői posztjára. Sok könyvet írt, ezek a nektári sorok minden vaisnava lelki fejlődését szolgálják. Eredményeit csakis Gurudevája kegyének tekintette.

Puri Maharaj idősen is aktívan végezte szolgálatait

Sríla Puri Maharadzsa mélyrehatóan ismerte a vaisnava szentírásokat. A Gaudiya-vaisnava történelem egyik legtermékenyebb írójává és legbefolyásosabb tanítójává vált. Írásaiban megmutatkozik egy tudós fegyelmezettsége, aki odaadó közvetlenséggel fejezte ki a tiszta szentírások következtetéseit.

Még nyolcvanöt évesen is végzett Vraja-mandal parikramot, egy bhakta vállát átölelve gyalogosan tette meg a szent hely körüli utat. Folyamatosan tanította a Krisnáról szóló tudományt, továbbadta a Krisnával kapcsolatos történeteket, a Hari-kathát. Rendkívül dallamos, édes hangú kirtanját hallani lehetett a templomban és a fesztiválokon még idős korában is.

Ritkán pihent; szolgálata folyamatosan zajlott. Még későbbi éveiben is ébren maradt, írt és sokszor a szent nevek éneklésével töltötte az éjszakát, miközben fiatal tanítványai még aludtak. Baráti társa volt hittestvére, Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Deva Goswami Maharaja és mindig elismeréssel beszélt A.C. Bhaktivedanta Swami missziójáról is.

Srila Puri Maharaja 1999. október 21-én, Narayana Chaturdasi első óráiban hagyta el ezt a világot. Bebalzsamozott testét Jagannatha Puriból átszállították a mayapuri Gopinatha Gaudiya Mathba, és elhelyezték az örök szamádhi szentélyébe.

Bhakti Pramod Puri Maharaj és Bhaktivédánta Swámí Prabhupád

Bhakti Pramod Puri Maharaj és Bhaktivédánta Swámí Prabhupád, a két kimagasló, szent életű vaisnava hittestvér volt. 1972-ben A.C. Bhaktivedanta Swami kérte Puri Maharajtól, hogy segédkezzen a mayapuri Chandradaya Mandir sarokkő letételénél. Puri Maharaja kiemelten értékelte A.C. Bhaktivedanta Swami munkásságát.

„A nyugati prédikációja egyszerűen elképesztő!”

Amikor látta Bhaktivedanta Swami Los Angeles-i templomának oltárképét, érzelemteljesen mondta:

„Milyen boldog lehet most Gurudévánk!”

Puri Maharaj röviddel Bhaktivedanta Swami Prabhupad 1977-es elhunyta előtt meglátogatta őt. Amikor Prabhupada megkérte Puri Maharádzsot, hogy szeretné hallani a Jaya Radhe, jaya Krisna, jaya Vrindávan c. dalt, ő elénekelte Prabhupada örömére. A végén Bhaktivedanta Swami egy tál prszáddal vendégelte meg Puri Maharádzsot, ami jelképesen azt jelentette Puri Maharaj számára, hogy a nyugati vaisnavák kegyében is részesülhetett.

B.P. Puri Maharaj élete és tanítása videón

Leveles Zoltán meséli el Puri Maharáddzsal kapcsolatos személyes élményeit.

nama om visnu-padaya gaura-presthaya bhu-tale
srimad bhakti-pramodaya puri goswamin iti namine

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .