A.C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda élete és tanítása

Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda élete kicsit sem hétköznapi. Az egész világon érezhető pozitív hatása. Minden országban hallották tanítását, vagy megtalálhatók könyvei.
 
Srila Prabhupada találkozása mesterével, Bhaktisiddhanta Saraswatival egy új korszak nyitányaként vonult be a hinuidzmus történelemkönyvébe.
 
Mestere eltávozása után Prabhupada megkezdte misszióját, mely a XX. század lelki reformmozgalmaként a tiszta istenszeretet elérését, mások lelki szolgálatát tűzte ki célként. Prabhupada művei és a védikus irodalom angolra fordított kötetei a spirituális értékek után kutatók pótolhatatlan kincsei.
 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tanítványai révén olyan kiváló csapatot hozott össze, akik munkásságukkal az egész világ lelki felemelkedését segítik.
 
E kiváló emberek egyike volt A.C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda. Idős korában kezdte beteljesíteni mestere által rárótt küldetést: eljuttatni a Védák tanításának esszenciáját nyugatra. Mégsem maradt száraz filozófiai síkon, az emberi élet legfontosabb kérdéseire segített választ találni.
 

Prabhupada élete

Prabhupada élete mondhatni már az első naptól különleges volt. 1896. szeptember 1-jén született az egyik legfontosabb hindu fesztivál, a Dzsanmástami  utáni napon. Egy kalkuttai szerény bengáli brahmana családban látott napvilágot. Édesapja Gour Mohan De, édesanyja Rajani volt. Az Abhay Charan nevet kapta, amelyben az első szó félelem nélkülit jelent, a charan pedig Isten lábát.

Bengáli szokás szerint a gyermeket egy asztrológus is megnézte. Különleges jövőt látott: kijelentette, a gyermek hetvenévesen átkel az óceánon, a hit képviselője lesz, és száznyolc templomot fog nyitni.

Prabhupada európai stílusú oktatást kapott, felsőbb tanulmányait a Skót Főiskolán folytatta. 1920-ban végzett angol, filozófia és közgazdaságtan szakon. Kémiát is tanult, közben segítette Gandhi India függetlensége érdekében indított mozgalmát. Csak a hazai, kézi szövőszéken készült szövetbe öltözött.

Családja támogatása érdekében fiatalon nősült, és kis gyógyszeripari vállalkozásba kezdett. Prabhupada élete gyökeresen megváltozott, miután találkozott Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswamival.

Srila Prabhupáda találkozása mesterével, Bhaktisiddhanta Saraswatival

 
Srila Prabhupada lelki tanítómesterével, Sríla Bhaktisiddhanta Saraswati Goswamival először 1922-ben Kalkuttában találkozott. Szívében azonnal elfogadta, de tanítványi felavatására tíz évvel később, 1932-ben került sor.
 
Első találkozásaik után Bhaktisziddhánta Szaraszvati azt kérte Sríla Prabhupadától, hogy tegye közzé angol nyelven a védikus tudást. Az ezt követő években Prabhupada tudományos kommentárt írt a Bhagavad-gítához, és segítette a Gaudiya Math prédikáló munkáját.
 
Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákura mindig arra buzdította intelligens tanítványát, hogy a vaisnava filozófiát bemutató publikációkkal terjessze Krisna tanítását: „Ha pénzt kapsz, nyomtass könyveket!”
 

Prabhupáda lelki élete mestere eltávozása után

 
Srila Prabhupada mindig szem előtt tartotta lelki tanítómestere kívánságát. 1944-ben kiadta a Back to Godhead, Vissza Istenhez című, kéthetente megjelenő, angol nyelvű újságot. Eleinte egymaga szerkesztett és gépelte a kéziratot, ellenőrizte a korrektúrát. Évekkel később már a tanítványai folytatták, Nyugaton színes magazin formátumban jelent meg.
 
Prabhupada 1950-től Vrindávan egyik híres középkori templomában, a Radha-Damodar mandírban élt. Egész nap szanszkritból angolra fordított, és a könnyebb érthetőség kedvéért kommentárokkal egészítette ki a verseket.
 
A Bhagavad-gíta fordítása és hozzá fűzött Bhaktivédánta magyarázatok alapmű lett, ezt tanulmányozva vaisnavák több generációja nőtt fel.
 
A.C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda a vrindávani Radha Damodhara templomban
A.C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda a vrindávani Radha Damodhara templomban. Szobája Rúpa gószvámí remetelakjára nézett. Rúpa gószvámí a gaudíja vaisnava rend egyik fő lelki tanítómestere, Chaitanya közvetlen tanítványa volt.
 
A Gítá fordítása után megkezdte a Bhágavata Purana  10 kötetének fordítását és kiadását, de emellett számos kisebb könyve is megjelent. A Radha-Damodar templomban megtalálta a korábban élt vaisnava szerzők legkiválóbbjainak írásait. A hat goszvámi és követőik munkáinak másolatait, több mint kétezer kéziratot. Volt köztük 300-400 éves is.
 

Hogyan kapta Prabhupada a Bhaktivédánta titulust?

 
1947-ben a Gaudiya Vaishnava Társaság elismerésképpen a Bhaktivedanta (bhakti-vedānta) címet adta Prabhupadának. A bhakti szó az Isten iránti odaadó szeretetet jelenti, a vedanta a tudás esszenciáját. Maga a „bhaktivedanta” kifejezés tehát így fordítható: „aki tudja, hogy a Legfelsőbb Úr iránti odaadás minden tudás vége”.
 
Srila Sridhara Maharaja tanácsolta a Gaudiya Sangha vezetőinek, hogy az akkori Abhay Carannak adják meg a „Bhaktivedanta” címet. Sridhara Maharaja oly nagyra értékelte hittestvérét. Ez a kiemelt titulus lett később Prabhupada szerzetesi neve. 
 
Srila Prabhupada
Prabhupada indiai vezetőknek beszél a terveiről.
 

Szannyászavatás

 
Prabhupáda először Srídhar Maharádzshoz fordult szannyászavatásért. Srídhar Maharádzshoz egy egész élet őszinte barátsága fűzte. Azonban Srídhar Maharádzs családi barátként nem szeretett volna a família magánéleti kérdéseibe keveredni.
 
Ezért egy másik hittestvérüket, az ugyancsak Bhaktisiddhanta Saraswati karizmatikus tanítványaként ismert Bhakti Pragján Késava Maharádzsot ajánlotta.
 
Az ügy érdekessége, hogy Késava Maharádzsnak Srídhar Maharádzs volt a szannyász guruja. Prabhupada örömmel fordult Késava Maharádzshoz, hiszen így Srídhar Maharádzs áldását is magán érezte.
 
A szannjász beavatáskor Abhay Caran Bhaktivedanta Swami vagy másképp Szvámi Maharádzs nevet kapta. A Prabhupáda megtisztelő címet tanítványai kezdték használni.
 
Fontos megjegyezni, hogy az indiai gaudíja vaisnava asramokban a mi Prabhupádunkat gyakran eredeti szannyásznevén, Szvámí Maharádzs néven említik. Ennek az oka nem más, mint hogy Indiában Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurt hívták Prabhupadának.
 

Prabhupada útra kel: irány Amerika!

 
Srila Prabhupada lelki tanítómestere, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kívánságának eleget téve 1965 szeptemberében megkezdte fárasztó utazását. Ekkor 69 éves volt. Küldetésének tekintette a Védák üzenetének megosztását.
 
Csaitanja Maháprabhu tanítását akarta megismertetni a nyugati világ szenvedő embereivel. A teherhajón szívből fohászkodott, Krisnától kért segítséget a hatalmas munka elvégzéséhez:
 
„mert képtelen vagyok ezt megtenni egyedül.”
 
Srila Prabhupada gyakorlatilag nincstelenül érkezett meg New Yorkba. Egy bőrönddel, meg egy esernyővel, szárított gabonaétel volt nála, körülbelül nyolc dollárnyi indiai rúpia és több doboz könyv.
 
Lemondással teli hónapok jöttek, de amikor a parkban énekelt felfigyeltek rá a fiatalok. Hamarosan követők vették körül.
 
Olyan egyszerűen, szerényen és kedvesen közeledett az emberekhez, hogy azonnal felfigyeltek különleges személyiségére.
 
Amikor meghallották a rendkívül logikus és alapos filozófiai előadásait, sokan mélyebb kutatásba fogtak, teljes tudásra vágytak. Prabhupada ebben segített minden érdeklődőt.
 

Hogyan vált a kalkuttai Abhay Charan De az amerikai hippik „szvámidzsí”-jává?

 
Prabhupáda a hippi mozgalom virágzásának idején lépett Amerika partjára. Mivel találkozott? A vietnami háborútól kiábrándult fiatalok tömegei éltek cél nélkül. Nem tudták elfogadni szüleik kispolgári, pénz centrikus értékrendjét, de nem találtak megoldást sem.
 
Ekkor lépett a színre Prabhupada. A több ezer éves védikus kultúra tudásának fénye reményt öntött még a drog, a szabad szex és az alkohol rabságában vergődő szenvedőknek is. Prabhupáda saját szavaival: a hippi-ket happy-vé „boldogokká” alakította át!
 
prabhupada amerikai hippikkel
Prabhupadát körbeveszik a boldogságot kutató és a kapitalizmus téveszméjéből kiutat kereső hippik.
 
Abhay Charane De – ez volt Prabhupada korábbi neve, most beigazolódott valódi jelentése. Egy szanszkrit ének egyik sora így hangzik:
 
„Abhay-charane sarana nite yachchho
Félelem nélkül menedéket találsz a Legfelsőbb lábai előtt.”
 

Hogyan vált Srila Prabhupada guruvá?

 
Elmondható, hogy Prabhupada guru volt már akkor is, amikor még csak indiai szerény kis szobájában fordított. Az általa kiadott könyvek azóta is tanítanak, lelki tanácsadók. Írásai ma már több mint 50 nyelven olvashatók, a védikus filozófia, vallás, irodalom és kultúra kincseit adta közre.
 
Prabhupada 1966. júliusában alapította meg a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét (ISKCON). Számos országban nyíltak olyan templomok, melyeket már tanítványai vezettek. Indiában több központot is alapított, pl. a Mayapurban levő templomkomplexumot, a
vrindavani csodálatos Krsna Balarama Mandirt és nemzetközi vendégházat, kulturális és oktatási központot Bombay-ban.
 

Prabhupada létrehozta nemzetközi misszióját

 
Prabhupada a Hare Krisna mantrát elvitte szinte miden faluba és városba. Beteljesítette a jövendölést, miszerint az emberek mindenhol megismerik a vaisnava filozófiát. Ma már többféle néven megtalálható: Prabhupada Hare
Krisna mozgalma vagy ISKCON.
 
Napjainkban Nyugaton is több templom, asram működik Prabhupada Hare Krisna missziójának tagjaként, miként a védikus tudás fájának másik ága, a Gaudiya math szintén jelen van.
 

Prabhupada Krisna tiszta bhaktája shaktyavesh avatar volt?

 
Srila Prabhupada munkássága annyira forradalmi volt, hogy egyik hittestvére, Bhakti Vicar Jayavara Maharaja saktyavesa avatara-nak hívta.
 
Srila Sridhara Maharadzs is kijelentette, hogy Prabhupada olyan jelentős, felbecsülhetetlen értékű munkát végzett, mint egy saktyavesa avatara:
 
„Annyira komolyan vette Krisna szolgálatát, hogy képes volt teljesíteni azt a feladatot, amelyet Guru Maharaja adott neki. Krisna pedig jött, hogy segítsen neki, a barátja segítette ebben a nagyszerű munkában.”
 
Krisna többféle formában megjelenik. Egyik ilyen megnyilvánulása a shaktyavesh avatár. Ez a Mindenható egy különleges aspektusa. Miként a szó is mutatja, személyes erejét (shakti) árasztja igaz híve egyikébe. Így a bhakta küldetésének végrehajtásához isteni energiát kap. Tehát nem Krisna közvetlen avatárja, hanem egy bhakta, aki Krisna által kapott különleges, ritka képességek birtokosa. Mindez emberfeletti eredményein keresztül nyilvánvalóvá válik.
 
Érdemes sorra venni Srila Prabhupáda tetteit. Az 1965-től 1977-ig terjedő 12 évben, a tanítás érdekében 14 alkalommal járta körbe a földgömböt. 70 éves korától szinte egyedül alapított meg 108 templomot a bolygó hét kontinensén. Mindezt úgy kezdte, hogy ingyenjeggyel, egy teherhajó fedélzetén elindult Amerikába. Mindössze 40 rúpia volt a zsebében. Könyvek tucatjait fordította és adatta ki. Vajon mindez nem emberfeletti energiát kíván?
 
A tanítványai sem tekintik hivatalosan Krisna közvetlen avatárjának. Srila Prabhupada élete folyamán, ha valaki tudatlanságában Istenként látta, nagyon mérges volt, és szigorúan kijavította az illetőt: Ostoba vagy, ha engem Istennek gondolsz! Én Krisna szolgája vagyok.
 

Prabhupada és George Harrison

 
Prabhupada Angliában kapcsolatba került a Beatles-fiúkkal. A legkomolyabban George Harrison érdeklődött, 1969 szeptemberében személyesen is találkozott Prabhupadával, aki a következő alkalmakkor sokat beszélgetett vele.
 
Prabhupada Geaorge Harrisson társaságában
A képen A . C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Patti Boyd, George Harrison akkori házastársa, valamint George Harrisson látható. A felvétel 1973-ban készült George angliai otthonában.
 
Harrison egy későbbi riportban így nyilatkozott:
 
„Prabhupada azt mondta: A szolgák szolgájának szolgája vagyok. Tetszett Prabhupada alázatossága. Mindig tetszett az alázata és egyszerűsége. (…) Annak ellenére, hogy ő volt a legnagyobb szanszkrit tudós és szent, nagyra értékeltem azt a tényt, hogy soha nem okozott kényelmetlenséget.”
 
 
1971-ben a Beatles „Radha Krisna templom” címmel egy albumot is készített. Az album Harrison „My Sweet Lord” kislemezének világméretű sikerét követte, tovább népszerűsítette a Maha-mantrát.
 

Szomorú nap Vrindávanban: Prabhupada 1977.11.17-én eltávozott

 
Prabhupada 1977-ben hagyta el ezt a világot. 81 éves volt. A tanítványok megrendülése sokáig éreztette hatását. Élete utolsó 12 évében Prabhupada egy hatalmas lelki családot hozott létre, és lerakta a vaisnava filozófia alapjait a nyugati féltekén. Az általa alapított könyvkiadó a klasszikus vaisnava vallási szövegek legnagyobb kiadója mind a mai napig.
 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada a klasszikus védikus szentírások több mint hatvan kötetét fordította angol nyelvre. Ezek tekintélyét, mélységét olyan egyetemek is elismerték, mint a Harvard, Oxford, Cornell, Columbia stb.
 
Röviddel Prabhupada 1977-es távozása előtt az akkori vezetőség, a GBC összegyűlt. Prabhupada azt tanácsolta magas rangú tanítványainak: távollétében keressék meg Srila Sridhara Maharadzsát, ha filozófiai témákkal kapcsolatos kérdéseik lesznek. Az utasítást az akkori teljes GBC elfogadta, és 1977-től 1981-ig sok fontos kérdéssel felkerestek Srila Sridhara Maharadzsát.
 

Sríla Prabhupáda és Sríla Sridhara Maharaja

 
Sríla Prabhupáda és Sríla Sridhara Maharaja hittestvérek voltak, s mindketten kiemelkedő óriások még a vaisnava lelki tanítómesterek között is. Kettejük kapcsolata a tiszteleten, egymás nagyrabecsülésén alapult.
 
Sridha Maharádzs és Prabhupád
Sridhar Maharádzs és Prabhupád
 
Ha volt is egy-két dolog, amiben véleménykülönbség alakult ki közöttük, az nem befolyásolta a másik odaadó munkájának elismerését. Sríla Prabhupáda egy alkalommal így nyilatkozott:
 
„Sridhara Maharaja évekig a házamban élt, tehát természetesen nagyon intim beszélgetések zajlottak közöttünk. A jó tanácsadóm volt. A legelejétől tudom, hogy tiszta vaisnava, tiszta bhakta, és szerettem volna kapcsolatba lépni vele, megpróbáltam neki segíteni. A kapcsolatunk nagyon intim.”
 
Az egyik Vyasa-Puja  ünnepség alatt Acyutananda Swami látta, hogy Prabhupada és Sridhara Maharaja teljesen elmerülnek egy mély bengáli beszélgetésben. Arra a kérdésére, hogy mi volt a beszélgetésük tárgya, Prabhupada így válaszolt: „Ha elmondanám neked, elájulnál. Sridhara Maharadzsa nagyon magas szintű megvalósítással rendelkezik.”
 
Prabhupada 1969. januárjában levélben írta egyik tanítványának:
 
„Ha valóban komolyan veszed az utasításokat egy siksa-gurultól,  akkor ahhoz küldenélek, aki a leginkább kompetens minden hittestvérem között. B.R. Sridhara Maharaja, akit még én is a siksa-gurumnak tekintek. Mit sem szólva azokról az előnyökről, amelyet az ő szövetsége nyújthat. Tehát, ha komolyan veszed lelki életed előrehaladását, azt tanácsolom, menj Sridhara Maharajahoz.”
 
Srila Prabhupada és Srila Sridhara Maharaja kapcsolata folyamatosan fejlődött, akár Allahabadban, Bombay-ban, Kalkuttában vagy India más helyén éltek éppen. Srila Prabhupada többször is emlékezett a találkozókra:
 
„A Bombay Gaudiya Math-ot Sridhara Maharaj és én hoztuk létre.”
 
Prabhupada a legnagyobb tiszteletet és elismerést tanúsította Srila Sridhara Maharaja iránt, és Sridhara Maharaja is kimutatta páratlan nagyrabecsülését Prabhupada megértése és csodálata kapcsán.
 

A mester követése az eltávozása után

 
A mester eltávozása a tanítványok számára óriási próbatétel. Sok kérdés felmerül: Hogyan leszünk képesek továbbörökíteni mesterünk tanítását?
 
Srila Prabhupada
 
Éppen azért választottuk őt mesterünkké, mert egyénisége oly nagy hatást gyakorolt ránk. A passzív írásos tanításokat lelki tanítómesterünk tette dinamikussá. Lehet-e valaki guru a mester eltávozása után? Ha igen, akkor mik ennek a kritériumai? Mi történik, ha egy tanítvány hibázik, ki fogja a mester eltávozása után helyreigazítani?
 
Az is tapasztalható, hogy ugyanaz a mester a különféle helyzetekben kissé másként nyilatkozik. Mikor melyik tanítása releváns? Természetesen az adott helyzetre illik, hiszen minden helyzet egyedi. Az árnyalt fogalmazás egyéniségre szabott, és a hely-idő-körülmény függvénye.
 
Ilyen és hasonló kérdésekkel szembesültek Prabhupada tanítványai is 1977 után. Nyilvánvalóan a különféle tanítványok különféle járható utakat választottak.
 
Sokan a Prabhupada által alapított ISKCON keretei között vélték megtalálni Prabhupada követésének lehetőségét.
 
Míg más tanítványok Prabhupada javaslata alapján hittestvéréhez, Bhakti Raksakha Sridhar Maharádzshoz fordultak további útmutatásért és oltalomért.
 
Ebben a prabhupádi útmutatásban igyekszik helytállni a Bharata asram csapata is. Kérjük az olvasó áldását, hogy Prabhupáda követésében és tanításának tovább örökítésében törekvésünket siker koronázza. Közvetlen mestereink a magyar származású B.A. Narayan Maharádzs, valamint bhakta társa, B.A. Paramadvaiti Maharádzs. Mindketten Prabhupada tanítványai, akik Sridhar Maharádzshoz, majd B.P. Puri Maharádzshoz fordultak további tanításért és oltalomért.
 
Összegezhetjük, hogy sokféleképpen lehet jól követni egy mestert. Ez nem azt jelenti, hogy bárhogyan, a hangsúly a sokféleképpen kifejezésen van.
 
A mi dolgunk a szádhuk dicsőítése, nem pedig a hibakeresés annak apropóján, hogy az igazságot szeretnénk szolgálni. Ha őszinte a vágy, de mégis hibát ejtünk, akkor Krisna, aki mindenek irányítója, minden bajtól megvéd bennünket.
 
Bhaktivinód Thakura Saranágati c. verséből is megérthetjük, hogy a Legfelsőbb minden hibát kijavít:
 
dainya, ātma-nibedana, goptṛtve baraṇa
̕abaśya rokhibe kṛṣṇa – biśvāsa, pālana
bhakti-anukūla-mātra kārjera svīkāra
bhakti-pratikūla-bhāva barjanāṅgīkāra
 
„A saranágti elemei az alábbiak: alázatosság, önátadás, az Úr elfogadása, mint egyedüli fönntartóé, a hit abban, hogy Krisna mindentől megvéd, a tiszta odaadás szempontjából kedvező dolgok gyakorlása, illetve az ezzel ellentétesek kerülése.”
 
Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda az egyetlen értelmes emberi életcélt, a boldogság elérésének reményteljes útját hagyta örökül. A valóság megtapasztalását az egyszerű élet, magas szintű filozófia jegyében.

Rövid vaisnava történelem: így került hozzánk Prabhupada magyar tanítása

Prabhupáda magyar származású tanítványa fordította először magyarra az alapműveket. Az akkoriban még brahmacsári Dvárakésa dász Prabupada felavatott magyar tanítványaként sok nehézséget vállalt Prabhupada könyveinek magyarra fordításával és Magyarországra juttatásával.

A kommunista időszakban nem volt könnyű ezeket a könyveket célba juttatni. Dvarakésa dász töretlen fáradozásainak köszönhetően a hetvenes években megjelenhettek a legfontosabb Prabhupáda könyvek magyarul.

Dvárakés dász Prabhupáda eltávozása után Srídhár Maharádzsnál tanult tovább. Oktató mestere inspirálta tanítványok elfogadására. Szerzetesi beavaása után a Szvámí B.A. Narayan nevet kapta.

A legfontosabb Srila Prabhupáda könyvek

Mutatunk néhányat Srila Prabhupáda könyvei közül, melyeket érdemes elolvasni:

  • Sri Isopanisad az egyik legfontosabb upanisad rész. 18 mantrája Istenről, a világegyetemről, az ember tulajdonságairól tanít. Egyik legfontosabb fejezete szerint meg kell értenünk, mi a tudás, és mi a tudatlanság:

„Csak az tudja legyőzni az ismétlődő születést és halált – hogy azután a halhatatlanság teljes áldását élvezze –, aki képes egyidejűleg megérteni a tudatlanság és a transzcendentális tudomány folyamatát is.” (14. mantra)

A könyv második része érdekes kérdés-felelet. Egy fiatalember érdeklődik, Srila Prabhupáda válaszol. Kezdőknek elengedhetetlen tudásanyaga többek között olyan témákkal foglalkozik, mint pl. mi a jóga, mi a mantrázás, ki a becsületes ember? Kinek kell cserélni a testet, ki a változatlan?

  • A tökéletes jóga az a könyv, amiből megértheted, hogy nem a test a valódi énünk. Ez az egyik fejezet címe is. Alapfogalmakat tisztáz közérthető nyelven. Ki Isten, ki vagyok én, mi a kettőnk közötti kapocs, mi a feladatom?
  • A Bhagavad-gítá, a hindu Bibliának is nevezhető könyv isteni tanítás az élet fontos kérdéseiről. Prabhupáda fordította szanszkritból angolra, és ellátta a lényeget kiemelő és megvilágosító magyarázatokkal. Kijelenthető, hogy a lelki felemelkedés egyik alapműve.
  • A Srímad Bhágavatam fordítása kétségkívül Prabhupada mestermunkája. A tíz témát maga az elbeszélő, Sukadéva Goszvámi, Vjászadéva fia a mű Második Énekében összefoglalta:

„A Srímad Bhágavatam a következő tíz témával foglalkozik: az univerzum teremtése, a másodlagos teremtés, a bolygórendszerek, az Úr menedéke, a teremtő impulzus, a Manuk, a nagy bölcsek, Isten tudománya, visszatérés Istenhez, a felszabadulás és a summum bonum.”

Leghíresebb Prabhupada idézetek a mindennapi spirituális töltődéshez
 

Prabhupáda rendkívül találóan tudott alapigazságokat megfogalmazni. Összeválogattunk a vaisnava berkekben szállóigévé vált Prabhupáda idézetekből néhányat.

Ezek a Prabhupáda idézetek a védikus filozófia esszenciáját jelentik. Segítik a mindennapi spirituális töltődést.

„Egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás.”


„Először a munka, aztán a samadhi.”


A samadhi [szamádi] a Legfelsőbbön való teljes koncentráltságú átszellemülés, tudatosság. Ez a legfelsőbb tudatállapot csakis a megfelelő gyakorlás, azaz a helyes lelki tettek által érhető el. A helyes törekvés az odaadó szolgálat elemeinek gyakorlásából áll.


„Filozófia nélkül a vallás szentimentalizmus vagy néha fanatizmus, míg a vallás nélküli filozófia csupán mentális spekuláció.”


„Az odaadó szolgálat szinte hadüzenet az illuzórikus energia ellen.”

Az illuzórikus energia, a maja befedi a valóságot azok elől, akik nem hajlandók áldozatot hozni egy magasabb életeszményért. A háború valójában önmagunkban zajlik, hamis információkon alapuló rossz szokásainkat kell legyőzni. Ennek legjobb eszköze az Isten szolgálatában végzett munka.


„Minden tudás kezdete az alázat.”


„A könyv az alap, a tisztaságban az erő.”

Prabhupáda tisztában volt a könyvek hatalmával. A fenti idézetben a tisztaság az alkalmazott és példamutatáson alapuló tudásra utal.


„Az emberi élet azért van, hogy megtisztuljunk.”

Prabhupáda a védikus szentírások és a lelki tanítómestere által kapott tudást továbbította. Példájából láthatjuk, hogy a belső megértésből fakadó hit és az erre épülő tettek hozzák meg a valódi eredményt.


Prabhupáda életéről és tanításáról beszél Leveles Zoltán Haridzsan

 
 
 

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .