Írások a következő témában:Guruk

:

Az indiai hagyományokban a guruk örökítik tovább a tudást. A tanítások a Lelki Égből szállnak alá a hiteles spirituális tanítók médiumán kerszetül. Lássuk, mik a hiteles lelki tanítómester jellemzői? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Továbbá, a világtörténelem során és a modern korban tanító híres guruk életéről is összeállítottunk hasznos írásokat.

A lelki tudás a tanítványi láncolat rendszerén öröklődik tovább.

Ma már a nyugati világ is szívesen használja ezt a szanszkrit kifejezést: guru. A guru kifejezés eredeti jelentése lelki tanítómester. A mai világban ha a legszemléletesebben szeretnénk jellemezni egy szakmai zsenit, akkor azt mondjuk rá immár nyugaton is, hogy a szakma guruja, avagy mestere.

„… az önmegvalósult lélek képes tudásban részesíteni téged, mert ő már látta az igazságot.” Bhagavad gítá

Mindenki guru. De ki a hiteles lelki tanítómester?

A Guruk, spirituális tanítók, avagy a lelki tanítómester szerepe elengedhetetlen a tanítvány lelki fejlődésében.

Guruk, Spirituális tanítók: Mitől hiteles a lelki tanítómester?

Mindenki guru, aki felelősséget vállal másokért, legyen az illető szülő, iskolai tanár vagy szakmunkás mester.

Az indiai kultúra továbböröklődésében a főszerep a gurué.

A guru szó jelentése: súlyos, tiszteletreméltó, fontos, nagy, vesződséges.

Guru jelentése

A ma is megtapasztalható óind kultúra megmaradása a Védák továbbörökítésének alapjául szolgáló guru-tradíciónak köszönhető.

A guru, ahogyan a szó jelentése is jól kifejezi, súlyosan, vagyis a lehető legnagyobb komolysággal képviseli szakterületének ügyét.

A guru jelentése: súlyos, fény, autoritás, hindu tanító. A lelki tanítómester intézménye a hinduizmus lényege. Szanszritul ez a guru tattva.


Tipp>> Spirituális tanítások és előadások


A tudás alászállása a lelki tanítómesterek, spirituális tanítók által történik

A történelem során élt guruk és tanítványok nemzedékei képezik a tanítványi láncolatot. A termetes mangófa lombjának különböző ágairól a legnagyobb körültekintéssel, kézről kézre adogatva szüretelik az ízletes gyümölcsöt.

A súlyos gyümölcs lehúzza az ágakat, szinte lekívánkoznak a fáról. A mangó állagánál fogva olyan érzékeny gyümölcs, hogy csak gondos továbbadással juthat el épségben a fogyasztóhoz.

Ugyanakkor olyan édes, hogy messzemenően megéri a fáradozást, és az óvatosság eredményeképpen sértetlenül, eredeti állapotában juthatunk hozzá a legfinomabb gyümölcshöz.

A fa vastag ágai és gallyai a Transzcendenshez vezető különböző ösvények, a szüretelők pedig a guruk és a tanítványok. A hindu gondolkodás szerint a szellemi ösvény érett gyümölcse bármelyik termőre fordult fa ágairól leszüretelhető.

A guru súlyos tudását önzetlenül osztja meg tanítványával. A tudás továbbörökítése fontos, olykor vesződséges feladat.

Az igaz guru mindig mestere tanítványának, képviselőjének tekinti magát, így nem élhet vissza tanítványai bizalmával.

A guru feláldozza életét a tanítványokért és a tudás továbbörökítéséért. Eltökéltsége, önfeláldozása és tudása miatt tiszteletreméltó.

A lelki tanítómester alkalmassága

A lelki tanítómester alkalmassága mindkét fél részére fontos kérdés: a tanítvány és a mester számára is.

A lelki tanítómester egyik jellemzője, hogy nem akar guru lenni. A szentek természete, hogy inkább a tanítványi oldalon állnak. Ha a helyzet úgy kívánja és belátja a tanítvány a gurui pozíció betöltésének szükségességét, akkor felvállalja ezt a nem veszélytelen szolgálatot.

Az évezredek során továbböröklődött, milliószor átgondolt és folyamatosan újracsiszolt kapcsolatban a guru és a tanítvány is alázatos. A guru nem gondolja magát alkalmasnak a tanításra.

Mindig is tanítványnak, saját mestere képviselőjének tekinti magát. Jól tudja, ha tovább szeretné örökíteni mesterétől kapott tudását, akkor előbb-utóbb fel kell vállalnia e nehéz feladatot.

Valóban hatékonyan tanítani pedig csak úgy lehet, ha az ember gyakorlatba ülteti az elméletet, valódi tartalommal tölti meg a technikát. Mindennek feltétele az őszinte alázat. S hogy a tanítvány alkalmas legyen a tudás befogadására, ugyancsak alázattal, vagyis alulról kell várnia a felülről érkező tudást.

A guru az isteni tudomány közvetítője, ezért a hagyomány megkívánja, hogy a tanítvány a legnagyobb tisztelettel viszonyuljon mesteréhez, ami etikettbeli szabályokkal is jár.

A tanítvány sosem ül egy szinten a mesterével, figyelmes, tapintatos, alázattal és szolgálatkészséggel hallgatja őt. Az indiai kultúra a gurut egy teli kancsóhoz hasonlítja, a tanítványt pedig az üres pohárhoz. Ahhoz, hogy a korsóból vizet tölthessünk a pohárba, annak alul kell lennie. Ha azonos szinten vannak, akkor a víz nem kerülhet át.

Mindezek ellenére a guru saját tanítványa szolgájának tekinti magát, s kapcsolatuk szeretetteljes. Ahogyan egy táncos fogalmazott egyszer: a gururól nem beszélni kell, és a gurunak nem virágcsokrokra van szüksége, hanem táncolni kell, gyakorolni a tanultakat.

Hogyan lesz valakiből lelki tanítómester?

Ahhoz hogy valaki guru vagy hiteles lelki tanítómester legyen, szigorú követelményeknek kell megfelelnie.

Rúpa gószvámí így definiálja a hiteles lelki tanítómester jellemét:

“Az a józan személy, aki képes eltûrni a beszéd, a nyelv, a gyomor és a nemi szervek késztetését, az elme ösztönzését, valamint a haragnak is ellenáll, az ilyen személy alkalmas arra, hogy tanítványokat fogadjon el az egész
világon.” Srí Upadésámrita

A hiteles lelki tanítómesteri feladat ellátásához egy hiteles személy általi felhatalmazása, áldása szükséges.

Szükséges a makulátlan tisztaság iránti eltökéltség is.

Szükséges, hogy az elméletet a gyakorlatban alkalmazza.

A tradíció szerint általában nem válik valaki beavató guruvá, amíg mestere életben van.

Továbbá, úgy kell élnie, hogy élete példával legyen mások előtt. Enélkül nem is volna senki, aki tanulni szeretne tőle.

Guruk, spirituális tanítók a hinduizmusban

Amióta ember az ember, mindig voltak kiemelkedő spirituális tanítók. Életüket és tanításukat megismerve lássuk, mit is adtak az emberiségnek.


Bhaktivinod Thakur

Bhaktivinod Thakur élete és tanítása

Bhaktivinod Thakur élete és tanítása lelki megújulást jelentett saját korában. A Gaudiya vaisnavizmus vezető szellemi reformátora és filozófusa, a vaisnava tanítványi lánc  kiemelkedő lelki tanítómestere volt ő. Ácsárja, egyben úttörő spirituális vezető, író és költő. Bhaktivinod Thakur a gyarmati Indiában, a brit uralom alatt köztiszteletnek örvendő bíróként dolgozott. A legmagasabb szintű lelkiséget képviselő könyvei mind […]

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura élete és tanítása

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura szentéletű vaisnava tanítómester, a XX. század kiemelkedő filozófusa volt. A spirituális igazságok mellett bátran és határozottan kiálló lelki tanítómester. Édesapja, Srila Bhaktivinoda Thakura nyomdokait követve munkálkodott a védikus tanítások értékeinek továbbörökítésével a társadalom felemelésén. Erélyesen fellépett a vallási fanatizmus és szentimentalizmus ellen. Srila Bhaktisiddhanta Saravati forradalmi gondolatai új korszakot nyitottak a sanatana […]

A.C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda élete és tanítása

Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda élete kicsit sem hétköznapi. Az egész világon érezhető pozitív hatása. Minden országban hallották tanítását, vagy megtalálhatók könyvei.   Srila Prabhupada találkozása mesterével, Bhaktisiddhanta Saraswatival egy új korszak nyitányaként vonult be a hinuidzmus történelemkönyvébe.   Mestere eltávozása után Prabhupada megkezdte misszióját, mely a XX. század lelki reformmozgalmaként a tiszta istenszeretet elérését, mások lelki […]

Bhakti Raksaka Sridhar Maharaja fiatal szanyásziként

Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja élete és tanítása

Svámí B.R Sridhar Maharaja a 20. század egyik kimagasló vaisnava lelki tanítómestere. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupada eltávozása után új reményt töltött a hozzá fordulók szívébe. Személyében a legképzettebb filozófus találkozott a makulátlanul tiszta szenttel. Így hát nem csoda, ha  őt hallgatva vagy olvasva olyan érzésünk van, mintha csak Sridhar Maharádzs szavai a bhakti nektár folyamaként hömpölyögne […]

Bhakti Pramod Puri Maharaj

Bhakti Pramod Puri Maharaj élete és tanítása

Bhakti Pramod Puri Maharaj a XX. századi történelem egyik legnagyobb spirituális csapatának volt a tagja. A Gaudiya Vaisnava tradíció kiemelkedő lelki tanítómestere. Képesítése és lelki nagysága egyaránt a makulátlan lelki vezetők közé emelte. A tiszta istenszeretet útját hivatott továbbadni azoknak, akik a világ bűvköréből kiszabadulva keresték a transzcendentális igazságot. Sri Chaitanya Mahaprabhu üzenetének átadása volt […]

Ramanujacharya szobor Dél-Indiában

Ramanujacharya öröksége

Ramanuja (Rámánudzsa vagy Ramanujacharya) 1017. április 30-án, híres papi családban született. Családos élete után szerzetesként élt, India-szerte utazott és tanított. Ramanuja vitathatatlanul az egyik legnagyobb guru a Srí tanítványi láncolatban. Missziója révén hatalmas és földrajzilag is nagy hatósugarú vaisnava közösséget hagyott maga mögött. 120 éves földi tartózkodásából mintegy 60 évet Srírangamban töltött. Ez a második […]

Guru parampara - tanítványi láncolat

Guru parampara: a tanítványi láncolat lényege

A guru-parampara az egymást követő lelki tanítómesterek tradícióját jelenti. A vaisnava filozófia 4 hiteles tanítványi láncolatot (sampradaya-szampradája) tart számon, mindegyik a Legfelsőbbtől, az Úr Krisnától ered. Az ősi tanulási módszer lényege, hogy a tanítvány a hiteles lelki tanítómester révén kapott tudást adja tovább. Mégha guru pozíciót is kell felvállalnia, mindig megmarad mestere tanítványának. A hiteles […]

Narada Muni vínáján játszik

Narada Muni, a pajkos bölcs

Nárada Muni egy védikus bölcs, aki a hindu hagyományokban, mint utazó zenész és hírnök szerepel. A világtörténelem egyik első gurujának tekintik. A Mahábháratában és a Rámájanában, valamint a Puránák szövegeiben is találkozunk vele. Híreket hordoz, és segít, felvilágosító bölcsességet ad. Őszinte, határozott, intelligens és rendkívüli emlékezet birtokosa. Jártas a következtetések levonásában: nem a közvetlen tudáson […]