A transzcendens szó jelentése: az ésszel meg nem érthető

Mi a transzcendens jelentése?

A transzcendens jelentése: ami érzékekkel meg nem tapasztalható, ami túl van a tudományos megismerésen. A hit a transzcendens valóságot a lelki síkkal azonosítja. A transzcendencia ellentétpárja az immanencia, melynek jelentése az érzéki tapasztalat számára hozzáférhető. Jöjjenek a részletek.

A transzcendens jelentésének kifejtése

A transzcendens szó jelentése az ésszel meg nem érthető; természetfeletti dolgokra utal. A latin „transcendo”, átlépek igére vezetik vissza.

Több kifejezésben is előfordulhat: a transzcendens világ, a lelki világot, a transzcendens valóság Isten birodalmát, a transzcendens igazság Isten törvényeit jelenti. A transzcendenciával való kapcsolatot Eckhart Tolle így fogalmazta meg:

„A saját őrület felismerése a józanságból fakad, a gyógyulás kezdete pedig a transzcendencia.”

A transzcendens szinonimái és ellentétpárjai a mélyebb megértéshez

A transzcendens fogalmát többféleképpen is meg lehet határozni. Alapértelmezett jelentés: ami a mindennapi tapasztalattól különbözik.

A szó leggyakrabban használt szinonimája, a természetfölötti szavunk is erre utal. A metafizikai, vagyis a fizikán túli szintén ezt fejezi ki.

Transzcendencia jelentéséről idezet

Az értelmező szótár az anyagi világtól különálló, magasabb rendű, felsőbbrendű kifejezéseket is ide sorolja.

A látható és láthatatlan világ jelzésére több szavunk is van. A transzcendencia ellentéte az anyagi gondolkodás vagy a materialista nézet, a világi, szűklátókörű, földhözragadt felfogás. A transzcendencia ellentéte a szintén latin eredetű immanencia is.

A transzcendentális szó értelmezésében segít az immanencia jelentésének értelmezése

Az immanencia jelentése: „az érzéki tapasztalat számára hozzáférhető”. A latin immanere, „benne marad” szóösszetétel kifejezi a szó lényegét: az, ami ésszerű, ami természetéből következik. Immanens az, ami a tapasztalati világon nem visz, nem mutat tovább.

Az ember szeretné mindenre megtalálni az oksági magyarázatot, leginkább a saját, bizonyítható tapasztalatai alapján. Azonban van olyan szféra, mely a véges agy és a tökéletlen érzékek számára nem elérhető.

Transzcendens világ

A transzcendens világ Isten birodalma. A transzcendens valóság olyan dimenzió, amelynek megismeréséhez a hit vezet el. Nincs közvetlen tapasztalatunk, kezdetben a kinyilatkoztatott szentírásokra és a hiteles mesterek segítségére kell hagyatkoznunk. A lelki fejlődés később magával hozza a több és árnyaltabb felismerést. Ehhez azonban kitartó törekvés szükséges, az a töretlen vágy, hogy eljuthassunk Isten transzcendentális univerzumába.

Transzcendentális filozófia, avagy a transzcendentalizmus jelentése

A transzcendentális filozófia az a nélkülözhetetlen segítség, mely kiemeli az embert a születés és halál állandóan ismétlődő körforgásából. Ilyen értelemben a transzcendencia szükséglet, nélküle csupán vegetálnánk, s létünk értelmét a halál megkérdőjelezné.

A latin eredetű transzcendencia kifejezés arra utal, hogy a valóság megértésének érdekében az embernek ki kell képni a komfortzónájából, vagyis át kell lépnie a racionalitás határait.

A transzcendentális filozófia lelki tanítást ad, melynek alapja, hogy földi létünket folyton változó szerepek alkotják, de valójában transzcendentális lények, lelkek vagyunk. Anyagi élvezetre ösztönző vágyaink tartanak fogságban, s mindaddig újra meg kell születni, míg nem az önzetlen lelki célok vezetnek.

A transzcendencia a Bhagavad-gítában és a Bhágavatamban

„A szabályozó cselekedeteket a Védák írják elő, a Védák pedig az Istenség Legfelsőbb Személyiségének közvetlen megnyilvánulásai. Következésképpen a mindent átható Transzcendencia mindig jelen van az áldozati tettekben.”(Bhagavad-gítá. 3.15.)

„Óh, erős karú Krisna, vajon a Transzcendencia útjáról letért ember nem fog-e a széltől szétkergetett felhőhöz hasonlóan elveszni? (Bg. 6.38.)

„A mindent látó, transzcendentális Urat a természet említett három kötõereje miatt az élõlények anyagi érzékekkel nem foghatják fel. (Srímad Bhágavatam 2.5.20.)

„Hogy a summum bonum transzcendens természete elkülönüljön, a többi témát a védikus következtetésekre utalva, közvetlen magyarázatokkal vagy a kiváló bölcsek összegzése segítségével világítják meg.” (B.2.10.2.)

„Sajnálatra méltóak azok, akik bűnös cselekedeteik következtében elzárkóznak a Transzcendens témáitól, s akik így nem ismerik a Mahábhárata, a Bhagavad-gítá célját.” (B. 3.5.14.)

„A transzcendens legfelső szintjén az elme megszabadul minden anyagi visszahatástól, és saját dicsőségében állapodik meg, ami transzcendentálisan fölötte áll minden anyagi boldogságnak és szenvedésnek.” (B. 3.28.36.)

„Töltsön el mindenkit a béke a bhakti-jóga végzésének hatására, hiszen az odaadó szolgálat útjára lépve egymás boldogulására fognak gondolni! Végezzük hát mindannyian a Legfelsőbb transzcendens, az Úr Krisna szolgálatát, és gondolataink mindig Benne merüljenek el!” (B. 5.18.9.)

„Óh, Uram, óh, Transzcendens, kegyesen segíts nekünk, és add meg az erőt, hogy végezhessük a bhakti-jógát, s így fegyelmezhessük és Rád irányíthassuk nyughatatlan elménket!” (B. 5.19.15.)

„Óh, Urunk, minden ok oka! Ha transzcendentális tested nem az anyagi természet kötőerőin túl létezne, nem érthetnénk meg a különbséget az anyag és a transzcendens között.” (B.10.2.35.)

Melyek a transzcendens számok?

A transzcendens számok többféle fajtáját ismerjük, attól függően, hogy melyik filozófia, vagy misztikus irányzat tanítását követjük. A matematikában a nem algebrai számokat nevezik transzcendens számoknak.

A transzcendens számok tágabb értelemben megtalálhatóak a csillagászat vagy éppen a spirituális térrendezés területén is. Lelki értelemben is vannak kiemelt jelentőségű számok, melyek a hívek tudatosságát segítik.

Összegzés

A transzcendencia gyűjtőfogalom, a leírható világon túli lelki világra, az azt elérő folyamatra, s magára Isten létére is utal. Túlmutat a tudomány szűk határain. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy minden korban találunk számtalan tudóst, aki éppen kutatásai során jutott el oda, hogy Isten transzcendens mindenhatóságát felismerje.

A természettudományok is, különösen a fizika olyan határokat feszegetnek, melyek már a transzcendencia irányába mutatnak. Föld- és emberközpontú világunkban a transzcendencia szükséglet, ha valódi önmegvalósításra törekszünk.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .