Karma jelentése visszahatás

Mi a karma törvénye és jelentése?

A köztudatban a karma kifejezést az emberi élet sorsszerűségeként használják. A karma törvénye magában foglalja a tettet, annak okát és következményeit. A karma törvényszerűsége szerint az emberi sors nem véletlenszerűen, hanem ok-okozati úton változik. Az összefüggések bonyolultabbak, mintsem gondolnánk.

Mi a karma szó jelentése?

A karma szó jelentése összetett. Szó szerinti jelentése: cselekvés, tett. A karma törvénye szerint minden tettünk visszahatást von maga után. Tetteink visszaható ereje utolér bennünket. Ez a visszahatás.

A karma a védikus filozófia egyik alaptétele, az ok-okozat törvénye. Ma már nem idegen fogalom, napi beszélgetésben, filmekben is elhangzik, könyvekben is olvashatunk róla. Fontos megérteni azt is, hogy bár a karma törvény szigorú, célja nem a büntetés, hanem a tanulás.

Mi a karma? Ok-okozati összefüggés

A szanszkrit karma szó egyrészt maga a cselekedet, a tett, másrészt az ok-okozati törvény. Kimondja, hogy minden cselekedetnek, gondolatnak vagy szónak van következménye.

Áldásként vagy teherként visszatér hozzánk, mint egy bumeráng, még ebben az életben vagy a következőkben. A bölcs önmagában keresi szenvedésének okát, mert a világban rendet lát. A harmóniában pedig semmi sem történhet véletlenül vagy igazságtalanul. Mindennek oka van. Ez az ok-okozati összefüggés.

A karma mélyebb megértéséhez összeszedünk néhány ideillő idézetet a hindu irodalomból: Karma idézetek

Mi a karma törvénye?

A karma törvénye szerint, ami köti az embert, az nem a tőle független és megváltozhatatlan sors, hanem a múltbéli tettek hatásai. Mindig döntéshelyzetben van, élhet azzal a szabad akaratával, amit önmaga által előidézett helyzete lehetővé tesz.

A Merriam-Webster szerint a karma definíciója a következő:

A karma a tetteinkkel generált energia.

Cselekedhet helyesen vagy helytelenül. A helyes tett az, amivel sem önmagának, sem környezetének nem okoz szenvedést. Az okozott szenvedés lehet szóbeli, mentális és fizikai. Az erőszakmentesség útján egyik sem elfogadható. A helyes tett elégedetté teszi a cselekvőt és annak környezetét is. A helytelen tett aggodalmat szül. Helyes az, ami a lélek felemelkedését szolgálja.

A karma miért volna áldozathibáztatás vagy bűnbakkeresés?

A karma áldozathibáztatás vagy bűnbakkeresés? A helyes értelmezés szerint egyik sem. A törvényszerűség a személyes felelősség vállalására tanít. A karma kegy és szeretetalapú.

A karma ereje

A karma ereje legyőzhetetlennek tűnik. A karma jelentése magyarul a sorssal is összefügg.

Ugyanakkor nem biztos, hogy helyesen használja, aki azt mondja: „ez a karmám”: ez a sorsom, nem tehetek semmit ellene. Valóban, a múltban elkövetett tetteket már nem tudjuk megváltoztatni, de mivel a jelen alakítja a jövőt, igenis tőlünk függ, mi vár majd ránk. Ahogy a mondás tartja: Mindenki a maga sorsa kovácsa. Meg kell tehát érteni, hogy teljes mértékben felelősek vagyunk azért, ami történik velünk.

A karma nemcsak negatív, pozitív módon is működik: minden jó tett kedvezőbb életkörülményeket teremt. A karma dönti el, hogy valakinek egy gazdag, jól működő, gyönyörű országban kell-e megszületnie, vagy egy szegény, bizonytalan országban, nehéz körülmények között.

A karma büntetés volna?

Felületes megfigyelés alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a karma büntetés.

Ha alaposabban górcső alá vesszük az ok-okozati törvényszerűséget, akkor megérthetjük, hogy a karma nem büntetés. Sokkal inkább javító szándékú tanítás.

Ha pedig a karma javító szándékú tanítás, akkor leszögezhetjük, hogy a karma vezérelve a szeretető törődés. Egy szóban összefoglalva: a karma szeretet. Miért?

Gyermekeiért a szülők teljes felelősséget vállalnak. Ez a felelősségvállalás végső soron a gyermek boldogságát szolgálja. A szülő célja az, hogy gyermeke önállóan megálljon a talpán, családot alapítson és boldogan éljen. 

Ez a motiváció hatja át a szülők minden gondolatát és tettét. Mindemellett, a gyermek későbbi boldogsága érdekében a gyereket szeretnék a jelenben is mindig boldognak látni. 

A gyermek azonban nem képes helyesen mérlegelni. Nem tudja, hogy mi káros számára és mi hasznos. A gyermek boldogsága érdekében a szülők olykor szülői szigorral lépnek fel. Nem büntetésből. Nem is azért, hogy a gyermek visszakapja az okozott kellemetlenségeket. 

A szülői szigor a szülők szeretete és a gyermekük iránti törődés jele. Sosem hagyják magára. Nem szeretnék, hogy gyermekük helytelen irányba fejlődjön. 

Hasonlóan, a karma a Legfelsőbb szülőnk törődése, az isteni gondviselés. A Legfelsőbb mellénk áll, Felsőlélekként végigkísér bennünket az anyagi világban való küzdelmeink során. Ezen a hosszú utazáson mindig azon mesterkedik, hogy felnőjünk az önzetlenség és isteni odaadás világához. 

Ugyanakkor a karma nem Isten büntetése, hiszen a karma az anyagi világ játszóterének kikerülhetetlen törvénye. Miként az anyagi világ, úgy a karma törvénye is Istentől származik. Az ok-okozati törvényszerűség Isten jóváhagyásával, Isten energiájából működik, miközben Ő teljesen független az anyagi világtól és a karmától is. 

Istenre a karma törvénye nincs hatással. Az Ő világa és eszköztára a törvények helyett a mindenek feletti elfogadás, a szeretet, a végtelen és ok nélküli kegy.

A karma tehát nem büntetés, hanem a hibáinktól és hiányosságainktól való megszabadulást segítő vezérelv.

A karma szimbóluma

A szimbólumok hihetetlen erővel fejezik ki vizuálisan a az adott fogalmat vagy jelenséget. Így van ez az karma szombólumok esetében is. 

Az ázsiai kultúrák a lótuszvirágot alkalmazzák karma szombóulumaként.

karma szimbóluma
Az ázsiai kultúrákban a lótuszt a karma szimbólumaként is használt univerzális jelkép.

A karma szimbólumaként használt lótusz esetében a magja a karma oka, maga a lótusz a tett eredménye, a lótusz hosszó szára pedig a helyes tettek által való kiemelkedés lehetősége.

A sok esetben egyszerűen a dominó effektusként ismert grafikával ábrázolják az ősi hatás-visszahatás törvényt.

Máskor pedig a karma szimbóluma a kerék, ami magában foglalja az örök körforgást is.

Asztrológiai szempontból is felbukkanhat a karmikus adósság, hiszen a bolygók is hatással vannak életünkre. A holisztikus univerzumban az asztrológia és a karma kapcsolata egyfajta pszicho eszköz, a szerepek és a jelek kapcsolata, melynek megértése segíthet a jövőnk irányításában.

Az asztrológia az univerzum működését tárja fel, az asztrológia karma nézőpontja pedig önmagunk megértéséhez segíthet. 

A végtelen csomó is a karma szimbóluma, mely az ok-okozati összefüggésre utal.
A végtelen csomó, mint szimbólum

A karma szimbólumok között találjuk a végtelen csomó jelképét is, mely Ázsiában gyakran alkalmazott tradicionális motívum.

A végtelen csomók az ok és okozat összekapcsolódását szimbolizálják, az örökké tartó karmikus ciklust.

A végteleített csomó valóban érzékletesen ábrázolja a tettek visszahatásainak összetettségét és kibogozhatatlanságát.

Ezt csakis a karmák teljes felégetésével, vagyis minden helytelen tett megszüntetésével lehet megállítani. A Brihadaranyaka Upanishadban olvassuk:

„Azt mondják, hogy az ember vágyakból áll,
és amilyen a vágya, olyan az akarata is;
és amilyen akarata, olyan a cselekedete is;
– bármit is tesz, azt aratja le.”

A Mahábhárata következőképpen fogalmaz (XII.291.22.):

„Miként az ember maga vet, úgy ő maga arat; senki sem örökli egy másik ember jó vagy gonosz cselekedetét. A gyümölcs ugyanolyan minőségű, mint a tett.”

Tenyér, mint szimbólum
Tenyér, mint szimbólum

A hinduizmusban és a buddhizmusban is gyakori karma ikon a felmutatott tenyér, melynek közepét a szamszara, az ismétlődő születés körforgásának kereke díszíti.

Amikor a karma visszavág: a karma működik

A karma, a tettek összessége, a karmikus visszahatás pedig az előidézett eredmény: azonnali, későbbi és következő életbeli hatásokra számíthatunk.

Amikor a karma visszavág, akkor élőben megtapasztalható, hogy a karma működik. Lehet, hogy azonnal szembesülünk a magunk által előidézett reakciókkal, de életünk későbbi szakaszában is beérhet a megfelelő karmikus válasz.

Sőt, a következő életbe is magunkkal visszük a még nem törlesztett adósságokat, illetve kaphatjuk a jó tettek jutalmát. Erről részletesebben a cikk alatt található lenti videóban.

Egyszóval a karma visszavág előőbb vagy utóbb. Az ok és okozat törvényét minden gyermeknek meg kellene tanítani. meg kellene velük értetni, hogy a tettek következményekkel járnak, nincs kibúvó, a karma minden esetben törleszt. A karma visszavág, működik akkor is, ha nincs semmilyen ismeretünk törvényszerűségeiről.

Mi a karmikus jelentése?

A karmikus jelentése magába foglalja a „jó” és a „rossz” helyzeteket. A két jelző nem véletlenül van idézőjelben, hiszen amíg nem egy magasabb spirituális tudatszinten vizsgáljuk a tényeket, nem is tudjuk, mit jelentenek. Fontos megérteni, hogy a számunkra negatívnak tűnő körülmények hosszú távon segíthetnek, és fordítva, a kellemes helyzet esetleg gátló tényező.

A karma istensége

A hinduizmusban az univerzum működéséhez szükséges kiemelt feladatnak, pozíciónak van felelőse. A karma félistene Sháni. Egy személy, aki a megtorlás szimbóluma is egyben, ezért sokan félnek tőle.

Teljesen elfogulatlanul, részrehajlás nélkül tartatja be a karma, a visszahatás törvényét. Feladata az, hogy megadja a cselekedeteink előidézte édes vagy keserű gyümölcsöt.

Ikonográfiája szerint egy kardot vagy jogart hord, a lelki aszkézist, a vezeklést, a fegyelmet és a lelkiismeretes munkát képviseli. Hordozóállata egy varjú. Érdemes megjegyezni, hogy bár a varjú roppant intelligens, nyugaton baljós madárnak tartják.

A halállal is összefüggésbe hozzák, pedig nincs is végleges elmúlás, csak újrakezdés. Szimbólumokban gondolkodva: ok-okozati szinten Sháni képviseli Newton III. törvényét: az erők egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak.

Shani, a karma félistene mantrája

ओम काकध्वजाय विद्महे खड्ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्

„Om, hadd meditáljak azon, akinek varjú van a zászlaján. Akinek kard van a kezében, adjon nekem magasabb értelmet, és világítsa meg az elmémet.”

A karma és a dharma összefüggése

Érthető módon a karma és a dharma, az életfeladat szorosan összefügg. A védikus asztrológiában a szimbólum a Rahu, mely a dharmára utal. A nyugati asztrológiában északi csomópontnak hívják. Az elmúlt életek és a karma összefonódására vonatkozik.

A védikus asztrológiában a szimbólum a Ketu, a nyugati asztrológiában a déli csomópont. Ez a jel a karmára, a visszahatásra utal, valamint arra, hogy a múltbeli élettapasztalatok alapján mit érdemes változtatni. Iránymutató, a honnan és a hová lehetőségei.

Az északi és déli csomópont nem bolygótesteket jelent; inkább matematikai pontokat, a születésünkkor meglevő Nap, Hold és Föld kapcsolatát. Az emberi létformában megadatik a választás lehetősége: az éppen adott szerepkörben teljesítendő dharma, a mások boldogságát segítő etikus élet.

Függetlenül attól, hogy tudatosan dolgozunk-e ezeken a leckéken, életünk eseményei arra kényszerítenek, hogy szembesüljünk velük. A bölcs ember pedig képes tanulni. Sőt, az önmegismerés, https://hinduizmus.hu/vedikus-filozofia/ki-vagyok-en a lelki önazonosság felismerése révén megfelelően változtatni is.

Mi a karmikus feladatom?

Adódik a kérdés: mi a karma feladatom, vagy mi a karmikus feladatom? A hindu filozófia arra figyelmeztet, hogy ne arra koncentráljak, hogy a mi a karmám. Nem az számít, milyen a jó karma, sem a rossz karmától nem kell rettegni. A karma ideköt, olyan, mint egy tartozás, amit ki kell egyenlíteni. Az írások szerint vasbilincs vagy aranybilincs hatásában egyforma. Még a jó karma is az anyagi világ része: a jutalmat is át kell venni, tehát meg kell születni újra.

Mi az a karma, ami nem gátol életünk során?

Csakis a lelki tetteknek nincs visszahatása. Pontosabban: lelki eredményei vannak, melyek nem kötnek az anyagi világhoz. Éppen ellenkezőleg: segítenek a lelki otthon felé. Amikor megértettük és életünk részévé tettük az összes leckét, amelyet a Föld Egyetem tanított számunkra, amikor megszabadultunk minden önzéstől, és a tiszta istenszeretet vezérli tetteinket – csakis akkor szabadulunk meg a születés és halál állandóan forgó kerekétől.

Karma és lélekvándorlás

A lélek anyagi világban való utazását a karma szabályozza. Mindaddig, amíg önző élvezetvágy hajtja az élőlényt, újjászületik. Ez a reinkarnáció folyamata, amiről bővebben a Lélekvándorlás c. írásban olvashatsz.

Karma idézetek

A Bhagavad-gítá definiálja a karmát és az anyagi kötöttségből való kiút lehetőségét.

A kiút pedig nem más, mint a transzcendens minőségben való cselekvés.

A karma tanítása a filozófiákban és bulvár szinten is megtalálható

A buddhista filozófia is nagy hangsúlyt fektet a karma kikerülhetetlen törvényére. Ebben a felosztásban a karma 7 törvénye között szerepel a kedvesség, segítőkészség, türelem, felelősségérzet, koncentrálás, vidámság és a változások elfogadása.

A karma fogalma regényekben, filmekben is megjelenik. Kommersz szinten is gyakori. Amikor társkapcsolatban a szerelmi karma, karma szerelem, szerelmi karma számítás és hasonló kifejezések felvetődnek. Ez csupán egy kis töredéke mindannak, amit a karma jelent. Természetes, hogy az emberi kapcsolatokban is lehet karmikus előzmény: a karma vonzás és taszítás energiája is működik.

Összefoglalás: Mi a karma törvénye és a karma jelentése?

A karma jelentése tett és annak a visszahatása. A karma szerint minden anyagi tettnek megvan az azonos erejű, de ellentétes előjelű visszahatása. Nevezhetjük ok-okozati összefüggésnek is.

Az ember tetteinek eredményessége nem csak attól függ, hogy a jelenben milyen tudatállapotban építi életét. Az élet sikereire és kudarcaira hatással vannak a múltban elkövetett tettek is. Ez eleve elrendeltségnek is tűnhet, de nem az. A lelki tettek mindig, minden nehézségből adnak kivezető utat.

Mi a karma büntetés vagy sors? Videón a karma tanítása

A karma titkainak további részleteit a lenti 32 perces videóban nézheted meg a Hinduizmus YouTube csatornáján. Leveles Zoltán hindu tanító meséli el részletesen, hogy mi a karma törvénye, hogyan működik és mi a karma célja.

Gondolkodj, mielőtt cselekszel!

A karma tanítása

Karma jelentése gyakori kérdések

Mi a karma törvénye?

A karma törvénye szerint az energiamegmaradás törvényéhez hasonlóan minden tettnek okozott energiája van, mely ugyanakkora, de ellentétes előjelű visszahatást vonz maga után. Röviden: a karma törvénye szerint minden anyagi tettnek következménye van.

Mi az ok okozat törvénye?

Az ok-okozat törvénye a hindu terminológiában a karma törvénye. Magában foglalja a hatás-ellenhatás törvényét, vagyis a megtorlás és a kiegyenlítés törvényét.

Mi a sors és a karma közötti különbség?

A két kifejezés között nüansznyi különbség van. A sors csupán az előző tettek visszahatásaik jelenti és egyfajta predesztinációt feltételez. A karma magában foglalja a múltban és a jelenben elkövetett tetteket és azok jövőre való hatását is.

A karma büntetés?

A karma az igazságot fenntartó törvényszerűség. A karma visszaható energiája nélkül káosz lenne. A karma okozója maga az egyéni élőlény. Helytelen tetteivel és azok visszahatásaival önmagát bünteti, tehát nem egy tőlünk független büntetőmechanizmus.

Lehetséges a karma számítás?

A karma számítás reménytelen és értelmetlen dolog. A karma szövevényessége miatt az összecsomózott gombolyaghoz hasonlítható. a karma teljes megértéséhez elegendő megismerni, hogy mi a helyes tett és a helyes gondolkodás.

Mi a karmikus jelentése?

A karmikus kifejezés jelentése sorsszerű. Valami olyan történés vagy életesemény, mely benne volt a pakliban. Fontos megjegyezni, hogy a karma törvénye szerint a lapokat mi magunk osztottuk előző tetteinkkel.

Mi a karmám és hogyan szabadulhatok tőle?

A karmám az előző tetteim eredménye, illetve a jelenben meghozott döntéseim felelőssége. A karmától megszabadulni a visszahatások nélküli tettekkel lehet. Az anyagi tetteknek van visszahatása, a lelki tetteknek nincs.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .