A hindukról alkotott alapvető félreértések

Mit gondolnak a nyugati világban a hinduk világképéről? Milyen félreértések keringenek a hinduk kultúráját nem elég mélységgel ismerői között? A témát illetően sok téves képzettársítás és hibás általánosítás rögződött meg a köztudatban. Ezeket érdemes tisztázni, hiszen több évezredes kultúráról van szó, melynek hátterében magas szintű filozófia húzódik.


Élőben is meghallgatnád? Tipp>> Spirituális tanítások és előadások


Mit gondolnak nyugaton a hinduk világképéről?

India számos sztereotípiát vonz. A hinduk világképét jó esetben misztikusnak, színesnek, rendkívül összetettnek vélik. Sokan a nyugati ember számára idegennek, követhetetlennek. Miért jöhetett létre a felszínes, sőt sokszor negatív vélemény?

A legfőbb ok, hogy az ősi védikus irodalom komoly filozófiai szövegrészletei a kezdetekben az angol gyarmatosítók közvetítésével jutottak el nyugatra. Ez rögtön megmagyarázza, miért kell ma annyit küzdeni a hiteles tolmácsolásért. Vegyük sorra a legfontosabb előítéleteket és tévhiteket. Mennyire tükrözik ezek a valóságot?

1. tévhit: A hinduk egységes vallást követnek

Már maga a hindu szó is új keletű ragadványnév. A Védákban, vagyis a hindu szentírásokban a hinduizmus kifejezés helyett a szanátana dharma fogalmát találjuk: „örök dharmát”, örök életfeladatot jelent. A „hinduizmus” szót brit átfogó kifejezésként találták ki e hitrendszer leírására.

India ősi elnevezése Bharatavarsa, a tudás híveinek földje. A különféle hódítók alkották meg azokat a vallási fogalmakat, melyek eredetileg ugyanazon kultúra különféle útjait jelentették. A gyakorlat talán eltér az egyes filozófiai iskolákban, de a cél hasonló. A hinduizmus tehát különféle filozófiai rendszerek gyűjtőfogalma. Sok-sok ágra oszlik.

Ugyanakkor ma már elfogadott tény: a hinduizmus egy vallás, követői a hinduk. A hinduizmus a hat legnagyobb világvallás közül a legrégebbi. Több mint egymilliárd követője van világszerte. Tagadhatatlan, hogy világnézetként évezredek óta formálja Európa gondolkodását is.

Bővebben a videóban: Gyakran ismételt kérdések a hindu vallással kapcsolatban

2. tévhit: A hinduk sok istent imádnak

A hinduk sokistenhitűek lennének? Nem, a hinduizmus monoteista vallás, egy legfelsőbb Istent ismer. Az emberek tudatszintjüktől függően egy legfelsőbb Istent követnek, anélkül, hogy tagadnák Isten másféle formában való megjelenését és létezését.

A Legfelsőbbnek számtalan megnyilvánulása van. A Bhágavatamban,
https://hinduizmus.hu/vedak/srimad-bhagavatam az egyik szentírásban olvashatjuk:

„Akik rendszeresen hallgatják a Bhágavatamot és mindig nagyon komolyan veszik témáját, azok szívében az Istenség Személyisége rövid időn belül megnyilvánul.” (2.8.4.)

Egy Isten van, aki bármilyen formában megjelenhet. Emellett léteznek a félistenek, a különféle megbízottak, akik mintegy a Legfelsőbb ügyvezető minisztereiként bizonyos dolgokért felelősek. Természetesen ők is személyek, nevük közismert India kultúrájában. A vallás elsődleges szándéka az igazság és a tiszta Isten-szeretet keresése, melynek számos módja van.

hinduk idézet

3. tévhit: A hinduk bálványimádók

A hinduk tudják, hogy a Legfelsőbb mérhetetlenül toleráns. Meghagyja a szabad választás jogát, hogy úgy szólítsuk, olyan formában imádjuk Őt, ahogy azt spirituális fejlettségünk megengedi.

A hinduk nem bálványként imádják Isten kegyszobrát. A Múrti szó Isten kegyszobrát jelenti. A hívő által imádott személy megjelenik egy kép vagy szobor révén. A Murti imádatának templomi szertartása számukra az imádság vagy a meditáció egy aspektusa.

Ezzel kapcsolatban a nyugati ellenérzés kevéssé érthető, hiszen a keresztények számára a megfeszített Krisztus ábrázolás is az imádat része.

4. tévhit: A hinduk szentháromsága Brahma, Siva, Visnu

A hindu trimurti szó szerint azt jelenti: három forma, de egyben három különálló személyről van szó:

  1. Brahma
  2. Visnu 
  3. Siva

Nyugaton gyakran „indiai szentháromságként” mutatják be, de ez nagy tévedés. Visnu az elsődleges, Brahmá az ő inspirálására végzi a teremtés munkáját. Brahmá a teremtésért felelős, Visnu a fenntartásért, Siva pedig a pusztításért.

A vaisnavák, Visnu hívők számára Krisna mindennek a forrása. Krisna a Bhagavad-gítában az emberélet minden fontos pontját érintő, részletes tanítást ad.

5. tévhit: Istenként imádják a szent tehenet. Melyik állat szent a hinduizmusban?

A hinduk nem imádkoznak a tehenekhez, minden életet szentnek tekintenek. A hinduk nem csupán a tehenet tisztelik, minden élőlényt. A védikus kultúra vezérelve az ahimsza, a nem-ártás, vagyis minden élet tiszteletben tartása. A hinduk számára a tehén „Mata”, anya, aki tejjel látja el gyermekeit. Ezért élvez kimagasló tiszteletet. Ilyen értelemben szent állat a tehén, de nem istenként imádják.

A Rigvéda 8.58.2. azt mondja, hogy „a tehén nem ölhető meg”. Egy későbbi vers 8.90.15. újra megismétli: „Nem szabad megölni a tehén anyát, csak a csekély intelligenciájú emberek teszik ezt.”

Az Atharvavéda 7.73.11. a 9.10.20. és a 10.10.1 versei is dicsőítik a tehén anyát. A tehén szó egyik gyakran használt szinonimája: tehén=अघ्न्य, aghnya −„Nem szabad megölni”. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy a Védák http://hinduizmus.hu/vedak szigorúan tiltják a tehén levágását.

Összesen 1331 alkalommal hivatkoznak a tehénre és a tehén védelmére. A Rigvédában 20, a Jadzsurvédában 5, a Számavédában 2 és az Atharvavédában 33 alkalommal kifejezetten az aghnya=अघ्न्य „Nem szabad megölni” szóval.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy melyik állat szent a hinduizmusban? Minden élet szent. Az állatok és az élet tisztelete a történelem folyamán mindig is fontos szerepet töltött be az indiai társadalomban. Ezért gyakori jelenség, hogy a Mahábhárata, Rámájana és más Purána történetek fontos szereplői egyes állatok.

Erre tökéletes példa Krisna a tehenekkel és a majmokkal, Ráma a majmokkal, Judistír a kutyával stb.

Továbbá, minden dévának, vagyis félistennek jellemzően hátas állata van, mint Indra elefántja, Ganésa egere, Brahma hattyúja stb.

Összegezve leszögezthetjük, hogy minden élet szent, de az állatok nem Isten szerepét töltik be a hinduizmusban sem.

6. tévhit: A hinduk vegetáriánusok

A keserű valóság: a hinduk jó része húst eszik. Bár a tradicionális kultúra és a Védák tanítása határozottan a vegetáriánus étrendet javasolja, ma már kevés hindu követi. A vegetáriánus irányelvekből annyi általánosan megmaradt, hogy a vegyes táplálkozású többség is elutasítja a marhahúst.

A hindu szentírások kötőerő szerint 3 típusra osztották az ételeket szatva, radzsasz és tamasz.

A jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőerejében levő tápanyagok szerint.

A szatva étel egészséget biztosít, javítja az elme gondolkodási mechanizmusát (tej, zöldség, gyümölcs).

A radzsasz feltüzeli az érzékeket (túl fűszeres étel, alkohol), a tamasz ételek pedig azok, amelyek megterhelik a szervezetet, lelassítják a tevékenységeket (pl. a nehezen emészthető ételek és a hús).

7. tévhit:A hinduk a diszkriminatív kasztrendszerben élnek

A hinduizmus ismert toleranciájáról és elfogadásáról, a mai értelmezésben élő kasztrendszernek nincsenek vallási gyökerei. A teljes védikus irodalomban egyetlen vers sem létezik, amely a varnát (a kaszt nagyon durva fordítása) a születéshez kapcsolná.

A valódi társadalmi rendszer a varnasrama volt, ahol az egyén jelleme és tettei, nem pedig születése határozza meg hovatartozását. A társadalmat négy osztályba sorolták az emberek készségei vagy szakmája alapján, azaz brahmanák (papok), ksatriják (adminisztrátorok, katonák), vaisják (kereskedők, földművesek) és sudrák (kétkezi munkások).

A társadalom minden tagja a maga módján szolgálta a többieket. Minden élőlény tisztelete, vagyis a nem-ártás, az ahimsza és a lelki tisztaság elérése jelentette a célt. A brahmanák, a papok védték a dharmát, az életfeladatokat, a ksatriják védték a polgárokat, a vaisják védték a földet és az állatállományt, a sudrák pedig segítették őket.

Később, sok generáció után a varnasramát korrupt gyakorlat váltotta fel. A modern India küzd a kasztrendszer hierarchiája ellen.

8. tévhit: A hinduk vallásában a nők dominálnak

A hinduk a különféle nőalakon, istennőn keresztül is tisztelik Isten energiáját. Ezek a különleges isteni személyek az élet más-más területeit képviselik, védik. A hinduizmusban a tudás, a tanulás és az anyagi gazdagság istensége is női formában jelenik meg.

Laksmi istennő Visnu hitvese a hindu teológiában. Az egyik legnépszerűbb, legtöbbet emlegetett személy, hiszen ő tartja kézben a sikert és a gazdagságot.

A Védák Bhúmi Dévinek nevezik Földanyát. Párvati Siva felesége egyrészről a háztartás istennője, a házasság, az anyaság és a család nagykövete. Szaraszvati a tudomány, valamint a művészet, különösen a zene felügyelője, pártfogója.

A hinduizmusban saivizmus és a vaisnavizmus mellett a saktizmus a harmadik legnépesebb irányzat. A saktizmus tradíciójában Durga istennő áll a középpontban.

9. tévhit: A hinduk elnyomják a nőket

A hinduk alapvető filozófiai meggyőződése, hogy nem test vagyunk, hanem lélek. Karmáink szerint csak különféle testekbe költözünk a lélekvándorlás során. Az ősi kultúra a nők védelmét elsőrendű kötelességnek tartja.

„Ahol a nőket tisztelik, ott az istenek is örülnek, de ahol nem tisztelik őket, nincs meg a szent rítus jutalma”

– mondja Manu Smriti (3.56.), a híres törvénykönyv.

A védikus imák azt is mutatják, hogy a nők jelentős hatalommal rendelkeztek, anyaként pedig a legtiszteletreméltóbb pozícióba kerültek. A Védákban a gyermekházasságra sincs bizonyíték. A szent szövegekben semmit sem mondanak arról a tilalomról, hogy egy özvegy nő újra férjhez mehessen. Az, hogy az idők folyamán mindez hová degradálódott, már más kérdés.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Indiában mindig voltak jól képzett, karizmatikus nők, akik akár férfitanítványokat is elfogadtak. Például Maitreyi vagy Gargi Vachaknavi, mindkettő nagy prédikátor és híres filozófus volt.

10. tévhit: A jóga vallás és/vagy a jóga torna

A jóga, a világ legősibb spirituális és egészségmegőrző gyakorlata. Már az indusvölgyi civilizációban, 5000 évvel ezelőtt létezett. Fizikai, mentális és lelki gyakorlatok összessége, amelynek célja az egészséges test kialakítása, megőrzése, az elme szabályozása, és egy magasabb tudatsík elérése.

11. tévhit: A hinduk nem műveltek

Ez szinte már ostoba sztereotípia. Az oktatás rendkívül fontos Indiában. Még a szegény falusi családok is arra törekszenek, hogy a lehető legjobb nevelést biztosítsák gyermekeiknek. Az indiai oktatási rendszer versenyképes, sőt kihívást jelent Nyugat számára. India építészete világhírű, a számítástechnikában is élen járnak.

Az indiai alkotmány 30. cikkelye értelmében minden kisebbségnek – akár vallásra, akár nyelvre alapozva – jogot ad arra, hogy teljes autonómiával hozzon létre és irányítson saját oktatási intézményeket. Ma már sokat tesznek azért is, hogy a gyarmatosítás ideje alatt félresöpört és lealacsonyított védikus kultúra is újraéledjen.

12. tévhit: Svasztika és eltorzított változata

A hinduk legszentebb jelképe az Om szótag írásjele, de a svasztika, a napkereszt is általános szimbólum. Gyakran egy-egy pöttyöt is tesznek a szárak közé. Az indiai ősi napkereszt az élet szimbóluma több kultúrában megtalálható, még a magyar népművészetben is előfordul.

A svasztika a szanszkrit jólét, boldogság szóból származik. Egyenlő szárú kereszt, melynek szárai derékszögben megtörnek. Sokan a szvasztikát összekeverik a köznyelvben horogkeresztként elhíresült német jelképpel. A sarkára állított horogkeresztnek semmi köze a vallási tartalmú szvasztikához.

12+1. tévhit: A hinduk nyelve a hindi

A hinduk közül sokan egyáltalán nem beszélik a hindi nyelvet. Különösen ez a helyzet Dél-Indiában. A hindit a legtisztább formában Észak-Indiában beszélik. Valójában a hindit sok iskola nem tanítja. 16 hivatalos nyelv létezik, és minden indiai régió rendelkezik saját nyelvvel: bengáli, tamil, gudzsaráti stb. Indiában az angol nyelv az egész országban széles körben elterjedt.

Összegzés

Sokféle előítélet és/vagy tévedés él a hinduk életével, hitével kapcsolatban. Indiáról gyakran mondják, hogy a kontrasztok és ellentmondások országa. Hiteles forrásból érdemes tanulmányozni a hinduizmus jellemzőit, legfontosabb tanításait, így elkerülhető a téveszme és a valóságtól eltérő általánosítás.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .