Ilyen a Földön kívüli élet

Van-e földön kívüli élet a Védák szerint?

A földön kívüli élet mindig is érdekelte az embert. A teista felfogás alapértelmezetten beszél a lelki világról, de lehetséges-e élet más anyagi bolygókon? Erről a világirodalom és a filozófia is beszélt már. Kommersz és tudományos téren is hatalmas publikáció jelent már meg. Nézzük, mit mondanak India szent könyvei, a Védák.

A tudomány egyelőre sötétben tapogatózik. Ki ne nézné meg a National Geographic vagy más szavahihető csatorna műsorát a Földön kívüli életről? Jó hírünk van. A Védák pontosan beszámolnak a Földök kívüli életről. Mutatjuk a lényeget.

A Védák egyik sarkalatos pontja a lélekvándorlás filozófiája. A védikus tanítás 8400000 féle születésről beszél. Vagyis az egyén karmája szerint ennyiféle testben születhet újjá az anyagi világban a halál után.

„Az a sok különféle csillag csak plafon-dísz?”

Mielőtt a Védák sorait elővennénk, engedtessék meg, hogy a magyar próza egyik legzseniálisabb alkotójának, Gárdonyi Gézának a sorait idézzük. Egyrészt, mert Gárdonyi ismerte a védánta filozófiát, arra, mint „belső forradalmá”-ra utalt.

Másrészt, mert a földön kívüli élet Gárdonyi szemével gyönyörű képben fogalmazódott meg. Részlet Az a hatalmas harmadik c. kisregényéből:

„Rendjén-valónak ismerem, hogy ha már egyszer élünk, éltünk előbb is. Élünk az élet után is, a földi élet után − élünk új meg új testben, új meg új életet, más és más világban. A végtelenség eléggé tágas erre. A látható mindenség mi más célra volna megalkotva? Vagy te is azt véled, hogy, az a sok különféle csillag csak plafon-dísz? A lélek alkotja a testet, a lélek amelyik megszületni akar.”

Földön kívüli élet – melyik a sok közül?

A szamszára, a születés és a halál körforgása arra kényszeríti az élőlényt, hogy mindaddig új testbe lépjen, amíg el nem éri a tiszta istenszeretetet. Akiket már nem az anyagi világ kötőerői, a gunák irányítanak, kiszabadulnak, és eljutnak arra a helyre, ahonnét soha nem kell visszatérni. Krisna mondja a Bhagavad-gítában (8.16.):

„Az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól a legalsóbbig a szenvedés helye, ahol az ismétlődő születés és halál uralkodik. Óh, Kunti fia, ha valaki eljut az Én környezetembe, annak sohasem kell újra születnie.”

Földön kívüli élet – a lelki világ

A transzcendentális tudás már eleve tényszerűen beszél a „földön kívüli élet”, vagyis a lelki élet valóságáról. Különbséget tesz a lelki és az anyagi világ között. A lelki ég korlátlan kiterjedésű. Az ún. Vaikuntha lokák helye.

A loka szanszkrit fogalom, ami a létezés valamilyen síkját vagy birodalmát jelenti. Pontosabb meghatározás, mint a bolygó, mert nem mindig különálló égitestet jelent, hanem egy életformának megfelelő helyet. Birodalomra és nem bolygóra utal.

Földön kívüli élet  idézet

A számtalan lelki bolygó mindegyikének van uralkodó istensége, Krisna valamilyen avatárja, vagy megjelenési formája. A Legfelsőbb él ott társaival, akik mind örökké felszabadult élőlények. A lelki szféra túl van a látható vagy megnyilvánuló világon. Örök, soha nem semmisül meg. Legmagasztosabb régióját csak a lelki látásmóddal rendelkezők láthatják meg.

Az anyagi univerzumok elpusztulnak, a lelki világ soha. Nitya dham, vagyis az örök létezés birodalma. Örök béke, változatosság, gazdagság, félelemtől való mentesség jellemzi. A mindig áradó boldogság otthona. Az értelmes ember, aki elég szerencsés ahhoz, hogy megismerje a védikus filozófiát, csakis a lelki világ elérését tűzi ki végső céljának. A Bhágavatam több versben is beszél a legmagasabb hajlékról, valódi otthonunkról.

„Az Úrnak e transzcendentális lakhelyét mindenki imádja, aki az önmegvalósítást elérve már megszabadult minden szenvedéstől és az illuzórikus lét okozta minden félelemtől.” (2.9.9.)

„Akik békések, mindenkit egyenlőnek tekintenek, kívül-belül tiszták, és ismerik annak a művészetét, hogyan okozzanak örömet a többi élőlénynek, azok csak az Úr hiveivel barátkoznak. Egyedül ők érhetik el nagyon könnyen azt a tökéletességet, hogy hazatérhetnek, vissza Istenhez.”
(4.12.37.)

Vaikuntha bolygók és Goloka-Vrindávana

Megszámlálhatatlan spirituális bolygó létezik, mindegyik elpusztíthatatlan és örökké tartó. A Vaikuntha bolygók Visnuloka néven is ismertek, a szanszkrit szó Visnu lakóhelyére utal. Az összes Vaikuntha bolygó egy lótuszvirág szirmaihoz hasonlít, melynek Krisnaloka, más néven Goloka-Vrindávan a középpontja.

A hindu szentírások kijelentik, hogy a spirituális Vaikuntha bolygók között található Goloka, a Legfelsőbb Úr, Krisna otthona. Társaival, tiszta híveivel él ott. Visnu hívei a lelki világ megszámlálhatatlan sokaságú bolygóinak egyikére, a Krisnát imádó tiszta lélek pedig Krisna-lokára jut. Az Úr Krisna kétkarú formájában örökké Golokán él. Négykarú formájában, Visnuként vagy valamelyik avatárként pedig valamely Vaikuntha-loka a hajléka.

A háromféle anyagi világ

Az anyagi bolygórendszerek létrejönnek, rendkívül hosszú időszak után megsemmisülnek, majd újra kezdődik a teremtés.  Az anyagi bolygórendszert az idő és a tér befolyásolja. Az élőlények karmájuk szerint élvezik vagy szenvedik el tetteik visszahatásait a három anyagi világ valamelyikében.

„A félisteneket imádók a félistenek között fognak újraszületni, akik a szellemeket és alsóbb lényeket imádják, azok közéjük születnek, az ősatyák imádói az ősatyákhoz jutnak, s akik Engem imádnak, azok Velem fognak élni.” (Bhagavad-gítá 9.25.)

A Védák természetesen kezelik az anyagi világon belül is a földön kívüli élet tényét. Sőt azt is elmondják, hogy számtalan univerzum létezik. Az anyagi bolygók sokasága három részre osztható: alsó, fölső és középső bolygórendszerekre. Valamennyi Visnu felügyelete alatt áll. A Srimad-Bhágavatam ezt többször is megismétli:

„Te vagy a három világ fenntartója.” (4.24.39., 9.5.6.)

A hindu kozmológia szerint a világegyetem többféle létsíkot tartalmaz. Maga az idő múlása és érzékelése is eltérő a különböző bolygórendszerekben.

„A teremtésben Brahmá nappala alatt a három bolygórendszer feléled, s azok lakói, beleértve az alacsonyabb rendű állatokat, az emberi lényeket, a félisteneket és az ősatyákat, megjelennek és eltűnnek, gyümölcsöző cselekedeteik szerint.” (Bhágavatam 3.11.26.)

Földön kívüli élet − a felső bolygók

Az univerzum felső szférája, az égi világ, a félistenek birodalma alkotja a mennyei bolygókat.
Fontos megjegyezni, hogy a nyugati mennyország fogalma nem azonos a védikus filozófia mennyei bolygóival, ez utóbbiak ugyanis még az anyagi világ részei.

Felfelé haladva megtaláljuk a magasabb szintű tudat fejlődését, amely magában foglalja a fejlett intellektuális, sőt misztikus képességeket is. A felső bolygókon rendkívül jók a körülmények, gazdagság és szépség várja a lakóit, nincs félelem, betegség, öregség. Viszont bármilyen hosszan tart, mégis csak ideiglenes, mint egy kellemes nyaralás, külföldi kiküldetés. Ám nem kerülhető el a halál, egyszer véget ér ez a létforma is, és az élőlénynek újra meg kell születnie valahol.

Földön kívüli élet – az alsó bolygók

A Földön kívüli élet az alsó bolygókon, az univerzum alsó szférájában is lehetséges. Az alsó régiók gazdagságot, luxust, anyagi élvezeteket kínáló tartományaiban démoni tudatosság él. A Védák szerint az alsóbolygók közé tartoznak azok a létsíkok, melyek az érzéki élvezetről és a hatalomról szólnak. Mindez ideiglenes.

Az alsó világ az embereken kívüli egyéb lények birodalma. Az itt élők nem keresnek semmiféle lelki célt, sem felszabadulást. Ahogy lefelé haladunk az alsóbb tartományok felé, az élet időtartama csökken, a betegség és a szorongás pedig növekszik.

A védikus tanításban a pokolbolygók rendszere különböző szörnyű tortúrákból áll. Azoknak szól, akik tetteikkel ezt a sorsot érdemelték ki, tehát el kell szenvedniük visszahatásait. Az ember azt gondolhatná, hogy a földi kín mértéke féktelen, de az ottani gyötrelem sokkal kegyetlenebb és keményebb.

Az embernek viselnie kell tevékenysége következményeit. Visnu hírnökei, a visnuduták a spirituális szférába viszik az arra érdemes lelkeket, de a gonosztevőkért mások jönnek. Miként egy bűnözőt letartóztatnak, hasonlóan viszik el Jamaraj szolgái, a jamaduták is az élőlényt, aki rászolgált a súlyos büntetésre.

A Bhágavatam 6. éneke elbeszéli Ajamil történetét. Halálos ágya mellett ott álltak a jamaduták és a visnuduták is. Komoly filozófiai beszélgetést folytattak arról, hogy kinek van joga elvinni a bűnöst. Lebilincselő történet, mely videón is meghallgatható.

Ezt kiegészítheti Jamaraj tanításának egy másik része: Jamaraj üzenete az öregedés művészetéről.

Földi élet – „földönkívüli” tudat

A mennyei és alsó bolygók között a Föld típusúak a középső bolygórendszerhez tartoznak. A középső bolygórendszer, a halandók világa, az emberek, állatok és növények lakóhelye. Az ember tettei által felemelkedhet, de le is süllyedhet, ezért rendkívül fontos, hogy milyen tudatsíkon él és gondolkodik. A „földönkívüli” tudat itt a spirituális tudatra utal, mely által nem degradálódik az ember. Nem a különféle bolygórendszerekben vándorol felfelé és lefelé, hanem elérheti valódi otthonát, a lelki világot.

A Visnu Purána azt mondja, hogy a Föld csupán egy része a lakott világok több ezer milliárdjának. A védikus koncepció szerint az emberi születés értéke a középbolygókon azért kiemelkedően értékes, mert emberként megadatik a választás szabadsága. A gazdagságot, egészséget és anyagi élvezeteket biztosító bolygókon könnyű elfelejteni Istent. Ugyanígy nagy szenvedések között is, amikor a fizikai fájdalom képtelenné tesz a józan gondolkodásra és a szabad cselekvésre.

Összefoglalás

A hinduizmus szentírásai írnak a lelki világ fenségéről, a világegyetem keletkezéséről, valamint a létezés különféle síkjairól: az alsó, a középső és a felső bolygórendszerekről. A védikus kozmológia szerint az anyagi világon belül 14 fő bolygórendszer van, mindegyiket eltérő életszínvonal és időtartam jellemzi.

A Srímad Bhágavatam pontosan leírja a mennyei és a pokolbolygók jellemzőit is. A Föld, amelyen élünk, csupán a világegyetem egy piciny pontja. Az emberi élet mégis óriási lehetőség a lelki önmegvalósítás terén. Rajtunk múlik, milyen tudatsíkra lépünk, és hová jutunk majd egy napon, amikor a Földön kívüli élet örök pályájára lépünk.

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .