fbpx
Laksmi istennő indiai festmény

Laksmi istennő, a jószerencse adományozója

Laksmi istennő Visnu hitvese a hindu teológiában. Az egyik legnépszerűbb, legtöbbet emlegetett személy, hiszen ő tartja kézben a sikert és a gazdagságot. Két kezében lótuszvirágot tart, a harmadikkal védelmet nyújt, a negyedik keze táplál. Az ikonográfiában sokszor látni, hogy pénzérmék hullnak egyik tenyeréből, de ez a vagyon nemcsak az anyagi, hanem lelki értékekre is vonatkozik.

Laksmi istennő indiai festmény

 

E három név: Mahádévi (nagy istennő), Dévi (istennő) vagy Sakti (energia) a női kozmikus energia alakjaira utal. A hindu panteon istennői közül különösen Laksmi, Szaraszvati és Párvati neve lehet. A Legfelsőbb energiája mindez, ami több formában is megjelenik.

Laksmi istennő szerepe

Elsősorban azt kell eldönteni, mi is a szerencse valójában? Akkor jobban megértjük Laksmi istennő helyzetét, aki nemcsak királyi hatalommal, de lelki tekintéllyel is rendelkezik. Laksmi ( लक्ष्मी) vagy Laksmi Dévi a női kozmikus energia egyik aspektusa. A termékenységet, bőséget, jólétet, gazdagságot, ragyogást és a szépséget képviseli. Káma szerelemisten anyja. Ha valaki, hát ő igazán összetett személyiség. Végtelenül hűséges Visnuhoz, ezért lehetetlen elérni kegyét annak, aki férjét, Visnut megtagadja.

Többféle neve van, melyek kifejezik szerepkörét is: Áldások osztogatója, Bőség forrása, Boldogság forrása, Bánatoszlató, Az erény őrizője. Laksmi Istennő azt szeretné, ha megnyitnánk a szemünket a bennünk lakó bölcsesség fényében. Ő Karunamaji, az Együttérző Anya is. Hátas állata amikor Visnuval együtt utazik Garuda, a hatalmas madár. Máskor egy elefánt vagy egy bagoly.

Laksmi istennő ikertestvére

Laksmi Dévi lábánál vagy mögötte egy bagoly ül, Uluka. Maga a név szanszkritul baglyot jelent, amely kétszeresen is szimbolikus madár. Alszik a nap folyamán. Ez a tudatlanság sötétje. Részleges vaksága valójában a kereső ember jellemvonása, aki a szellemi gazdagság helyett anyagi törekvések felé halad. Laksmi istennő ezért arra törekszik, hogy felnyissa szemünket. Azt kéri, hogy lelki adományát áldja meg Szaraszvati, a tudományok, a beszéd és ékesszólás istennője. Szaraszvatival csak néha-néha van kapcsolata, mert a gazdagság és a tudomány ritkán találkozik.

Uluka Laksmi poláris ellentétét, a viszály istennőjét, Alaksmit is szimbolizálja. Az a- fosztóképző a szanszkritban. Azt mondják, Laksmi soha nem megy sehová a nővére nélkül. Más szóval, a vagyon soha nem megy sehová a viszály magva nélkül.

Azok, akik vakon, a pénzért imádják Laksmit, tulajdonképpen olyanok, mint a baglyok, nem látják a fényt, vakok. Alaksmival kerülnek kapcsolatba. Lehet, hogy látszólag meggazdagodnak, de az ilyen vagyonról előbb-utóbb le kell mondaniuk, legkésőbb a halál pillanatában. Amikor Laksmi gazdagságát az emberek nem megfelelő tevékenységekre fordítják, akkor azt mondják, hogy Uluka csak egy rosszindulatú, vak madár, aki Alaksmi istennőt, és a szerencsétlenséget hívja.

A gazdagság istennőjének kíséretében a bagoly a bölcsességet is jelenti. Akkor Uluka elégedett a vagyon helyes felhasználásával. Indiában tilos ennek a madárnak ártani, mivel fontos vallási jelentősége van. Ha Laksmi Dévi hátas állata az intelligenciát jelképezi, akkor éppen fordítva értendő az éjszakai ébrenléte. Az a látszatvilág elutasítását, és a belső ébredést jelenti. Ilyenkor a Bhagavad-gítá szavai teljesednek be:

„Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az élőlények ébrenléte a lelkét látó bölcsnek éjszaka.” ( 2.69.)

Laksmi és Alaksmi

A következő történet jól mutatja Laksmi és Alaksmi viszonyát:

Egyszer meglátogattak egy kereskedőt, és megkérdezték tőle, ki a szebb kettőjük közül. A kereskedő rettegett attól, hogy rossz feleletet ad, és ezzel a boldogtalanságot zúdítja magára.  Valami okos válaszon törte a fejét, ami mindkettőjüknek tetszene. Végre megszólalt:

“Laksmi gyönyörű, amikor felém sétál. Alaksmi akkor, amikor elhagy.”

A két Dévi örült ennek a válasznak, így szerencse érte a kereskedő házát, míg a viszály eltávozott.

Hol és hogyan írják Laksmi nevét?

Laksmi első himnusza, a Sri Sukta a Rig-védában a legrégibb hindu szentírásban található. Itt a kifejezés áldásos jelentésben szerepel, az Atharva-véda pedig egy szerencsés asszonyt nevez így. Laksmi története először a Rámájana és a Mahábhárata epikájában olvasható. Különösen a Visnu Purána szentel neki nagy figyelmet. Képzőművészeti alkotások a harmadik századtól maradtak fenn.

A pontos magyar átírás Laksmí, de a Laksmi az általánosabb. Angolosan Lakshmi, sőt írják Laxminak is.

Laksmi másik közismert neve – Srí

Laksmi népszerűségét jelzi az a tény, hogy másik neve – Srí, angolosan Shri. A srí szó, magas rangot, méltóságot jelent, fényt, ragyogást, dicsőséget, szépséget lelki vonatkozásban is. Ez egy megtisztelő cím a legtöbb indiai dokumentum tetején megtalálható.

Amikor valaki egy istenhez, egy tanárhoz, egy szent emberhez vagy bármely tiszteletre méltó személyhez fordul, ezt teszi a neve elé, vagy ennek valamely képzett változatát: Srímati, Sríman, Srípád. A szó többek között idézi: a kegyelem, gazdagság, bőség, kedvesség és hatalom fogalmát anyagi és lelki értelemben is. Ahogy az aum (Om) szó az élet misztikus oldalához tartozik, a srí szó a létezés anyagi oldalához kapcsolódik.

Sri vaisnavizmus

Indiában mesterről tanítványra száll a tudás, így öröklődött tovább. A Sri vaisnava hagyomány az egyik hiteles tanítványi lánc. A tizenkettedik században alakult ki Dél-Indiában. Visnut a Legfelsőbbként imádják, és ragaszkodnak isten női aspektusához, Laksmi jelenlétéhez. A Sri vaisnava tudósok számára Laksmi nélkülözhetetlen. Ő az igazlelkűséget és az együttérzést képviseli. Olyan, mint egy anya, aki harmóniát akar teremteni egy szigorú apa (Isten) és egy tévelygő fiú (a hívő) között.

Laksmi ünnepe

Laksmi legnagyobb ünnepe a hindu újévnek megfelelő Dívali vagy Deepvali. Októberre vagy novemberre esik. Ez a fény ünnepe is, a hinduizmus egyik legnépszerűbb fesztiválja. Egykor Ráma herceg ekkor tért vissza királyságába megmentett hitvesével, Szitával. Az ünnep spirituális jelentése: a fény a sötétség felett, a jóság a gonosz felett arat diadalt. Győz a tudatosság a tudatlanság ellen, és a remény a kétségbeeséssel szemben.

A Dívalí 5 napos fesztiválja azon a napon kezdődik, amikor Laksmi istennő született, pontosabban, amikor kiemelkedett a tejóceánból. Újhold éjszakája ez, kis olajmécsesek égnek egész nap és éjszaka is. Kivilágítják az otthonokat és a templomokat, így akarják meginvitálni Laksmit.

Indiában korszakokra visszanyúló kultusza van a nők tiszteletének. Ez csak a mohamedán uralom kezdetétől lazult meg, majd tűnt el szinte teljesen a védikus hagyományokat nem követők esetében. Laksmi imádata nem csak egységesíti India tiszteletét a nőiség felé, a fény elárasztásával összekapcsolja e kettőt.

Laksmi másik ünnepe szintén őszi fesztivál szeptember-október egyik teliholdján. A betakarítás után a termékenységet képviselő Gadzsa-Laksmi formát imádják, azt a képet, ahol a termékenységet képviselő elefántok is jelen vannak. Köszönetet mondanak Laksmi istennőnek az aratásért.

Laksmi Visnu hitvese

Laksmi mindig követi férjét, bárhová is megy. Visnu örök társa, mindig elkíséri őt, amikor különböző avatárok formájában alászáll. Például földi szerepében Ráma mellett ő Szítá.

Lakshmi Narayana: Laksmi Visnu hitvese

Amikor kettőjüket egymás közelségében ábrázolják Laksmi Narayan vagy Laksmi Nárájan formájában, megvalósul a férfi és női isteni aspektus szintézise. Közös trónuson ülnek, és a világmindenséget könnyedén fenntartó Visnu gyengéden átkarolja hitvesét.

Laksmi ábrázolása

Laksmi isteni szépsége teljében, kezében lótuszvirággal, kék lótuszkehelyben emelkedett ki a tejóceán habjaiból. Botticelli: Vénusz születése című festménye mintha ezt ábrázolná.

Laksmi Dévi ikonográfiájának legszembetűnőbb vonása a lótuszvirág: a lelki hatalomra utal, a tisztaság jelképe, és a szépség szimbóluma. Laksmi istennőt többnyire piros ruhában, drágakövekkel, ékszerekkel díszítve láthatjuk. Ifjúságában pompázik, mégis anyai megjelenésű. Az arckifejezése mindig nyugodt és szeretetteljes.

Általában két karral ábrázolják, kezében szent virágjával, egy hosszú szárú lótusszal. Trónusa egy sokszirmú lótuszvirág. Tarthat egy nektárral teli edényt, és a kagylóhéj is az ő jelképe lehet, hiszen az óceánból emelkedett ki. Négykarú formája esetén két tenyere múdrát mutat az „abhaya” és „varada” kéztartást, amely áldást, boldogságot és védelmet, megváltást biztosít. Másik népszerű ábrázolása a tejóceánon, a végtelenség kígyóján fekvő Mahávisnu mellett mutatja. Laksmi Mahávisnu elkötelezett társa, gyengéden masszírozza férje lábát.

Gadzsa-Laksmi (Gaja-Lakshmi), az elefántos Laksmi a téma egyik leginkább kedvelt formája a művészetben. Két oldalán elefántok nektárt permeteznek rá. Az elefánt maga is a termékenység jelképe, egy költői hasonlattal az esőterhes felhőhöz hasonlítják. Legkorábban talán a Rámájana utal erre a formára.

Laksmi-Ganapati formájában az elefántfejű félistennel, Ganésa elefánfejű félistennel kerül kapcsolatba, mivel mindketten a gazdagságot is adományozhatják.

Laksmi mantra és jelentése

Laksmi mantrája egy imádság. Nemcsak anyagi javak szerzésére kell, hogy irányuljon, hanem arra is, hogy az igazán fontos dolgok megértéséhez kellő intelligenciát kapjunk. A „laksmi” szó a „laksa” gyökérből származik, ami célt jelent. Vagyis célt kell kitűzni. Sokféle Laksmi mantra van, mindegyik saját rezgéseket hoz létre.

 

Om Sri Maha Lakshmiyai Namah – Hódolatom Sri Mahálaksmi istennőnek!

Sri Laksmi sada sahay karen.  – Laksmi, aki egyben Srí, mindig az én segítségem legyen.

 

ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्यः सुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॐ ।।

Om Sarvabaadhaa Vinirmukto, a Dhan Dhaanyah Sutaanvitah. | Manushyo Matprasaaden Bhavishyati Na Sanshayah Om

Hódolatom az örökkévaló istennőnek, aki felszámolja az összes gonosz erőt. Kérem, adjon sok boldogságot és jobb jövőt.

Laksmi, az elillanó

Indiában szinte mindenki, gazdag vagy szegény, előkelő üzletember vagy egyszerű munkás imádkozik Laksmihoz. Képe megtalálható az otthonok, az irodák falán, a pénztárcára írva vagy egy ládán. Még a bankok és a kormányzati szervek sem haboznak legalább egy kedvező jelet felfesteni, ami Laksmira utal. De Laksmi Csancsala néven is ismert, vagyis nyughatatlan, nem tart ki sokáig egy helyen. A szerencse istennője könnyen elillan, mint maga a szerencse.

Összefoglalás

Amikor istennőről beszélünk, az félisteni pozíciót jelent, ugyanúgy, mint a dévák (félistenek) esetében. Laksmi az Úr Visnu dinamikus energiája, az ő felügyelete alá tartozik az anyagi jólét, a termékenység és a szépség is. Hinduk milliói imádják naponta bőséget, gazdagságot remélve ezzel.

Laksmi képe a legtöbb hindu otthont és üzletet díszíti. Nyugtalan, szeszélyes, mint a szerencse, mégis anyai karjait felemeli, hogy megáldja a lelkileg törekvőt. Csak a tudatlan keres a belső értékek helyett aranyat és gazdagságot, amely aztán fogva tartja őt a születés és halál körforgásában.

 

 

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .